Styczeń/luty 2012 - Gmina Blachownia: Strona główna

Komentarze

Transkrypt

Styczeń/luty 2012 - Gmina Blachownia: Strona główna
WIADOMOŚCI
Z RATUSZA
Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 1 (84) styczeń/luty 2012
ISSN 1730-9190
BUDŻET GMINY NA 2012 ROK UCHWALONY
25 stycznia 2012 r. odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej w Blachowni, której przewodniczył
Pan Henryk Kania. Najważniejszym elementem posiedzenia było uchwalenie budżetu Gminy
Blachownia na 2012 rok.
Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Burmistrz Blachowni przedstawiła
sprawozdanie z bieżącej działalności, które obejmowało m. in. najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy Blachownia. Następnie Radni podjęli uchwałę w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwalili budżet Gminy Blachownia na 2012 rok.
Zgodnie z procedurą uchwalenie budżetu poprzedziły prace Komisji Rady. Projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
dokończenie na str. 4
Złote Gody
W dniu 18.12.2011r. w kościele parafialnym w Gnaszynie Państwo Janina i Ryszard Cierpiałowie obchodzili
uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego – Złote Gody.
Druh Ryszard jest członkiem OSP
w Blachowni od 1964r. Włożył
ogromny wkład pracy w życie OSP.
Przez cały czas do chwili obecnej
prowadzi wszystkie uroczystości
strażackie i inne z udziałem strażaków. Życzymy Państwu Cierpiałom
następnych 50 lat w zdrowiu i wzajemnym szacunku.
Janusz Mszyca, Grzegorz Jelonek
Ilu nas jest?
31 grudnia 2011 roku liczba
mieszkańców Gminy Blachownia
wyniosła – 13 219.
W mieście – 9 831 osób.
W sołectwach - 3 388 osób.
W naszej gminie mieszka więcej kobiet (6 981) niż mężczyzn
(6 238)
urodziło się – 124 dzieci
zmarło – 167 osób
138 mieszkańców zawarło zwiazek małżeński.
2012
Tradycyjnie już w sylwestrową noc, mieszkańcy Blachowni zebrali się w pobliżu ratusza, aby wspólnie ze znajomymi i osobami
zupełnie przypadkowymi świętować nadejście
nowego, 2012 roku. Krótko przed północą
pod ratusz przybyła burmistrz Anetta Ujma i
przewodniczący Henryk Kania, wspólnie odliczano minuty pozostałe do godz. 24.00. O północy burmistrz złożyła wszystkim noworoczne
życzenia.
Po życzeniach uczestnicy noworocznego spotkania mieli okazję obserwować pokaz sztucznych ogni. W nowym już roku, zabawa trwała
jeszcze przez kilkadziesiąt minut, tańczono w
rytm popularnych tej nocy przebojów.
Oprócz oficjalnej prezentacji, fajerwerki widać
było nad całą Blachownią, wszędzie tam, gdzie
bawiono się na balach, prywatkach i w swoich
domach.
Zakończono budowę
„ORLIKA 2012”
w Blachowni
W grudniu nastąpiło oficjalne odebranie robót
budowlanych związanych z budową kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Blachowni.
Komisja powołana przez Burmistrza Blachowni przy udziale osób reprezentujących wykonawcę oraz kierownika budowy i inspektora
nadzoru postanowiła uznać roboty za wykonane oraz zakończone (zgodnie z warunkami
umowy) i odebrać przedmiot zamówienia od
Wykonawcy.
dokończenie na str. 5
Zapisane przez historiç
Publikujemy dalszy ciąg wystąpienia Szanownej Pani Katarzyny Gębuś. podczas uroczystej akademii z okazji Święta
Niepodległości 11 listopada 2011 roku.
...Moja rodzina była bardzo przywiązana do ziemi, do pracy na roli.
Byłam najmłodszym 9 dzieckiem, dlatego łatwiej było mi w życiu, bo
starsze rodzeństwo mi pomagało. W naszej rodzinie zawsze starszy
troszczył się do pewnego wieku o młodszego, a później było odwrotnie, młodszy pomagał starszemu. Choć czasy były trudne, niespokojne
–nikt nie narzekał na swój los.
Mam sto lat i w pamięci zachowałam wiele miłych wspomnień
z czasów mojej młodości –
wspominam i opowiadam wnukom, i jest mi dobrze, bo wiem
że moi rodzice, choć nie byli
wykształceni dobrze nas wszystkich wychowali. Wiedzieli, że
aby dobrze żyć trzeba kochać
Boga, ojczystą ziemię – żywicielkę i bliźnich, a wystarczy
tylko przestrzegać Przykazań
Bożych. Pamiętam, jak mama
dawała cudowny medalik i różaniec każdemu dziecku, które
chociażby na krótki okres wybywało z domu. Pamiętam, jak
zaczynałam chodzić do szkoły
– miałam wtedy 8 lat W wolnej
Polsce był już obowiązek chodzenia do szkoły. Najpierw w naszej szkole był tylko jeden nauczyciel i
prowadził 4 klasy. Potem przybywało coraz więcej nauczycieli. Byłam
pilną uczennicą – wszystko mnie bardzo interesowało. W roku 1928
ukończyłam siedmiooddziałową Publiczną Szkołę Powszechną w Kowalach. Od trzeciej klasy pamiętam prawie wszystkie wiersze i pieśni.
Czasami recytuję i śpiewam je moim wnukom i prawnukom. W okresie
szkolnym, a później w panieńskim, udzielałam się w Kole Teatralnym.
Lubiłam przedstawienia, szybko uczyłam się ról, pewnie miałam jakiś
talent aktorski. Występowałam więc we wszystkich programach artystycznych, jakie organizowano w okolicznych wsiach z okazji różnych
uroczystości czy Majówek. W 1933r. ukończyłam dwumiesięczny kurs
gotowania i pieczenia zorganizowany w Praszce przez zakonnice z Parafialnego Przytułku dla Sierot i Zagubionych Dzieci. Potrafiłam mówić
i pisać po niemiecku więc wykorzystywałam tę umiejętność.
Wskazówki jak żyć umieszczane były na makatkach wyszywanych kolorowymi nićmi na białym płótnie. Takie makatki wyszyte przeze mnie
i moje starsze siostry zdobiły ściany naszych mieszkań. Przedstawiały
obrazy z życia z dekoracyjnymi elementami świata przyrody. Wyhaftowana na nich mądrość ludowa wyrażona przysłowiami, dawała dobre
wskazówki jak żyć, np:
„Bez pracy nie ma kołaczy”, „Dobre dziatki to skarb matki”,
czerwiec 1956 r.
2 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
„Kto rano wstaje – temu Pan Bóg daje”, „Złej baletnicy szkodzi rąbek
przy spódnicy”, „ Świeża woda zdrowia doda”, „Gdzie kucharek sześć
tam nie ma co jeść”.
Jak świętowaliśmy?
Ludzie wtedy byli biedni, ale życzliwsi i bardziej szczerzy. Potrafili
ugościć poczęstunkiem każdego, kto w dobrych zamiarach przekroczył ich progi. Mówili nawet: „Gość w dom, Bóg w dom”. Do dobrej
tradycji należało obchodzenie wszystkich uroczystości i ważniejszych
wydarzeń rodzinnych, świąt narodowych i kościelnych razem z krewnymi i sąsiadami. Nikt, nikogo specjalnie nie zapraszał więc imieniny,
wesela, narodziny dziecka, odpusty w parafii, czy doroczne święta były
szczególnymi okazjami wzajemnych kontaktów towarzyskich i rozrywkowych i goszczono się „czym chata bogata”.
Ważnym świętem narodowym był 3 Maja. Wszyscy uczniowie szli
wtedy parami z nauczycielem do kościoła w Praszce na Mszę św. dziękczynną za Ojczyznę – 7 kilometrów. Przez całą drogę śpiewaliśmy patriotyczne i religijne pieśni oraz radosne piosenki.
Wiedzieliśmy, co to znaczy kochać Ojczyznę. Bo miłość do Ojczyzny
zasadza się nie w chwilowych szlachetnych porywach, ale na ciągłej
pracy i poświęceniu dla dobra bliźnich, nie tylko na polu chwały, ale w
czasie pokoju, w czytelniach, w stowarzyszeniach, spotkaniach, zebraniach, w gminie, w powiecie, w państwie, i osobliwie w obrębie swego
zawodu.
Święto Odzyskania Niepodległości - 11 Listopada zostało ustanowione
w 1937 roku. Podczas wojny jego obchodzenie było zabronione. Od
1945 roku władze Polski Ludowej przeniosły je na 22 lipca i obchodziły pod nazwą Odrodzenia Polski. Dopiero w 1989 roku znów zaczęto
świętować odzyskanie niepodległości 11 listopada.
Dzisiaj żyjemy w niepodległym kraju i powinniśmy być świadomi odpowiedzialności wobec Boga i historii za losy naszej Polski. Trzeba
pamiętać, że „Ludzie wykorzenieni, ogołoceni z pamięci, przywiązań,
wartości przekazywanych przez poprzednie pokolenia nie wiedzą, po
co żyją, i nie mają nic do przekazania swoim dzieciom.”
Na zakończenie przekażę wam coś w wierszu, z czasów mojego dzieciństwa:
Radośnie żyć na świecie, Bo Pan Bóg kocha nas.
Dał życie nam i słońce. I cały piękny świat. I tylu dobrych ludzi.
I własny nowy świat . Radośnie żyć na świecie, bo dobro można siać.
