avantgarde

Komentarze

Transkrypt

avantgarde
KNDJ2L/AVIV
SS2/AVIV
KNDJ2P/AVIV
DJ2L/AVIV
DJ2P/AVIV
AVANTGARDE
PL
INSTRUKCJA MONTAŻU
DE
MONTAGEANWEISUNG
GB
INSTALLATION INSTRUCTION
RU
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖA
CZ
NÁVOD K MONTÁŽI
RO
INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ
HU
ÚTMUTATÓ
SK
NÁVOD NA MONTÁŽ
DJ2L(P)/AVIV, KNDJ2L(P)/AVIV, SS2/AVIV
3
4
5
7
6
ః8
M5
ః8ༀ40
M5ༀ10
2
ః4ༀ40
1
9
8
10
10
8
16
1,5
15
21
22
23
17
18
19
24
32
25
33
M5ༀ8
2
26
34
L1
DJ2L/AVIV
DJ2P/AVIV
KNDJ2L/AVIV
KNDJ2P/AVIV
SS2/AVIV
20
27
35
28
29
37
38
36
ః3,5ༀ13
31
30
14
3,0
13
2,5
12
2,0
11
L2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
7
7
7
7
4
7
7
7
7
4
8
8
8
8
4
8
8
8
8
4
8
8
8
8
4
4
4
4
4
–
–
1
–
1
1
1
–
1
–
1
–
–
–
1
–
–
–
1
–
–
–
1
–
–
–
–
1
–
–
–
1
–
–
–
–
1
–
–
–
–
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
–
–
1
1
1
–
–
1
2
2
2
2
1
1
1
–
–
–
1
1
1
1
–
–
–
2
2
–
–
–
1
1
–
–
–
1
1
–
–
–
2
2
–
–
–
1
1
–
–
–
1
1
–
–
–
1
1
–
–
–
1
1
–
–
–
1
1
–
–
–
1
1
–
1
1
1
1
–
–
–
1
1
2
1
1
1
1
–
1
1
1
1
–
DJ2L/AVIV
KNDJ2L/AVIV
+
SS2+DJ2L/AVIV
A
B
C
D
E
F
G H
A
I
J
K
L
M
N
O
A
P
R
S
T
U W
DJ2P/AVIV
KNDJ2P/AVIV
+
SS2+DJ2P/AVIV
3
DJ2L(P)/AVIV, KNDJ2L(P)/AVIV, SS2/AVIV
A
I.
4
5
4ༀ
4
B
DJ2L/AVIV
DJ2P/AVIV
IV.
V.
x3
ః8
1
x3
2
III.
VI.
22
3
VII.
II.
5mm
22
19
22
I.
22
34mm
I.
33mm
VIII.
5
DJ2L(P)/AVIV, KNDJ2L(P)/AVIV, SS2/AVIV
C
DJ2L/AVIV
II.
17
15
I.
6
1mm
3mm
Va
se
lin
e
DJ2P/AVIV
D
DJ2L/AVIV
DJ2P/AVIV
35
38
7
DJ2L(P)/AVIV, KNDJ2L(P)/AVIV, SS2/AVIV
E
DJ2L/AVIV
DJ2P/AVIV
I.
DJ2P 12
DJ2L 14
4
23
4ༀ
23
5
23
11 DJ2P
13 DJ2L
II.
42mm
11 DJ2P
13 DJ2L
8
F
DJ2L/AVIV
IV.
V.
I.
DJ2P/AVIV
37
18
±5
I.
±5
19
19
37
III.
II.
N
S
10
9
DJ2L(P)/AVIV, KNDJ2L(P)/AVIV, SS2/AVIV
G
DJ2L/AVIV
DJ2P/AVIV
3,0
I-B.
19
2
19
1
3,0
21
II.
m
40m (DJ2L(P
m
80m
SI
I-A.
-120)
)/AVIV
LI
KO
N
24
16
20
III.
SI
LI
KO
N
SI
LI
KO
N
7 DJ2P
8 DJ2L
IV.
IV.
8
42m
m
24
10
24
DJ2L/AVIV
H
DJ2P/AVIV
I.
6
II.
6
III.
