Warsztaty doskonalące dla Członków Zakładowych Komisji

Komentarze

Transkrypt

Warsztaty doskonalące dla Członków Zakładowych Komisji
Warsztaty doskonalące dla Członków Zakładowych Komisji
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zespołów powypadkowych,
Komisji oceny ryzyka zawodowego i przedstawicieli
pracowników
Znajomość przepisów i jasna interpretacja zapisów aktów
prawnych .
JAK PORUSZAĆ SIĘ W LABIRYNCIE
AKTÓW PRAWNYCH I NIE ULEC
WYPADKOWI.
Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie do Zakopanego już w
styczniu 2015 roku.
W ramach szkolenia uczestnicy poszerzą i zaktualizują swoją wiedzę z zakresu kodeksu pracy,
prawa pracy, postępowania powypadkowego oraz zapoznają się z najnowszymi zapisami
dotyczącymi uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem i czasem pracy.
Tematyka szkolenia obejmuje najnowsze i planowane informacje o zmianach w przepisach
kodeksu prawa pracy.
Wykłady wzbogacone o praktyczne przykłady oraz odniesienia do
sytuacji faktycznych usystematyzują posiadaną już wiedzę.
Dla kogo:
Szkolenie skierowane jest do członków komisji zakładowych bezpieczeństwa i higieny pracy,
zespołów powypadkowych, komisji oceny ryzyka zawodowego i przedstawicieli pracowników.
Zapraszamy również kadrę kierowniczą, specjalistów
odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi.
działów
kadr,
Nasze szkolenie to kompleksowe kompendium z zakresu prawa pracy, bogato
ilustrowane przykładami oraz konsultacjami indywidualnych wybranych
problemów.
Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach
zaczerpniętych z bogatej praktyki prowadzącego.
Omawiane zagadnienia na szkoleniu min. obejmują :
Komisja ds. BHP- struktura i uprawnienia.
Zadania i współpraca Społecznych Inspektorów Pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy,
higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy.
Za pomocą jakich mechanizmów można ochronić pracownika?
Aktualizacja przepisów dotyczących uprawnień pracownika związanych z rodzicielstwem.
Zmiany przepisów w zakresie czasu pracy.
Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia wypadku.
Błędy w ocenie ryzyka zawodowego związane z zagrożeniami na stanowisku pracy.
Wymagania prawne w zakresie komunikacji i konsultacji pracodawcy i pracownika.
Ogólne wymagania dla bhp dla stanowisk pracy, obiektów, maszyn i urządzeń.
Zdarzenia potencjalnie wypadkowe – zgłaszanie, rejestracja, działania profilaktyczne.
Zagadnienia zostaną omówione przez specjalistów z dziedziny
Prawa Pracy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Szkolenie realizowane w formie warsztatów.
Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metoda
aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonych z
warsztatami, wykorzystaniem „case study”
Termin: 25 - 27 luty 2015 roku
Miejsce szkolenia : Zakopane, OW HYRNY
Cena: 1350 zł +VAT (23%)
Zapraszamy!!!

Podobne dokumenty