Spotkanie opłatkowe 2008
Pani Katarzyna 18 września 2011 r. ukończyła 100 lat. Cieszy
się dobrym zdrowiem, jest zawsze uśmiechnięta, pełna optymizmu, towarzyska i bardzo rezolutna. Nadal wspiera swoich bliskich doświadczeniem i dobrą radą.
Radość z każdej chwili życia wzmocniona pogodą ducha to recepta na długie życie Pani Katarzyny.
Starsi ludzie, którzy przez kilkadziesiąt lat obserwują zmienne
koleje historii, to najlepsze źródło prawdy o życiu, dlatego niech
żyją jak najdłużej i przekazują młodym pokoleniom swoje nieocenione rady. (f)
Zdjęcia z rodzinnego albumu P. Katarzyny
- Nr 1 styczeń/luty 2012
Szanowni Państwo
Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Blachownia
Jeszcze nie tak dawno, bo w grudniu łagodna zima pozwoliła na zakończenie realizacji wielu
zadań drogowych w naszej gminie. Zakończona została również budowa kompleksu boisk sportowych Orlik.
Właśnie w aurze realizacji dużych gminnych inwestycji powstawał budżet na 2012 rok.
Budżet ten nie jest budżetem łatwym, tworzony w obliczu ogólnoświatowego kryzysu.
Stajemy również w obliczu nakładania na samorządy nowych zadań, na które nie dostajemy
zabezpieczenia finansowego. Dlatego też tegoroczny budżet został skonstruowany w oparciu
o oszczędności zarówno w samym urzędzie, jaki i jego jednostkach organizacyjnych, ale jednocześnie w taki sposób, aby nie hamować dotychczasowego rozwoju naszej gminy.
W tym roku nakłady na inwestycje to ponad 4 mln zł. Planowane są do realizacji w ramach modernizacji i remontów kolejne drogi i chodniki gminne. Duże nakłady finansowe przeznaczone są na edukację dzieci i młodzieży
z naszej gminy. Znaczną część środków pochłonie pomoc społeczna i gospodarka mieszkaniowa. Jednocześnie realizowane będą
inwestycje związane ze sportem i promowaniem zdrowego stylu życia jak np. siłownia zewnętrzna w osiedlu komunalnym.
Moim priorytetem jest również poprawa estetyki i wyglądu naszego miasta i gminy. Dlatego w tym roku ruszają bardzo ambitne,
ale i kosztowne projekty związane z przebudową i zagospodarowaniem centrum Blachowni. Zaczniemy budowę nowej strażnicy
OSP, która będzie budowla na miarę XXI wieku. Zostanie zmieniona lokalizacja ryneczku z jednoczesną poprawą funkcjonalności
i udogodnień dla jego klientów (zadaszenie, boksy, nowoczesna infrastruktura).
Przedstawiłam Państwu główne złożenia nowego budżetu. Mam nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania.
Serdecznie pozdrawiam
Burmistrz Blachowni Anetta Ujma
Wszystkie sześciolatki będą objęte obowiązkiem szkolnym od 2014 roku
6-latki do szkoły
Obowiązkowo do pierwszej klasy sześciolatki pomaszerują dopiero w roku szkolnym 2013/2014. Obecnie rodzice sześcioletniego
dziecka mają wybór: czy ich dziecko odbędzie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne czy będzie uczęszczało do I klasy
szkoły podstawowej.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
wydłuża o dwa lata okres, w którym o
rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej
przez dziecko 6-letnie decydują rodzice.
Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w
szkole dzieci urodzonych w latach 2006
i 2007 nadal decydować będą rodzice.
Dzieci urodzone w 2008 r. będą pierwszym rocznikiem, który będzie musiał
pójść do pierwszej klasy szkoły podstawowej w wieku sześciu lat.
Nowością w ustawie jest to, że w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014
dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjąć dziecko 6-letnie do
szkoły, jeżeli jego rodzice podejmą taką decyzję. Do tej pory dyrektor
mógł odmówić przyjęcia dziecka.
Ustawa nie wprowadza zmian w obowiązku przedszkolnym pięciolatków. Wszystkie dzieci w wieku pięciu lat będą objęte obowiązkowym,
rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Dzieci urodzone w latach
2006 i 2007, które nie rozpoczną nauki w I klasie szkoły podstawowej
od 1 września 2012 r. i od 1 września 2013 r., będą nadal przedszkolakami.
W większości krajów europejskich naukę podejmują dzieci 6-letnie i
młodsze np. od czwartego roku życia w Irlandii Północnej i Luksemburgu; od piątego roku życia w Anglii, Holandii, na Łotwie, w Szkocji,
Walii i na Węgrzech; od szóstego roku życia w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Niemczech,
Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i we Włoszech.
Źródło informacji: http://fakty.interia.pl/iar
Szanowni Mieszkańcy
Informuję, że w dniach 26 – 29 marca 2012 roku
/poniedziałek – czwartek do godz. 14.00/
na terenie Blachowni będą podstawione 4 kontenery o pojemności
34 m³ każdy celem wywozu sprzętu, który nie nadaje się do dalszego użytkowania. Miejsce podstawienia kontenerów:
Plac OSP Blachownia, ul. Kubowicza – parking OSIR, ul. Jodłowa
/koło placu zabaw/, Ostrowy- prawa strona parkingu przy szpitalu
27 marca 2012 roku godzina 9.00 – 12.00
na terenie Cisia, Konradowa
28 marca 2012 roku godzina 9.00 – 12.00
na terenie Wyrazowa, Łojki
29 marca 2012 roku godzina 9.00 – 12.00
na terenie Stara Gorzelnia, Nowa Gorzelnia
Ponadto formuję Państwa, że chodzi o sprzęt wielkogabarytowy /między innymi stare meble, sprzęt elektryczny, AGD, stare opony/.
Bliższych informacji udziela Marek DĄDELA – pokój nr 16;
tel. 34 3 270 461 wew 108; 0 609 399 222.
Marek Dądela
Druki zeznań podatkowych PIT
dostępne w Urzędzie
Urząd Miejski w Blachowni informuje, że druki zeznań podatkowych PIT/D, PIT-36L, PIT36, PIT-37, PIT/O za rok 2011 są wydawane od 13 lutego, w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Istnieje możliwość wysyłania deklaracji podatkowej przez Internet.
Więcej o tej formie składania deklaracji podatkowej możemy znaleźć pod adresem: www.e-deklaracje.gov.pl
lub w informacji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie,
która zamieszczona jest na stronie internetowej:
www.blachownia.pl
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2012 3
BUDŻET GMINY NA 2012 ROK UCHWALONY
dokończenie ze str. 1
Dochody budżetu gminy określone zostały
łącznie w wysokości 31 254 607,97 zł,
(z tego dochody bieżące w kwocie 29 219
566,00 zł i dochody majątkowe w kwocie
2 035 041,97 zł), natomiast łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona w wysokości 31 834
847,97 zł, (z tego wydatki bieżące w kwocie 27 462 367,32 zł i wydatki majątkowe w
kwocie 4 372 480,65 zł.). Planowane w 2012
roku spłaty rat i odsetek od zaciągniętych
kredytów i pożyczek – 2 349 760 zł.
Jeżeli chodzi o wydatki najwięcej środków
z budżetu Gmina przeznaczy na oświatę i
wychowanie. Łączne wydatki opiewają w
tym przypadku na sumę 10 844 460 zł w całości przeznaczone na wydatki bieżące.
2 017 353,77 zł to kwota, którą Gmina przeznaczy na kulturę fizyczną.
Na obiekty sportowe przeznaczone zostaną
1 538 877,77 zł, zaś na zadania w zakresie
kultury fizycznej –478 476 zł.
1 831 229 ,00zł Gmina wyda na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (wydatki majątkowe stanowią 331 229,00 zł, zaś
bieżące 1 500 000 zł).
Transport i łączność to kwestie, które są
ważne dla wszystkich; dla osób korzystających z komunikacji publicznej oraz zmotoryzowanych. W tym roku na tę dziedzinę
zaplanowano 2 707 082,20 zł (wydatki majątkowe stanowią 1 930 092,88 zł, zaś bieżące 776 989,32 zł).
Po stronie wydatków związanych z kulturą
i ochroną dziedzictwa narodowego znalazło się 714 000,00 zł.
Na pomoc społeczną w tym roku zostanie
przeznaczona kwota 5 735 857,00 zł.
Gospodarka mieszkaniowa – 2 896 251,00
zł, (w tym wydatki majątkowe 20 000 zł,
bieżące 2 876 251 zł).
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową przeznaczono 623 200,00
zł (wydatki majątkowe 400 000,00 zł, bieżące 223 200,00 zł)
*Sformułowanie wydatki majątkowe oznacza wydatki inwestycyjne, takie które pozostają w majątku gminy, reszta wydatków tzw.
bieżące jest przeznaczona na realizacje bieżących zadań, obejmuje również administrację, pensje, utrzymanie budynków, dróg itd.