SI
SIL
IKO
LI
KO
N
N
SI
150mm
SI
SI
LI
KO
N
SI
LI
LI
KO
KO
LI
KO
N
N
N
11
DJ2L(P)/AVIV, KNDJ2L(P)/AVIV, SS2/AVIV
I
A [mm] B [mm]
KNDJ2P/AVIV-80
754
754
KNDJ2L/AVIV-80
754
754
KNDJ2P/AVIV-90
854
854
KNDJ2L/AVIV-90
854
854
KNDJ2P/AVIV-100
954
954
KNDJ2L/AVIV-100
954
954
KNDJ2P/AVIV-80x90
854
754
KNDJ2L/AVIV-80x90
854
754
KNDJ2P/AVIV-80x100
954
754
KNDJ2L/AVIV-80x100
954
754
KNDJ2P/AVIV-80x110
1054
754
KNDJ2L/AVIV-80x110
1054
754
KNDJ2P/AVIV-80x120
1154
754
KNDJ2L/AVIV-80x120
1154
754
KNDJ2P/AVIV-90x80
754
854
KNDJ2L/AVIV-90x80
754
854
KNDJ2P/AVIV-90x100
954
854
KNDJ2L/AVIV-90x100
954
854
KNDJ2P/AVIV-90x110
1054
854
KNDJ2L/AVIV-90x110
1054
854
KNDJ2P/AVIV-90x120
1154
854
KNDJ2L/AVIV-90x120
1154
854
KNDJ2P/AVIV-100x80
754
954
KNDJ2L/AVIV-100x80
754
954
KNDJ2P/AVIV-100x90
854
954
KNDJ2L/AVIV-100x90
854
954
KNDJ2P/AVIV-100x110 1054
954
KNDJ2L/AVIV-100x110 1054
954
KNDJ2P/AVIV-100x120 1154
954
KNDJ2L/AVIV-100x120 1154
954
II.
A
A
B
22
B
I.
22
KNDJ2L/AVIV
22
V.
x3
1
22
III.
VI.
22
3
VII.
IV.
VIII.
5mm
ః8
x3
19
2
12
KNDJ2P/AVIV
KNDJ2L/AVIV
J
KNDJ2P/AVIV
II.
III.
17
15
36
I.
Va
se
lin
e
36
1mm
3mm
III.
36
13
DJ2L(P)/AVIV, KNDJ2L(P)/AVIV, SS2/AVIV
K
KNDJ2L/AVIV
35
38
38
14
KNDJ2P/AVIV
L
KNDJ2L/AVIV
KNDJ2P/AVIV
IV.
V.
I.
±5
37
18
I.
±5
19
37
III.
19
II.
10
15
DJ2L(P)/AVIV, KNDJ2L(P)/AVIV, SS2/AVIV
M
KNDJ2L/AVIV
KNDJ2P/AVIV
2
30
29
26
31
34
1
KNDJ2P
25
27
32
28
33
25
28
3,0
1,5
19
2
16
30
29
26
1
31
34
KNDJ2L
25
27
32
28
33
25
28
16
N
KNDJ2L/AVIV
KNDJ2P/AVIV
I.
SI
LI
KO
N
24
II.
L
SI
IK
O
N
KO
IV.
N
KO
LI
LI
N
SI
SI
KNDJ2P
KNDJ2L
N
8
SILIKO
7
10
9
KNDJ2P
KNDJ2L
III.
24
8
10
V.
10
24
40m
m
24
17
DJ2L(P)/AVIV, KNDJ2L(P)/AVIV, SS2/AVIV
KNDJ2L/AVIV
O
KNDJ2P/AVIV
I.
6
II.
6
III.
SIL
SI
IKO
LI
150mm
LI
N
N
SI
SI
KO
KO
N
SI
LI
LI
KO
KO
N
N
SI
LI
KO
N
N
18
LI
KO
SI
P
SS2+DJ2L/AVIV
DJ2L
SS2
SS2+DJ2P/AVIV
SS2
DJ2P
IV.
V.
x3
ః8
1
x3
2
III.
VI.
22
3
22
II.
22
5mm
19
22
33mm
I.
VIII.
I.
22I.
34mm
VII.
19
DJ2L(P)/AVIV, KNDJ2L(P)/AVIV, SS2/AVIV
R
SS2+DJ2L/AVIV
DJ2L
SS2
SS2+DJ2P/AVIV
SS2
DJ2P
III.
36
II.
17
15
36
I.
36
Va
se
lin
e
20
III.
1mm
3mm
36
S
SS2+DJ2L/AVIV
DJ2L
SS2
SS2+DJ2P/AVIV
SS2
DJ2P
35
38
21
DJ2L(P)/AVIV, KNDJ2L(P)/AVIV, SS2/AVIV
T
SS2+DJ2L/AVIV
DJ2L
SS2
SS2+DJ2P/AVIV
SS2
DJ2P
IV.
V.
I.
±5
37
18
I.
±5
19
III.
19
II.
