Wyniki matury 2016 w Liceum Pijarów i w małopolskich liceach

Komentarze

Transkrypt

Wyniki matury 2016 w Liceum Pijarów i w małopolskich liceach
wynik średni
j.polski
j.angielski
matematyka
historia
wos
biologia
chemia
fizyka
hist. sztuki
geografia
informatyka
Liceum
78%
75%
41%
51%
51%
57%
50%
71%
59%
64%
75%
licea
małopolskie
65%
61%
42%
49%
36%
43%
43%
53%
49%
45%
52%
78%
65%
75%
75%
71%
61%
42%
41%
57%
51% 49%51%
50%
43%
43%
64%
59%
53%
52%
49%
45%
36%
Wyniki matury 2016 w Liceum Pijarów i w małopolskich liceach ogólnokształcących
przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym

Podobne dokumenty