4 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Najważniejsze zadania zaplanowane do realizacji w 2012 roku ze środków budżetu gminy Blachownia to:
Wykonanie klimatyzacji, monitoringu
w hali widowiskowo-sportowej oraz
oświetlenia wokół stadionu i hali sportowej - 740 000,00 zł
Budowa infrastruktury informatycznej
dla Subregionu Północnego E-region
częstochowski - 23 757,00 zł
Budowa strażnicy OSP Blachownia 400 000,00 zł
Odwodnienie Ostrów
- dokumentacja 90 000,00 zł
Budowa
wodociągu mającego na celu
przywrócenie dostępu
wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia - 70 000,00 zł
Budowa targowiska
miejskiego w Blachowni - 80 000,00 zł
Roboty uzupełniające
do zadania pn. ”Modernizacja chodników w pasach drogowych usytuowa-
nych w Gminie Blachownia”(rozliczenie) 28 038,88 zł
Modernizacja ul. Sportowej - 180 000,00 zł
Modernizacja jezdni oraz chodnika ulicy Leśnej
oraz ulicy Klonowej w Blachowni 1 094 229,00 zł
Budowa drogi dojazdowej do nowej części cmentarza przy ul. Cmentarnej w Blachowni 15 000,00 zł
Modernizacja ul. Olchowej - 51 000,00 zł
Modernizacja chodnika przy ul. Bankowej wraz
z wymianą bariery ochronnej przy gimnazjum 60 000,00 zł
Modernizacja ul. Bukowej - I etap - 126 825,00 zł
Modernizacja oświetlenie wokół budynku Przedszkola Publicznego w Łojkach - 15 000,00 zł
Stała organizacja ruchu w dz. Ostrowy 15 000,00 zł
Budowa placu zabaw w Wyrazowie 15 000,00 zł
Budowa oświetlenia wokół boiska i placu zabaw
w Konradowie (dokumentacja) - 12 000,00 zł
Budowa parkingu (Plac Konstytucji) 40 000,00 zł
Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy
na 2012 rok znajduje się pod adresem
www.blachowniabip.net.pl.
UCHWAŁA NR 99/XVII/2012
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2012.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku a art.121
ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz.1241 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt
6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591
z póż. zm.)
Rada Miejska w Blachowni postanawia co następuje:
§ 1.
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blachownia na lata 2012-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§ 2.
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2
do Uchwały.
§ 3.
Upoważnia sie Burmistrza Blachowni do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbęna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy.
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku
Przewodniczacy Rady
Henryk Kania
Załącznik do Uchwały znajduje się na stronie internetowej: blachownia.bip.net.pl
Od redakcji: Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie
długoterminowego potencjału w celu zaplanowania dochodów oraz niezbędnych wydatków
bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych niezbędnych dla danego rozwoju gminy.
Ponadto służy ocenie zdolności kredytowej oraz wskazuje na możliwości finansowe gminy w
dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet. Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu (deficyt lub nadwyżka) i związanych z
nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.
- Nr 1 styczeń/luty 2012
Zakończono budowę
„ORLIKA 2012”
w Blachowni
dokończenie ze str. 1
Gmina Blachownia uzyskała pozwolenie
na budowę kompleksu boisk sportowych
w ramach programu „Moje boisko Orlik
2012” (boisko piłkarskie oraz boiska wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym) w
Blachowni. Przetarg wygrała firma MEDIA
STADION Sp. z o. o ul. Lubieszynska 4A,
72-006 Mierzyn, z którą została podpisana
umowa w dniu 31.08.2011 roku. Całkowity koszt budowy wyniósł: 1 381 652,26 zł,
w tym Ministerstwo Sportu dofinansowało
kwotę 500.000,00 zł, z Urząd Marszałkowski 333.000,00 zł.
List do redakcji
Powstał nowy kompleks sportowy w mieście.
Nie szkoda pieniędzy na takie inwestycje?
- Na pewno nie szkoda, bo są to bardzo dobrze
zainwestowane pieniądze. Budując taki obiekt
przede wszystkim inwestujemy w dzieci, a to
jest inwestycja bezcenna. Dbamy w ten sposób o fizyczny rozwój najmłodszych, o propagowanie zdrowego stylu życia i stwarzamy
możliwość do rozwoju pasji młodych osób.
A wiadomo jak ważne jest to w obecnych
czasach, kiedy młodzież trudno oderwać od
telewizorów i komputerów. Jeśli stworzymy
młodym ludziom infrastrukturę do spędzenia
wolnego czasu, to również działamy profilaktycznie na zagrożenia, jakie pojawiają się,
kiedy młodzież nie ma co robić. Dzięki „Orlikowi” zyskaliśmy również bardzo dobrą bazę
sportową dla szkół, przede wszystkim dla „Jedynki”. A wiadomo, że ze szkolną bazą sportową jest ciągle problem. Choćby po zwiększeniu liczby godzin wychowania fizycznego.
Dlatego podczas roku szkolnego „Orlik” od
rana do godziny 15. będzie służył w pierwszej
kolejności uczniom z naszych szkół.
Warto też dodać, bo pytanie dotyczyło pieniędzy, że na „Orlika” pozyskaliśmy 833 tysiące
złotych. To naprawdę duża kwota środków
spoza naszego budżetu, jaka trafiła do Blachowni i trudno byłoby z takiej możliwości
nie skorzystać. (red.)
24 stycznia 2012 roku Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Katowicach wydał pozwolenie na
użytkowanie boiska.
W skład kompleksu sportowego
wchodzi boisko do piłki nożnej z
nawierzchnią trawy syntetycznej,
boisko uniwersalne o nawierzchni
poliuretanowej do gry w
piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę, oraz
szatnie z prysznicami. W
ramach inwestycji wykonano ogrodzenie i oświetlenie terenu, wybudowano budynek sanitarno
– szatniowy, chodniki, zamontowano tablice informacyjne. Oficjalne otwarcie „Orlika” planowane jest w maju.
Boisko położone jest przy Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni i pozostaje w administracji dyrektora tej szkoły. Organizowaniem zajęć, dbaniem o sprzęt sportowy zajmuje się animator. Gmina
przystąpiła do projektu
„Animator - Moje boisko
Orlik 2012”, którego głównym założeniem jest udział finansowy Ministerstwa Sportu i Turystyki
w pokryciu kosztów zatrudnienia
animatora, a właściwie trenera. Animatorem – zgodnie z założeniami
projektu, może być osoba, wytypowana oraz zatrudniona przez Urząd
Miejski w Blachowni, która posiada
odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Boisko
czynne jest od 1 marca do 30 listopada. (f)
Stoły Bożonarodzeniowe
W niedzielę 14 grudnia 2011r. w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Myszkowie odbyła się
Regionalna Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych. Organizatorem imprezy było Starostwo
Powiatowe w Częstochowie, Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Zarząd
Główny Związku Kół Gospodyń Wiejskich. Gośćmi honorowymi byli: p. Władysław Serafin
przewodniczący Kółek Rolniczych, p. Bernadetta Niemczyk Krajowa Przewodnicząca Kół
Gospodyń, Burmistrz Myszkowa oraz ks. Stefan Jachimczak proboszcz, który poświęcił potrawy
oraz wygłosił homilię. W tej prezentacji brały udział panie z KGW w Blachowni oraz w Cisiu.
Wśród nas była obecna p. burmistrz Anetta Ujma i radny p. Wacław Matuszewski.
Nasz stół pięknie przystrojony przez p. Czesławę Taranek prezentował się wspaniale z szerokim
wyborem potraw świątecznych od sałatek, ciast, ryb po wędliny. Przygotowały go nasze
koleżanki p. Halina Kuc, p. Irena Pisula, p. Zenona Smaga, p. Maria Kmieć.
Za pomoc dziękujemy p. Czesławie Taranek, p. Kazimierze Werner oraz pozostałym koleżankom.
Było też kolędowanie, występy Zespołu „Blachowianki” z kapelą p. Mazura oraz zespołu
„Cisianki” z kapelą.
przew. Krystyna Kowalczyk
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2012 5
Szanowni Państwo
24 listopada 2011r. powstał pierwszy w tej kadencji Rady Miejskiej w
Blachowni, Klub Radnych „RAZEM DLA GMINY BLACHOWNIA”. Inicjatorami oraz pierwszymi członkami klubu są radni: Bożena
Forma, Edyta Mandryk, Krzysztof Imiołek i Marek Kułakowski.
Na pierwszym posiedzeniu przewodniczącą Klubu wybrano Panią Edytę
Mandryk, sekretarzem zaś została Pani Bożena Forma. Głównym celem
powstałego klubu radnych jest: wspieranie wszelkich inicjatyw społeczności lokalnej, działalność społeczna, kulturalna, edukacyjna, informacyjna, ekologiczna, charytatywna i inna, utrzymywanie stałej więzi
z mieszkańcami poprzez: uczestnictwo w spotkaniach z mieszkańcami,
uczestnictwo w imprezach rocznicowych Gminy, okolicznościowych,
kulturalnych, sportowych i innych, podejmowanie zgłaszanych przez
mieszkańców problemów, zgłaszanie do realizacji odpowiednim organom gminy wszystkich proponowanych przez mieszkańców postulatów w formie wniosków, zjednywanie zwolenników mających na
względzie wszechstronny rozwój Blachowni, współpraca z organizacjami społecznymi i politycznymi, publikowanie stanowiska Klubu
na tablicach ogłoszeń, w prasie lokalnej, na stronie internetowej Klubu i Gminy.