10
22
U
SS2+DJ2L/AVIV
DJ2L
SS2
LI
KO
N
1
SI
SS2
,40 (
-5
40)
SS2 0 (150)
-60 (
250)
19
3,0
DJ2P
I-A. SS2-20,30
2
19
SS2
3,0
I-B.
SS2+DJ2P/AVIV
II.
21
16
24
20
I-A.
-120)
m
)/AVIV
40m (DJ2L(P
m
80m
SI
20
LI
KO
SI
III.
N
LI
KO
7 DJ2P
8 DJ2L
16
7
IV.
V.
8
20m
m
23
N
DJ2L(P)/AVIV, KNDJ2L(P)/AVIV, SS2/AVIV
W
SS2+DJ2L/AVIV
DJ2L
SS2
II.
SS2
I.
6
6
III.
SIL
SI
IKO
LI
150mm
24
LI
N
N
SI
SI
KO
KO
N
LI
L
SI
KO
IK
O
N
N
SS2+DJ2P/AVIV
DJ2P
DJ2L/AVIV
C1535 (80,90)
C1536 (100,110,120)
C1533
S0875 (80,90,100)
S0876 (110,120)
C1534
C1543
C1395
C1395
E1332 (80)
E1334 (90)
E1336 (100,110)
E1338 (120)
C1531
C1547
C1548
S
N
C1537
C1538
C1540
C1537
C1572 (80,90,100)
C1574 (110,120)
C1558 (80,90,100)
C1559 (110,120)
C1563
C1542
25
DJ2P/AVIV
C1535 (80,90)
C1536 (100,110,120)
C1532
S0875 (80,90,100)
S0876 (110,120)
C1534
C1544
C1395
C1395
E1331 (80)
E1333 (90)
E1335 (100,110)
E1337 (120)
C1531
C1547
C1548
S
N
C1537
C1538
C1539
C1537
C1541
26
C1562
C1558 (80,90,100)
C1559 (110,120)
C1571 (80,90,100)
C1573 (110,120)
KNDJ2L/AVIV
C1513
C1514
C1324
C1503
C1550
C1551 (80)
C1552 (90)
C1553 (100)
C1554 (110)
C1555 (120)
C1533
C1512
C1534
C1549
C1395
C1565
E1332 (80)
E1334 (90)
E1336 (100,110)
E1338 (120)
C1537
C1547
C1395
C1537
C1531
C1540
C1572 (80,90,100)
C1574 (110,120)
C1558 (80,90,100)
C1559 (110,120)
S0875 (80,90,100)
S0876 (110,120)
C1545
E1341 (80)
E1342 (90)
E1343 (100)
27
KNDJ2P/AVIV
C1503
C1324
C1514
C1551 (80)
C1552 (90)
C1553 (100)
C1554 (110)
C1555 (120)
C1513
C1550
C1532
C1512
C1534
C1549
C1395
C1564
E1331 (80)
E1333 (90)
E1335 (100,110)
E1337 (120)
C1537
C1547
C1395
C1537
C1531
C1539
S0875 (80,90,100)
S0876 (110,120)
C1546
E1341 (80)
E1342 (90)
E1343 (100)
28
C1558 (80,90,100)
C1559 (110,120)
C1571 (80,90,100)
C1573 (110,120)
SS2/AVIV
C1536
C1537
C1566
C1395
N
S
E1344
E1345
E1346
E1347
E1348
C1540
N
S
20
30
40
50
60
C1539
29
DJ2L(P)/AVIV, KNDJ2L(P)/AVIV, SS2/AVIV
WSKAZÓWKI!