Działalność nasza w ramach klubu pozwoli nam skuteczniej wspierać wszelkie inicjatywy mieszkańców oraz konstruktywniej działać w
Radzie. Liczymy też na dobrą i merytoryczną współpracę z władzami oraz wszystkimi radnymi na rzecz rozwoju naszej Gminy. Mamy
głęboką nadzieję, że to dopiero początek i w niedługim czasie szeregi
nasze zasili jeszcze kilku radnych. W swoich działaniach liczymy na
samych Mieszkańców, którzy powinni od nas wymagać intensywnej
pracy na rzecz całej społeczności Gminy Blachownia. Dlatego prosimy Państwa o wsparcie oraz postawienie wysokiej poprzeczki nam
radnym, których obowiązkiem jest godne Was reprezentowanie. O
działalności klubu będziemy Państwa na bieżąco informować wszelkimi dostępnymi środkami przekazu. W szczególności postaramy się
systematycznie informować o naszych inicjatywach oraz podjętych
działaniach na łamach „Wiadomości z Ratusza”. O naszej działalności dowiedzą się także Państwo na blogach oraz stronach internetowych członków klubu, oraz Urzędu Miejskiego w Blachowni, których
adresy internetowe są następujące:
http://www.blachownia.com.pl/ - strona internetowa Urzędu Miejskiego w Blachowni
http://bforma.blog.interia.pl/ - blog radnej Bożeny Formy
http://www.edytamandryk.pl/ - strona internetowa radnej Edyty Mandryk
http://marekqla.blog.interia.pl/ - blog radnego Marka Kułakowskiego
Z wyrazami Szacunku
Członkowie klubu radnych „RAZEM DLA GMINY BLACHOWNIA”.
Nie wchodź
na zamarznięte zbiorniki wodne!
W ostatnim czasie na terenie całego kraju odnotowano wiele przypadków utonięć
ludzi, którzy wchodzili na zamarznięte zbiorniki wodne. Aby uniknąć podobnych
tragedii na naszym terenie, przypominamy jakie zagrożenia może nieść za sobą lekceważenie zasad zdrowego rozsądku i przebywanie na zamarzniętych zbiornikach
wodnych. W większości akwenów wodnych lód jest cienki i zdradliwy, zwłaszcza
na takich jak zalew, rzeka gdzie cały czas pod lodem przepływa woda.
O tragedię nie trudno!
Pokrywy lodowe zbiorników wodnych
bywają zdradliwe. Mimo, że przy brzegach lód w wielu miejscach wydaje się
gruby, to kilka kroków dalej może być
bardzo cienki i kruchy. Szczególnym
zagrożeniem są miejsca, gdzie pod lodem cały czas przepływa nurt. Niebezpieczne są stawy, jeziora czy zalane
wodą wyrobiska. Wytrzymałość lodu
zależy nie tylko od jego grubości. Biały lód zawierający pęcherzyki powietrza posiada znacznie mniejszą wytrzymałość.
Niebezpieczny jest również lód z zamarzniętymi gałęziami, kamieniami, itp. Jeśli
lód się załamie, człowiek nie jest w stanie sam wyjść na powierzchnię. A kilka minut, spędzonych w zimnej wodzie prowadzi do wyziębienia organizmu, utraty sił,
przytomności i w konsekwencji śmierci. Pamiętajmy, że człowiek w tak lodowatej
wodzie jest w stanie wytrzymać jedynie do 5 minut.
Szczególnie apelujemy do rodziców o to, by ostrzegali przed takimi zagrożeniami
dzieci! Rodzice i opiekunowie powinni interesować się, jak dziecko spędza wolny
czas, zadbać o bezpieczeństwo dzieci i nie zostawiać ich samych w pobliżu zamarzniętych akwenów wodnych. Dlatego też widząc ślizgające się dzieci na zamarzniętych akwenach należy zareagować i nie tylko wtedy, gdy wśród nich jest własne
dziecko. Rozmawiać, a nie krzyczeć, jeśli czasem synek lub córka „zapomną” o
przestrogach taty czy mamy. Niestety, kusi zwłaszcza to, co jest zakazane - powinniśmy sami dobrze o tym wiedzieć. Przecież i my, dorośli, też nie zawsze słuchamy
mądrych rad…
W razie potrzeby zaalarmuj dorosłych lub zadzwoń:
Policja – 997 lub 112; Straż Pożarna – 998; Pogotowie Ratunkowe – 999
(f)
6 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 1 styczeń/luty 2012
APEL
do mieszkańców Gminy Blachownia
O ZAPRZESTANIE
SPALANIA ODPADÓW
Szanowni Państwo, apeluję do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Blachownia o zaprzestanie spalania w piecach centralnego ogrzewania i paleniskach
domowych odpadów z tworzyw sztucznych (butelek
PET, reklamówek, folii), odpadów gumowych, lakierniczych, zużytej odzieży itp.
Powszechnie wiadomo, że dym pochodzący ze spalanych śmieci jest bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia. Emitowane do atmosfery podczas spalania pyły
odkładają się w glebie powodując zanieczyszczenia
metalami ciężkimi; tlenek węgla, tlenek azotu powodują podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.
Ponadto trujący dym zawiera jeszcze dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze
związki zwane dioksynami i furanami. Według badań te właśnie związki są odpowiedzialne za szereg
schorzeń takich jak: astma, nowotwory, choroby dróg
oddechowych, bóle głowy, alergie, ogólne osłabienie,
brak odporności organizmu, złe samopoczucie, mogą
również powodować stałe uszkodzenie wątroby.
Poza wspomnianymi konsekwencjami zdrowotnymi
przypominamy Państwu, że za spalanie odpadów zostały w polskim prawodawstwie przewidziane konsekwencje karne. Spalanie odpadów - na podstawie art.
71 oraz art. 79 ustawy o odpadach - jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny lub aresztu (Dz. U. z
2010 roku, Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.)
Burmistrz Blachowni.
Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni
Wybrano nowe władze Towarzystwa
19 stycznia 2012r. odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół i Miłośników Blachowni. Pani Prezes,
Jolanta Zacharska, przedstawiła sprawozdanie z działalności
Towarzystwa. Z wkładów własnych oraz środków pozyskanych z Urzędu Miasta Blachowni Towarzystwo Przyjaciół i
Miłośników Blachowni pokryło koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem pracowni rehabilitacyjnej – w sumie rehabilitanci przeprowadzili około
1500 zabiegów. Aby rozszerzyć możliwość korzystania z pomocy rehabilitantów, na rzecz pracowni pracowali wolontariusze.
Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni zorganizowało spotkania
kulturalno – rozrywkowe: 8 marca 2011r. – III Charytatywny Wieczór Rozrywki „Cudze chwalicie swego nie znacie”, 11 września 2011r. – piknik rodzinny „Pożegnanie lata”, 25 października – koncert w kościele św. Michała
Archanioła utalentowanej młodzieży niepełnosprawnej, 28 czerwca 2011r.
spotkanie przy ognisku w I rocznicę powstania pracowni rehabilitacyjnej.
Ponadto Towarzystwo wsparło rodziny najuboższe pomocą żywnościową i
rzeczową, nawiązało współpracę z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się pomocą potrzebującym, chorym lub niepełnosprawnym.
Przy Towarzystwie Przyjaciół i Miłośników Blachowni prężnie funkcjonował Uniwersytet Trzeciego Wieku organizując 16 cyklicznych wykładów z
zakresu malarstwa, historii książki i pisma, wykładów o kresach wschodnich
(odbyło się spotkanie z przedstawicielem Sybiraków). Słuchacze UTW mogli
lepiej poznać życie, twórczość i działalność A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza
oraz dr Wł. Biegańskiego. Mieli okazję uzyskać fachową odpowiedź na nurtujące pytania podczas spotkań z lekarzem chorób wewnętrznych, chirurgiem
urazowym, farmaceutą i rehabilitantem. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku uczestniczyli w wyjazdach do groty solnej (2 razy), na basen w Herbach (8 razy), do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach (2 razy) oraz w
wycieczce do Warszawy. Brali czynny udział w zajęciach plastycznych, rękodzielniczych, chóru i jogi. Polubili nordic woking.
Serdecznie dziękujemy pani Lidii Przybyłko i innym aktywnym słuchaczom
za wielokierunkową działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wiele przedsięwzięć oraz energii członków Towarzystwa skierowanych było
na pozyskanie funduszy na nasze tak szerokie funkcjonowanie. Poprzez swoje
działanie Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni promowało nasze
miasto, aktywizowało mieszkańców, zachęcało do wspólnej zabawy.
P. Jolanta Zacharska, p. Tomasz Liczberski oraz p. Maria Norman złożyli re-
APEL DO MIESZKAŃCÓW
Grupa Inicjatyw Dobroczynnych działająca przy Towarzystwie Przyjaciół i Miłośników Blachowni zwraca się uprzejmie z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz społecznej pracowni rehabilitacyjnej, która mieści się w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 15 i od 29
czerwca 2010r. nieodpłatnie służy wszystkim mieszkańcom naszego
miasta i gminy wymagającym rehabilitacji. Mamy również podopiecznych, do których ze względu na stan zdrowia, fizjoterapeuta dojeżdża
i prowadzi zajęcia rehabilitacyjne w ich domach.
DLATEGO APELUJEMY! Wspomóżcie Państwo tych, którzy sami nie
mogą zapracować na kosztowną i długotrwałą rehabilitację.
Przyczyńcie się do poprawy zdrowia i komfortu życia tych biednych,
nieszczęśliwych i pokrzywdzonych przez los ludzi.
zygnację z pełnienia funkcji odpowiednio prezesa, wiceprezesa i
członka zarządu TPiMB. Zostały przeprowadzone wybory uzupełniające, po wcześniejszym przegłosowaniu zwiększenia liczby członków zarządu z 5 do 7 osób.
Obecny skład zarządu to: Urszula Żurek – prezes, Katarzyna Małasiewicz – wiceprezes, Jadwiga Łysakowska – skarbnik, Izabela
Gniadkowska - sekretarz, Jolanta Karyś, Celina Kosiara, Kazimierz Zielonka – członkowie.
Słowa uznania i serdeczne podziękowania należą się p. Jolancie Zacharskiej, p. Tomaszowi Liczberskiemu, p. Jadwidze Łysakowskiej, p. Izabeli Gniadkowskiej, p. Marii Norman oraz
członkom Towarzystwa i wolontariuszom za ofiarną, społeczną
pracę na rzecz Towarzystwa w 2011r. Jednocześnie dziękujemy
p. Burmistrz Anetcie Ujmie za przyznane dotacje i akceptację
działalności Towarzystwa.
Podczas zebrania zaproponowane zostały kolejne przedsięwzięcia i wskazane nowe kierunki działania Towarzystwa Przyjaciół i
Miłośników Blachowni.
Wszystkich mieszkańców Blachowni zapraszamy do współpracy
z nami. Najbliższe zebranie członków zaplanowano na 5 marca
2012r. o godz. 17:00 w Gimnazjum w Blachowni.
Urszula Żurek
Dewastacje przy strażnicy
W nocy z 15 na 16 grudnia wandale spalili kosze przy
strażnicy OSP w Blachowni. Ogólny koszt zniszczeń to
2 248zł.
Przekażcie Państwo 1% podatku
na użyczone konto zaprzyjaźnionej organizacji:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
- koło w Częstochowie ul. Waszyngtona 62 p. 7,
42-200 Częstochowa, KRS: 00000 942 46,
nr konta: PKO BP 31 1020 1664 0000 3502 0127 3457
koniecznie z dopiskiem: ”REHABILITACJA W BLACHOWNI”.
Z wyrazami szacunku za okazaną pomoc
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół i Miłośników Blachowni
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2012 7
Z życia OSP Blachownia, Cisie
W tym roku nasi strażacy wyjeżdżali do akcji kilkanaście razy. W ostatnim czasie duże mrozy spowodowały, iż mieszkańcy w różny sposób dogrzewali
swoje mieszkania walcząc z zimnem – niestety
nie wszyscy zachowali szczególnej ostrożności co
zwiększyło ilość wyjazdów do pożarów mieszkań.
Na terenie naszej gminy mieliśmy dwa tragiczne pożary. 31 stycznia w miejscowości Blachownia przy
ul. Bankowej mieszkańcy bloku zauważyli wydostający się dym z mieszkania sąsiadki mieszkającej na
parterze. Po przyjeździe na miejsce strażacy zastali
duże zadymienie. W trakcie przeszukiwania lokalu znaleźli leżącą na wersalce kobietę. Przybyły na
miejsce lekarz pogotowia stwierdził jej zgon, który
prawdopodobnie nastąpił na skutek zaczadzenia dymem z palącej się wersalki. Następnego dnia nasi
strażacy mieli kolejny tragiczny w skutkach pożar
w Konradowie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia
strażacy natychmiast przystąpili do gaszenia budynku, z którego wydobywał się ogień. Mimo szybkiego
ugaszenia znaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny
leżącego na wersalce przy piecyku typu „koza”.
Pomieszczenie to było całkowicie spalone. Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby zachowali
szczególną ostrożność podczas dogrzewania swoich
mieszkań. Należy zachować kilka podstawowych
zasad, by zminimalizować przyczyny powstania pożaru. Kilka z nich to: - materiały łatwopalne należy
przechowywać z dala od źródeł ciepła (grzejników,
otwartego ognia);
- używać tylko sprawne urządzenia i zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcją obsługi;
- nie wykonywać prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej;
- używać tylko tylu odbiorników prądu elektrycznego, na ile obliczono moc instalacji elektrycznej;
- nie wolno pozostawiać bez nadzoru włączonych
grzejników elektrycznych i gazowych.
Przyczyną wielu pożarów jest nieostrożność ludzi
oraz nieprzestrzeganie przez nichpodstawowych zasad bezpieczeństwa.
W dniu 24 grudnia o godzinie 10:00 druhny i druhowie oraz zaproszeni goście
rozpoczęli uroczystą wigilię. Naszą uroczystość uświetnili goście w osobach: Pani
Burmistrz Anetty Ujmy, która jako Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP
RP wystąpiła po raz pierwszy w galowym mundurze strażackim. Nasi duszpasterze: ks. prałat Andrzej Walaszczyk, ks. kanonik Andrzej Kornacki, ks. proboszcz
Tomasz Dragan oraz dwaj nasi księża prefekci, Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Kania, Zastępca Komendanta PSP brygadier Jarosław Piotrowski, Viceprezes Zarządu OM ZOSP RP w Częstochowie brygadier Stefan Gawroński. Obecni
byli również nasi darczyńcy i sponsorzy. Po przywitaniu gości i uczczeniu chwilą ciszy pamięci zmarłych strażaków, ks. prałat Andrzej Walaszczyk wprowadził
wszystkich obecnych w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Odśpiewano kolędę,
przystąpiono do łamania się opłatkiem i składania sobie wzajemnie życzeń. Następnie przystąpiono do spożycia postnej „wieczerzy”, na której nie mogło zabraknąć tradycyjnego karpia.
Uroczystość wigilijna upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze.
Grzegorz Jelonek, Janusz Mszyca
OGŁOSZENIE
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2011 roku Nr 106 poz. 622 z późn. zm.)
informuję, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w następujących terminach:
•
I termin - od 01 lutego do 29 lutego 2012 roku – wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 września 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku,
•
II termin - od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2012 roku – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 lutego do 31 lipca 2012 roku
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2012 roku w następujących terminach :
•
Od 02 do 30 kwietnia 2012 roku w przypadku złożenia wniosku w I terminie
•
Od 01 do 31 października 2012 roku w przypadku złożenia wniosku w II terminie.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012 rok wynosi 0,95 zł od 1 litra paliwa.
8 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 1 styczeń/luty 2012
Spotkania opłatkowe
W Gimnazjum
Przedświąteczne spotkanie opłatkowe organizowane w szkołach, jednostkach organizacyjnych, urzędach, klubach czy stowarzyszeniach
weszły na stałe do tradycji naszej gminy. Towarzyszą im kolędy, życzenia i świąteczna atmosfera. Tradycyjnie jak co roku władze naszego
miasta w okresie świąteczno - noworocznym wzięły udział w licznych
spotkaniach wigilijnych. Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.
Najważniejszą częścią tych spotkań jest jednak podzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania, wspólna modlitwa i życzenia.
W klubie nauczycielskim „Jutrzenka”
U Pszczelarzy
14 stycznia 2012 r. w remizie OSP Blachownia, odbyła się uroczystość
opłatkowa zorganizowana przez KGW połączona z dniem Babci i
Dziadka. W świątecznej scenerii przygotowanej przez p. Czesławę
Taranek witaliśmy gości, p. burmistrz Anettę Ujma, radnego p.
Wacława Matuszewskiego, ks. Krzysztofa Krulika, prezesa OSP
Janusza Mszycę, przew. Emerytów i Rencistów p. Henrykę Ball, p.
Jadwigę i Tadeusza Łysakowskich, p. Halinę Mercik prezesa GS,
państwa Barbarę i Marka Długoszów, przew. Emerytów i Rencistów
w Łojkach p. Krzysztofę i Adama Palaczów oraz p. Jolantę Kwindacz
dyrektora MDK..
W skupieniu wysłuchaliśmy przesłania noworocznego ks. Krzysztofa
oraz p. burmistrz Anetty Ujmy. Dzieliliśmy się opłatkiem, z
życzliwością składaliśmy sobie życzenia.
Wieczór uświetnił Zespół „Blachowianki” wraz z kapelą p. Mazura,
pięknymi kolędami.
Potrawy wigilijne przygotowane przez p. Elżbietę Trzepizur przy
pomocy koleżanek były wyśmienite. Składam podziękowanie paniom
z KGW Elżbiecie Trzepizur, Czesławie Taranek, Helenie Kokot,
Lidii Pietrusińskiej, Henryce Krygier, Beacie Puchała, Teresie Milce,
Henryce Szulny, Marii Kmieć, Grażynie Maciejewskiej oraz Annie
Majchrzyk. Specjalne podziękowanie składamy Zarządowi OSP w
Blachowni za udostępnienie remizy oraz za udaną zabawę przy kapeli
p. Waldemarowi Mazurowi.
przew. Krystyna Kowalczyk
Na Uniwersytecir Trzeciego Wieku
W KGW Blachownia
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2012 9
Zapisy dzieci do klas pierwszych
Informujemy, że od 20 lutego do 16 marca 2012r. prowadzone są zapisy uczniów do klas 1 we wszystkich szkołach podstawowych miasta i gminy Blachownia. Rodzice dokonują zapisu dzieci osobiście w sekretariatach szkół codziennie od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz PESEL dziecka.
W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających osobisty kontakt ze szkołą możliwe jest przekazanie wstępnych informacji o
zapisie dziecka telefonicznie pod numerami telefonów:
Szkoła Podstawowa nr 1 -34 3 27 03 24
Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Blachowni – 34 3 27 03 45
Szkoła Podstawowa w Łojkach w Zespole Szkolno- Przedszkolnym – 34 3 27 11 54
Dyrektorzy Szkół
CERTYFIKATY 2011 ROZDANE
Bardzo miło było zobaczyć, jak wysokie noty
w głosowaniu na najlepszy bieg uzyskała
„Przełajowa Ósemka”.
Jeszcze bardziej cieszyłam się, że po prawie
pół roku od imprezy zawodnicy doceniają trud
włożony w organizację zawodów i darzą ją tak
wspaniałą opinią.
W kategorii WOJEWÓDZTWO Śląskie Przełajowa
Ósemka zajęła zaszczytne 2
miejsce, wyprzedzając m.in.