Montaż: Należy pamiętać, że różne rodzaje ścian wymagają różnych
materiałów mocujących. Producent wyposażył niniejszy wyrób w
standardowe elementy do montażu - kołki rozporowe przeznaczone
do ścian z litych materiałów typu beton, cegła, silikaty itp. Jeśli
ściany wykonane są z innych materiałów (np. wzmacniane ściany
gipsowo-kartonowe) odpowiednie kołki należy zakupić we własnym
zakresie. Zalecenia podczas montażu i użytkowania szyb ze szkła
hartowanego: Przed montażem szyb należy sprawdzić, czy nie są one
uszkodzone (nie mają pęknięć, zadrapań, etc.) – w przypadku stwierdzenia
uszkodzeń szyb nie należy ich montować, szyb nigdy nie należy opierać
na narożnikach ani kłaść na twardym podłożu (np. glazurze) – należy
stosować miękkie podkładki (np. karton, styropian, etc.), krawędzie szyb
należy szczególnie chronić przed uderzeniem o twardą powierzchnię, w
przypadku powstania uszkodzenia szyby podczas eksploatacji kabiny
należy ją wymienić na nową. Z powodu ograniczeń technicznych, przy
montażu kabiny na brodziku mineralnym lub bez brodzika dopuszczalne
są drobne przecieki wody. Eksploatacja: Myć okresowo używając wody,
miękkiej ściereczki lub gąbki oraz łagodnych, płynnych środków myjących;
nie używać do mycia środków żrących (np. kwasy) i ściernych oraz
rozpuszczalników typu benzyna, fenol, aceton; po myciu i wysuszeniu
elementy prowadzące drzwi (tj. profil, rolka, suwak) pokryć cienką warstwą
wazeliny kosmetycznej lub technicznej; unikać dodatkowych obciążeń
mechanicznych niezwiązanych z prawidłową eksploatacją kabiny; nie
montować kabiny w pobliżu źródeł ciepła powyżej 96 °C. Informacje
dla użytkowników i instalatorów dotyczące kabiny z wypełnieniem
ze szkła hartowanego: Szkło hartowane w kabinach natryskowych
„Sanplast” SA jest szkłem bezpiecznym w użytkowaniu. Dzięki procesowi
hartowania posiada ono zwiększoną wytrzymałość mechaniczną.
W przypadku stłuczenia rozsypuje się na drobne kawałki o nieostrych
krawędziach. Bezpieczeństwo szkła hartowanego potwierdzone jest
certyfikatem na Znak Bezpieczeństwa B oraz Aprobatą Techniczną
dopuszczającą kabiny do stosowania w budownictwie. Uwaga: Producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie charakterystyki
technicznej oraz kolorystyki opisywanych elementów.
HINWEISE!
Anweisungen bei der Montage und Benutzung der ESG- Scheiben:
Vor der Scheibenmontage soll man prüfen, ob die Scheiben nicht
beschädigt sind (Risse, Kratzer etc.)- bei der Festellung der Beschädigung
soll man die Scheiben nicht montieren. Die Scheiben soll man nicht auf
die Eckkanten stellen oder auf den harten Boden legen (z.B.: Glasur)man soll weiche Unterlagen benutzen (z.B.: Karton, Styropor etc.),
die Scheibenkanten soll man besonders vor dem Stoss gegen eine
harte Fläche schützen, falls die Scheibe während der Nutzung der
Duschabtrennung beschädigt wird, soll man die Scheibe austauschen.
Nutzung: Verschmutzungen regelmässig mit Hilfe des Wassers, eines
weichen Tuches, Schwammes und der flüssigen milden Reinigungsmittel
beseitigen; Keine ätzende Mittel (z.B.: Säuren), Scheuermittel und
Lösungsmittel wie Benzin, Phenol, Acenton verwenden; nach der
Reinigung und Austrocknung alle Gleitelemente der Tür (Profil, Rolle,
Schieber) mit der kosmetischen oder technischen Vaseline beschichten;
man soll die zusätzlichen mechanischen Belastungen, die nicht mit der
richtigen Nutzung der Duschabtrennung verbunden sind, vermeiden;
die Duschabtrennung soll nicht in der Nähe von Wärmequellen von
über 96 Grad montiert werden. Informationen für die Benutzer
und Handwerker bezüglich der Duschabtrennungen mit dem
Glasmuster aus ESG: ESG- Scheiben in den Duschabtrennungen der
Firma Sanplast sind sicher bei der Benutzung. Dank dem Härteprozess
bekommt dieses Glas eine grössere mechanische Festigkeit. Kommt es
zum Scheibenbruch, zerfällt das ESG in kleine unscharfe Glaskrümeln.
Sicherheit dieses Glases ist bestätigt: Zertifikat mit Sicherheitszeichen
“B” und technische Bewilligung, die die Duschabtrennungen zur
Benutzung in der Bauindustrie zulässt. Achtung: Der Hersteller behält
sich das Recht vor, technische Änderungen und Farbenänderungen in
den Produkten einzuführen.
30
NOTES!
Installation and usage recommendations for safety glass
sheets: Before installation one should check if the glass is not
damaged (if there are no cracks or scratches, etc…) - in case
any damage is noticed, the glass sheets should not be installed,
never lean the glass against its corners or put the glass on hard
surface (eg. on glazing) - soft washers shall be used (eg. carton,
foamed polystyrene), protect glass edges against damage; in
case of any damage, the glass shall be replaced possibly soon.