Bieg Częstochowski czy
Bieg Katorżnika odbywający się w Lublińcu. Pierwsze
miejsce zajął Maraton Beskidzki. W tej kategorii zostało zgłoszonych 40 biegów, które
walczyły o prymat najlepszego w naszym
regionie.
W kategorii BIEGI PRZEŁAJOWE „Ósemka” uplasowała się na 3 miejscu w
Polsce! Pierwsze miejsce
zajął Międzynarodowy Bieg
po Plaży rozgrywany w Jarosławcu, drugie - Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów rozgrywany w
Złotoryi. W przełajach rywalizowały 34 imprezy biegowe.
W kategorii BIEGI ŚREDNIE 200-499 uczestników
zgłoszono 94 kandydatur. W
tej kategorii bieg z Blachowni zajął wysokie 10 miejsce.
Tutaj największe uznanie
głosujących zdobył VI Visegrad Maraton odbywający się w Rytro.
W kolejnej kategorii MIASTA 5.000-25.000 mieszkańców nasz bieg zdobył 11
lokatę na 81 zgłoszonych
kandydatur. Laur najlepszego biegu zdobył Grodziski
Półmaraton Słowaka.
Powstał nowy UKS
16 grudnia 2011 r odbyło się I Wal-
ne Zebranie UKS „ Gimnazjum” w
Blachowni. Obecni na Zebraniu dokonali wyboru Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej. Do Zarządu wybrani zostali: Andrzej Kuzior – prezes, Justyna Kuras – sekretarz, Grzegorz Bluszcz – skarbnik, oraz Maria Cenajek,
Tomasz Bulwan, Sławomir Pyda – członkowie. W skład
Komisji Rewizyjnej weszli: Marcin Krzyszczyk – przewodniczący, Małgorzata Krzyszczyk – sekretarz, Joanna
Kowalczyk – członek.
Członkowie Walnego Zebrania ustalili również wysokość składki członkowskiej na 50 zł miesięcznie.
Zajęcia w sekcjach piłki siatkowej rozpoczęły się zaraz
po nowym roku w Hali Widowiskowo – Sportowej
w Blachowni. Ambicją Klubu jest wystawienie na początek drużyny chłopców w kategorii juniorów w rozgrywkach Śląskiej Ligi Juniorów prowadzonej przez Śląski
Związek Piłki Siatkowej w sezonie 2012/2013. Oprócz
kategorii juniorów planowane są zajęcia dla chłopców z
rocznika 1996 i młodsi oraz dla grupy dziewcząt i chłopców z rocznika 1999 i młodsi.
Andrzej Kuzior
10 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Ostatnią kategorią, w której Przełajowa Ósemka im.
Zdzisława Nowaka została wyróżniona, były BIEGI
ORGANIZOWANE
PRZEZ URZĘDY MIAST,
GMINY, OSIRy. Tutaj,
wśród aż 136 zgłoszonych biegów, nasza impreza dzięki głosującym znalazła się na 14.
miejscu. W tej kategorii triumfował Grodziski Półmaraton Słowaka.
Uzyskane wyróżnienia, a jest ich aż pięć, dają
nam organizatorom sygnał, że warto to robić i
dążyć do tworzenia coraz to lepszej imprezy.
Sądzę, że moment nadania certyfikatów jakości jest chwilą, w której jeszcze raz należy
podziękować całemu zespołowi organizacyjnemu, instytucjom wspierającym i sponsorom
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tego wyróżnienia. Jest to Nasz wspólny
sukces. Dziękuję także całej braci biegowej,
która oddała swoje głosy na Przełajową Ósemkę. Równocześnie zapraszam 02.09.2012 roku
na kolejną edycję biegu i NW oraz 22.09.2012
roku na II Maraton Nordic Walking.
Dyrektor Przełajowej Ósemki 2011
Aneta Stawicka
KOMUNIKAT
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003 r, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), informuję że od 1
stycznia 2012 roku obowiązuje m.in. zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi krótszej niż 3 m i nie dłużej niż 12
godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący uszkodzenie
ciała lub cierpienie zwierzęcia.
Zakazany jest również handel zwierzętami domowymi poza
miejscami ich chowu i hodowli, na targowiskach, targach,
giełdach, a także prowadzenie takich targowisk. Zakaz dotyczy również rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, z wyłączeniem hodowli rasowych.
Ponadto przypomina się o obowiązku trzymania psów na
uwięzi, bądź takiego zabezpieczenia psów, by nie zagrażały
bezpieczeństwu ludzi (na podstawie uchwały Rady Miejskiej
w Blachowni nr 294/XLI/2006 z dnia 27 września 2006 roku
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Blachownia).
Burmistrz Blachowni
- Nr 1 styczeń/luty 2012
Koło Emerytów
w Blachowni
14 grudnia 2011 r w naszym Kole odbyło się spotkanie opłatkowe, w
którym uczestniczyło ponad 80 osób. Uczestnikom spotkania towarzyszyła podniosła atmosfera mająca świąteczny charakter. Takie spotkania są dobrą okazją do wspólnego przeżycia nastroju świąt, a najważniejszą częścią tych spotkań jest podzielenie się opłatkiem, który jest
symbolem zgody i pojednania. Na tę uroczystość przybyła p. burmistrz
Anetta Ujma z przewodniczącym Rady Miejskiej, delegacja z Zarządu
Regionu oraz przedstawiciele z zaprzyjaźnionych Kół. Przewodnicząca Koła p. Henryka Ball powitała przybyłych gości i złożyła życzenia.
Goście również złożyli serdeczne życzenia świąteczne i z wszystkimi
uczestnikami utworzyli łańcuch jedności trzymając się za ręce i śpiewając „Wśród nocnej ciszy”. Po przełamaniu się opłatkiem podano wieczerzę wigilijną składającą się z ryby, kapusty z grochem, barszczyku
i pierogów. Pierogi szczególnie były chwalone za wyśmienity smak.
Deser to ciasta, kawa i lampka wina. Podczas wieczerzy słuchaliśmy
kolęd w wykonaniu Ani Karyś z Braterskiej Dłoni, z nagrań płytowych
oraz wszystkich uczestników uroczystości. Udane spotkanie wprowadziło wszystkich w rodzinno - świąteczny nastrój.
DO SIEGO ROKU!!
******
11 stycznia w Kole Emerytów i Rencistów odbyło się spotkanie z okazji
Święta BABCI I DZIADKA.
Koło Emerytów
w Łojkach
21 stycznia członkowie Koła Emerytów w Łojkach uczestniczyli w Spotkaniu Opłatkowym oraz świętowali Dzień Babci i Dziadka. Opłatek
z łacińskiego obletum - dar ofiarny. Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Tradycja łamania
się opłatkiem ma swoje korzenie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
Przybyłych na uroczystość gości i członków koła przywitała przewodnicząca Krzysztofa Palacz, składając jednocześnie wszystkim życzenia.
Następnie głos zabrała pani burmistrz Anetta Ujma, która złożyła życzenia wigilijne oraz życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich
święta. Po życzeniach i podzieleniu się opłatkiem zaśpiewano kolędę.
Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łojkach przedstawiły nam
Jasełka. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali grę młodych aktorów przygotowanych do występu przez panią Kasię Rozpondek. Po występie i
dużych brawach dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek. Emeryci natomiast zaczęli świętować Dzień Babci i Dziadka. W Polsce Dzień
Babci świętujemy 21 stycznia, a 22 stycznia Dzień Dziadka.
W naszym kraju pomysł świętowania Dnia Babci pojawił się w 1964
roku w tygodniku „Kobieta i Życie’’. Później powstała również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka. Dziękujemy zaproszonym gościom za
przybycie na nasze spotkanie. W uroczystości udział wzięli; p. burmistrz
Anetta Ujma, p. radny Jacek Rogut, dyr. szkoły p. Maria Cenajek, przedstawicielka grona pedagogicznego p. Joanna Kowalczyk, koleżanki z zarządu okręgu PZER i I p. Zenobia Mielniczuk i p. Ewa Kierach, prezes
GS w Blachowni p. Halina Mercik, p. Lidia Jelonek z koła w Gnaszynie
p. Henryka Ball przewodnicząca koła w Blachowni i p. Krystyna Kowalczyk przewodnicząca KG w Blachowni. Dziękujemy dzieciom ze szkoły
w Łojkach za ich występ, a pani Kasi Rozpondek za wspaniałe ich przygotowanie. Podziękowania należą się również wszystkim koleżankom i
kolegom, którzy brali udział w przygotowaniu tej uroczystości i koleżankom, które upiekły dobre ciasta.
K.P.
Ocena pracy dyrektorów
W dniu 30 grudnia 2010 r. w gabinecie burmistrza odbyło się podsumowanie trwającej ponad dwa miesiące procedury ustalania oceny
pracy Andrzeja Guły, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni, Beaty Kaczmarek dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blachowni, Marii Cenajek dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łojkach oraz Joanny Biernackiej dyrektora
Przedszkola nr 2 w Blachowni.
Święto to obchodzone jest dla uhonorowania babć i dziadków, złożenia
im wyrazów szacunku i podziękowania za trud wychowania wnuków.
Po życzeniach i poczęstunku babcie i dziadkowie bawili się i śpiewali piosenki. Było gwarno i wesoło - była to świetna dawka rozrywki.
Seniorzy z Koła w Blachowni do wszystkich seniorów: Wszystkim
Babciom i Dziadkom z okazji ich Święta składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, szczęścia, a także pociechy z wnuków i prawnuków.
H.M.
Ocena pracy dyrektora składa się z trzech ocen cząstkowych:
- cząstkowej oceny organu prowadzącego (Gminy Blachownia)
- cząstkowej oceny organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Katowicach)
- wspólnej oceny obu organów.
Praca wszystkich dyrektorów została oceniona jako wyróżniająca.
Burmistrz Anetta Ujma pogratulowała dyrektorom otrzymania najwyższej oceny.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2012 11
O ,,Puchar Orła 2012”
W niedzielę 29 stycznia w hali sportowej w Blachowni Nasz Klub zorganizował pierwszy turniej
z III Cyklu Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej ,,Puchar Orła 2012” dla rocznika 2002/2003.
W turnieju uczestniczyło 12 zespołów z dziesięciu
klubów. Po dwie drużyny wystawiły Orlik Blachownia i UKS Raków Częstochowa. Turniej był rozgrywany po raz pierwszy w
nowej formule. Każdy zespół miał do rozegrania po 6 spotkań, nie była prowadzona żadna klasyfikacja o miejsca, a na koniec turnieju organizatorzy wręczyli
drużynom dyplomy oraz obdarowali wszystkich zawodników pamiątkowymi
medalami i dyplomami. W turnieju uczestniczyło 93 zawodników.
Sponsorami turnieju były: Firma ,,MAL-MET” i ,,CHRONOS”. Patron medialny sprawowały: www.sport.czest.pl, www.czestochowa.cz, www.cz.info.pl .
Orlik reprezentowały dwa zespoły. Orlik I Blachownia zaprezentował się bardzo dobrze wygrał 2 spotkania, 2 zremisował i 2 przegrał. W pierwszym meczu
przegrał minimalnie z Rakowem II Częstochowa 0:1 tracąc bramkę z rzutu wolnego na 1min przed końcem spotkania.
W takim samym rozmiarze 0:1 przegrali
drugi mecz ze Stradomiem Częstochowa. W trzecim meczu wygrali 2:0 z Liswartą Lisów. W czwartym zremisowali
bezbramkowo 0:0 z Mazovią Tomaszów
Mazowiecki. W kolejnym meczu okazali
się lepsi w bratobójczym pojedynku z Orlikiem II Blachownia. W ostatnim meczu
zremisowali 1:1 z Odrą Opole.
ORLIK I BLACHOWNIA: Grzyb Łukasz, Banasik Adam, Próba Jakub,
Sienkiel Patryk, Lankamer Marcel,
Pośpiech Tymon, Biały Jakub, Wawrzak Dawid
Dla większości zawodników Orlika II był
to pierwszy występ w takim turnieju. Dlatego osiagnięte wyniki oraz gra, są zupełnie inne od kolegów z drużyny Orlika I.
W pierwszym meczu ulegli 0:4 z ES Ban RAP Radomsko. W drugim przegrali
0:3 z Alkasem Aleksandria. W trzecim 0:7 z Rakowem I Częstochowa. W kolejnym przegrali 1:2 z Orlikiem I. W następnym ulegli 0:3 z Orłem Pawonków. W
ostatnim meczu turnieju przegrali 0:4 ze Spartą Lubliniec.
ORLIK II BLACHOWNIA: Mstowski Oskar, Redwan Wiktor, Bajor Dawid,
Kluska Bartłomiej, Dobrenko Cezary, Maszczyk Michał, Pośpiech Tytus,
Głuszko Kacper, Kożuch Gabriel
Wyniki z turnieju i składy: www.orlik-blachownia.pl
Hala sportowa tętni życiem
Od początku swojej działalności zajęcia odbywające się na Hali Sportowej
w Blachowni cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców
Blachowni i nie tylko. Odbywają się tutaj liczne zawody i turnieje sportowe.
Każdy może obserwować treningi indywidualne, rozgrywki amatorskie i ligowe. Miło słyszeć, same pozytywne opinie wyrażane przez osoby odwiedzające nasz obiekt sportowy.
Na Hali odbywają się również zajęcia treningowe UKS „Orlik”, UKS „Gimnazjum”, MKS
„Dwójka” i KS „Pogoń” oraz UKS „Czternastka” Częstochowa. Można również przyjrzeć
się roztańczonym gimnazjalistkom z Gimby,
które przygotowują się do występów estradowych. Odbywają się także zajęcia szkółki tenisa
ziemnego. W rozkładzie zajęć możemy również
znaleźć mecze amatorskich drużyn halowej piłki nożnej, siatkówki czy koszykówki. Na małej
salce gimnastycznej można skorzystać ze stołu do ping ponga. Już w marcu
przewidujemy zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych i zaprosimy wszystkich
chętnych do nowo powstałej siłowni.
Okoliczni przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości odpłatnego zare-
12 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
2 miejsce UKS Orlik w
,,RAKÓW DREAM CUP 2012”
Zespół Orlika rocz. 2001 w niedzielę 29 stycznia brał udział w turnieju ,,Raków Dream Cup 2012” w Olsztynie, którego organizatorem był Raków Częstochowa. Nasi młodzi zawodnicy spisali się
bardzo dobrze plasując się na drugim miejscu. Dopiero w meczu
finałowym przegrali z gospodarzem turnieju 0:3. W meczach grupowych osiągnęli następujące wyniki. Wygrali 3:0 z Pogonią Kamyk po 3 bramkach Grzyba, 3:1 z Gromem Cykarzew po bramkach
2 – Grzyba i samobójczym, osiągnęli remis 1:1 z APN Częstochowa – bramka Grzyb, rozgromili Raków II Częstochowa 6:0, a gole
strzelali po 2- Grzyb i Kowalik oraz Janik i Horodyski, wygrali 3:2 z
Ajaksem Częstochowa bramki Pawlak, Janik, Grzyb. W meczu półfinałowym pokonali AS Lubliniec 3:1 – Grzyb, Janik, Horodyski.
Dobra postawa naszej drużyny została doceniona także w postaci
nagród indywidualnych, które dwie przypadły dla naszych zawodników: Grzyb i Janik. Gratulujemy drużynie i wyróżnionym zawodnikom bardzo dobrego występu. Nagrody indywidualne:
Król Strzelców: Dominik
Grzyb (UKS Orlik Blachownia) - 10 bramek.
Najlepszy Zawodnik Turnieju: Adam Janik (UKS
Orlik Blachownia)
Najlepszy Bramkarz Turnieju: Wojciech Kuczera (Raków Częstochowa)
Skład UKS Orlik Blachownia:
Eryk Dziwiński, Michał
Drogosz, Dominik Grzyb,
Adam Janik, Kacper Pawlak, Paweł Lankamer, Piotr
Cierpiał, Kacper Kowalik, Sebastian Horodyski, Maciej Janas,
Klasyfikacja końcowa:
1.Raków I Częstochowa, 2.UKS Orlik Blachownia
3.Akademia Sportowa Lubliniec, 4.APN Częstochowa
5.Grom Cykarzew, 6.Skra Częstochowa
7.Ajaks Częstochowa, 8.GLKS Gmina Kłomnice
9.Pogoń Kamyk, 10.Znicz Kłobuck
11.Sokół Olsztyn, 12.Raków II Częstochowa
Wyniki z turnieju na stronie www.orlik-blachownia.pl
Piotr Lankamer
klamowania swojej firmy poprzez zawieszenia reklamy na Hali.
Hala Sportowa jest otwarta codziennie w godzinach od 8 do 23.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 odbywają się tutaj
zajęcia szkolne, a po 16 treningi i turnieje sportowe.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wynajęcia obiektu
przez osoby prywatne, wydłużono godziny jego otwarcia do 23
przez cały tydzień łącznie z sobotami i niedzielami. Nieraz zdarza
się, że z powodu braku wolnego terminu jesteśmy zmuszeni odmówić
wypożyczenia hali lub dzielimy płytę główną boiska na części. Jest to
dowód na to, że pomysł wybudowania Hali Sportowej w Blachowni był
trafiony i rozbudził w mieszkańcach
ducha sportowego.
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzania Hali Sportowej i czynnego uczestnictwa w jej
życiu. Zachęcam do uczestnictwa w treningach lub kibicowania
podczas zajęć, rozgrywek, meczy czy turniejów.
- Nr 1 styczeń/luty 2012
Menadżer sportu – Aneta Stawicka.
Zapisy dzieci do przedszkoli
prowadzonych przez gminę Blachownia
w roku szkolnym 2012/2013
Publiczne przedszkola Gminy Blachownia dokonują zapisów dzieci do przedszkoli
na przyszły rok szkolny. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6
lat, w sytuacji wolnych miejsc w placówce, również dzieci 2,5 letnie. W przypadku
odroczenia obowiązku szkolnego do przedszkola może uczęszczać dziecko do
ukończenia 10 roku życia. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi karta
zgłoszenia dziecka do przedszkola.
Druki kart są do pobrania w danej placówce przedszkolnej oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Blachowni: www.blachownia.pl.
Termin składania dokładnie wypełnionych kart upływa z dniem 15 marca 2012
roku.
1. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:
→ 5 i 6 letnie mające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego od dnia
1.09.2012r. (Przypominamy również, że dzieci z rocznika 2006 - 6 letnie i 2007
- 5 letnie mają obowiązek uczęszczania do przedszkola w ramach rocznego
przygotowania do szkoły.)
→ matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
→ matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
→ umieszczone w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, w rodzinnych domach
dziecka
2. W przypadku wolnych miejsc – po rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z pkt
1 wprowadza się dodatkowe kryteria naboru:
→ dziecko obojga pracujących rodziców,
→ dziecko, którego rodzice korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Blachowni.
Rodzic lub opiekun prawny pragnący skorzystać z preferencji, o których mowa w pkt
1 i 2 powinien do zgłoszenia dołączyć dokumenty potwierdzające określone sytuacje
rodzinne.
Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do wskazanego w karcie zgłoszenia
przedszkola, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkoli, w których
pozostały wolne miejsca.
W roku szkolnym 2012/2013 warunkiem przyjęcia dziecka, które miałoby uczęszczać
do przedszkola na terenie Gminy Blachownia jest zamieszkiwanie tego dziecka na
terenie Gminy.
W przypadku nie zgłoszenia się dziecka do 15 września oraz nieusprawiedliwionej
nieobecności powyżej 1 miesiąca w trakcie roku szkolnego, dziecko może zostać
skreślone z listy przedszkolaków.
Zapisy dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2012/2013 odbywać się będą
według poniższego harmonogramu:
→ od 13 lutego do 16 marca 2012 r. - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń
przez dyrektorów przedszkoli
→ do 23 marca 2012 r. - na tablicach ogłoszeń w poszczególnych przedszkolach
będą wywieszone imienne listy dzieci przyjętych do przedszkola
→ do 30 marca 2012r. - składanie odwołań do dyrektora przedszkola
→ do 15 kwietnia 2012 dyrektor przedszkola rozpatruje odwołania w konsultacji z
innymi dyrektorami przedszkoli gminnych i odpowiada wnioskodawcy
W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu,
przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola.
W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby
miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje Komisję Kwalifikacyjną w
składzie:
→ dyrektor przedszkola - przewodniczący
→ przedstawiciel rady pedagogicznej - członek
→ przedstawiciel rady rodziców - członek
Od decyzji dyrektora nie przysługuje dalsze odwołanie.
W przedszkolach będą tworzone listy rezerwowe dzieci (o kolejności na liście
decydować będzie kolejność zgłoszeń). W czasie roku szkolnego przyjmowanie
dzieci odbywać się będzie na zasadzie kolejności na liście rezerwowej.
Zasady rekrutacji spoza terenu gminy
Rodzice dzieci, które nie zamieszkują na terenie Gminy Blachownia, mogą ubiegać
się o przyjęcie do przedszkoli publicznych na terenie gminy tylko wtedy, gdy istnieje
stosowne porozumienie zawarte przez Gminę Blachownia z gminą właściwą ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka, którego rodzice/opiekunowie prawni
ubiegają się o przyjęcie dziecka do danego przedszkola.
Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Blachowni Lidia Figiel
Biblioteka zaprasza i proponuje
Relaks z książką
Jodi Picoult
Przemiana
Warszawa 2010
June Nealon była szczęśliwą
żoną i matką. W jednej chwili
jej świat się zawalił. Teraz czeka tylko na zabliźnienie ran, na
dopełnienie sprawiedliwości, na
cud. Shay Bourne ma wkrótce
umrzeć. Staje przed szansa odkupienia win. Aby tak się stało
Claire Nealon, córka June, musi
przyjąć od niego bardzo szczególny dar. Michael Wright zdecydował się poświęcić życie Bogu. Kiedy jednak
osobiście poznaje Shaya Bourne’a, zostaje zmuszony do
zakwestionowania założeń swojej religii, spojrzenia w
innych kategoriach na pojęcie dobra i zła. I na samego
siebie.
Ewa Karwan-Jastrzębska
Sobowtór
Warszawa 2011
Zuzanna ma opinię zbuntowanej artystki, kocha fotografię,
a w duszy jest niepoprawną romantyczką. Uczy się w renomowanym warszawskim liceum,
chodzi na imprezy i bawi się
do rana, aby następnego dnia
plotkować o nich na Facebooku.
Żyje pełnią życia. Tymczasem
w jej szkole pojawia się Michał. Wygląda świetnie – w
modnej bluzie, z długimi włosami spłowiałymi od słońca. Nowy chłopak potrafi zawrócić w głowie… Michał
fascynuje się kulturą Japonii, uwielbia mangę, a w jego
pokoju wiszą wizerunki Asuki, pięknej, rudowłosej bohaterki anime. Powody jego przejścia do nowej szkoły
są owiane tajemnicą. Tajemnicą jest także jego związek
z zaborczą Magdą. Jednak to Michał rozdaje karty, a on
wie, czego chce. Teraz bardzo podoba mu się Zuzanna.
Zaczyna grę, aby ją zdobyć.
Charlotte Link
Przerwane milczenie
Katowice 2011
Od lat spędzają wspólnie urlop
w idyllicznej angielskiej posiadłości Stanbury: jej właścicielka
Patricia wraz z mężem Leonem
i dwiema córkami, psycholog
Tim z cierpiącą na depresję żoną
Evelin, naukowiec Aleksander z
córką Ricardą i niedawno poślubioną, dużo młodszą od siebie
żoną, Jessicą. Trzech mężczyzn łączy od czasów szkolnych bliska przyjaźń. Nowa w tym towarzystwie Jessica
szybko zauważa, że beztroski nastrój jest jedynie złudzeniem i że wszyscy urlopowicze jakoś dziwnie się zachowują, jakby mieli coś do ukrycia. Niepokojącej atmosfery
nie poprawia pojawienie się tajemniczego Phillipa Bowena, przekonanego o swoim pokrewieństwie z Patricią i
zgłaszającego pretensje do Stanbury. Im bardziej Jessica
analizuje fakty, tym gorzej czuje się w samotnym domu.
Jej złowrogie przeczucia potwierdzają się, gdy pewnego
dnia wraca z samotnego spaceru po okolicy i zastaje w
domu makabryczny widok. (R.G.)
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2012 13
WIECZERNIKOWE CHOINKI
50 lat małżeństwa
Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej w Łojkach wzięli
udział w konkursie na najpiękniej ubraną choinkę w Wieczerniku jasnogórskim. Dzieci wykonały piękne ozdoby wykorzystując rolki po
ręcznikach jednorazowych, duże kubki po jogurtach i tekturę, które
przyozdobiły makaronem o różnych kształtach. Powstałe w ten sposób
sople, dzwoneczki i bombki spryskano złotolem. Wszystkie wyglądały
pięknie powieszone na wylosowanym drzewku.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 9 grudnia 2011r. w sali miejscowego USC świętowały 2 pary: Państwo Jadwiga i Antoni Chołowie oraz Państwo Halina i Zdzisław Nowakowie. Pary małżeńskie
świętujące Złote Gody zostały odznaczone medalem Prezydenta RP,
które Prezydent przyznał na wniosek Burmistrza Blachowni.
Gratulując odznaczeń burmistrz Anetta Ujma życzyła Jubilatom dużo
zdrowia, spokoju i radości na następne lata.
Choinki były oceniane przez pielgrzymów z Polski i zagranicy.
W głosowaniu wzięło udział ponad 30 tysięcy wiernych. Nasza „złota”
choinka spodobała się 3.611 osobom i zajęła pierwsze miejsce!
Nagrodą główną była gra edukacyjna i laminarka, która bardzo się w
szkole przyda.
Udział w konkursie i zwycięstwo sprawiły nam wszystkim ogromną radość i wiele satysfakcji. Praca nad przygotowaniem ozdób trwała ponad
dwa miesiące a nad jej przebiegiem czuwały panie: Aleksandra Rybak
– Norman i Krystyna Walenta.
Krystyna Walenta
Miniatury Bożonarodzeniowe
8 stycznia 2012 r. w kościele św. Michała Archanioła
w Blachowni uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 1
oraz z Gimnazjum im. J.
Korczaka zaprezentowali
spektakle jasełkowe. Obejrzeliśmy dzieci z SP nr 1 w
spektaklu przygotowanym
pod kierunkiem sióstr Celiny i Rafaeli, a następnie
grupę teatralną gimnazjalistów pod kierunkiem
Małgorzaty
Kukulskiej
i Bożeny Synowicz w spektaklu pt. „Żywa szopka”. Oprawę muzyczną
przygotowali M. Itczak, ks. Krzysztof Krulik i ks. Tomasz Turczyn.
Do wspólnego świętowania Narodzenia Pańskiego przyłączyły się również Zespół Artystyczny Miejskiego Domu Kultury w Blachowni, w skład
którego wchodzą: zespół instrumentalny Synergia oraz zespół wokalny
Unic, który przygotowała Justyna Kopiszka. Tegoroczne wykonania świątecznych pieśni przypadło do gustu zebranym słuchaczom, którzy nagradzali je długimi brawami. Wspólne kolędowanie niosło się głośnym echem
pośród murów kościoła.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA:
wydaje Urząd Miejski w Bla­chow­ni tel. (034) 327 04 61,
adres redakcji: Zespół Obsługi Jednostek Oświa­to­wych
w Bla­chow­ni ul. Sienkiewicza 22, tel. (034) 3 20 49 72,
e-mail: [email protected]
Skład kom­pu­te­ro­wy: Lidia Figiel
nakład: 1 000 egz.
ISSN 1730 - 9190
14 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Materiały do gazety i ogłoszenia przyjmowane są
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania artykułów.
Nie przyjmowane są artykuły niepodpisane.
Ogłoszenia są bezpłatne. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
- Nr 1 styczeń/luty 2012
Zapraszamy do współpracy

Podobne dokumenty

Wrzesień/Październik 2012

Wrzesień/Październik 2012 pokrycie finansowe z budżetu państwa. Pomimo tego chciałabym Państwu w kolejnych Wiadomościach z Ratusza przedstawić założenia do budżetu naszej gminy, mając nadzieję, że przyjmiecie go Państwo ze ...

Bardziej szczegółowo