Recommendations of use: The glass surface should be cleaned
periodically with water and soft cloth and with mild liquid cleaning
agents, do not use caustic cleaning agents (eg. acid) or abrasive
agents and solvents like benzine, carbolic acid, acetone; once
the door sliding elements are washed and dried (profiles, rollers,
sliders) these should be covered with a layer of cosmetic or technical
vaseline; an excessive mechanical loading - apart from normal
use of shower enclosure - shall be avoided; do not install shower
enclosure close to the source of heat above 96°C. Information
for users and plumbers as referred to shower enclosures with
safety glass filling: The glass used in Sanplast shower enclosures
is safe in use. Thanks to the process of tempering its mechanical
resistance is better. In case of breakage, the glass splits into tiny
particles with blunt edges. The safety of glass is confirmed by Safety
Mark B Certificate and Technical Approval which admits the use of
shower enclosures in the building industry. Notice: The producer
reserves the right to introduce changes of technical parameters and
colours of described elements.
ИНСТРУКЦИИ!
Рекомендации при монтаже и эксплуатации панелей из
закаленного стекла: Прежде чем приступать к монтажу панелей,
следует убедиться в отсутствии в них изъянов и повреждений
(трещин, царапин и пр.). В случае обнаружения таковых панели
монтажу не подлежат. Не допускается прислонять панели
поверхностью к углам, укладывать на твердую поверхность
(напр., керамическую плитку) рекомендуется подкладывать
мягкие подкладочные материалы (напр., картон, пенопласт
и пр.), кромки панелей следует особенно оберегать от ударов
о твердые поверхности. В случае повреждения панели в ходе
эксплуатации кабины панель следует заменить целой. Правила
эксплуатации: Панели следует мыть регулярно мягкой
тряпкой или губкой с использованием воды и неагрессивных
моющих средств; не допускается использование для
мытья едких (напр., кислот) и абразивных средств, а также
растворителей, напр., бензина, фенола, ацетона; после
мытья и высыхания движущиеся элементы дверей (напр.,
пазы, ролики, профили) рекомендуется смазать тонким
слоем косметического или технического вазелина; следует
избегать дополнительной механической нагрузки на панели,
не связанной с непосредственной эксплуатацией кабины по
назначению; не допускается монтаж кабины вблизи источников
тепла, температура которых превышает 96°C. Сведения
для пользователей и установщиков об особенностях
кабины с панелями из закаленного стекла: Закаленное
стекло в панелях душевых кабин, изготовленных „Sanplast”
AO, является безопасным в эксплуатации. Благодаря процессу
закалки оно обладает повышенной механической прочностью.
В случае разбития стекло рассыпается мелкими фрагментами
с неострыми кромками. Безопасность закаленного стекла
подтверждена сертификатом с присвоением «символа
безопасности B» и «технической аттестацией», допускающей
кабины к использованию в строительстве.
Внимание:
Производитель оставляет за собой право изменять технические
характеристики и цветовую гамму указанных элементов.
NÁVOD!
Pokyny k montáži a používání výplní z tvrzeného bezpečnostního
skla: Před montáží skleněných výplní zkontrolujte, zda sklo není
poškozeno (zda není popraskané, poškrábané atp.) – poškozená
skla se nesmí k montáži použít; skleněné tabule nikdy neopírejte
o rohy ani nepokládejte na tvrdý podklad (např. dlaždice) – použijte
měkkou podložku (např. karton, polystyrén apod.), hrany skel chraňte
před úderem o tvrdý povrch; skleněné výplně poškozené během
používání kabiny je nutno vyměnit. Údržba: Povrch sprchové kabiny
pravidelně čistěte vodou s přísadou jemného čistícího prostředku, a to
pomocí měkkého hadříku nebo houby; nepoužívejte čistící prostředky
žíravé (např. kyseliny) a abrazivní, ani rozpouštědla typu benzín,
fenol, aceton; vodící díly dveří (profil, kladka, jezdec) po vyčištění a
vysušení namažte malým množstvím kosmetické nebo technické
vazelíny; kabinu nevystavujte zvýšenému mechanickému zatížení,
které přesahuje rámec řádného používání; kabinu neinstalujte v
blízkosti tepelných zdrojů, jejichž teplota přesahuje 96 °C. Informace
pro uživatele a montážní pracovníky, týkající se kabin s výplněmi
z tvrzeného skla: Sklo používané ve sprchových kabinách
vyráběných firmou „Sanplast” SA je bezpečné při používání. Díky
odpovídajícímu tepelnému zpracování má zvýšenou mechanickou
pevnost. Dojde-li k jeho rozbití, rozsype se na drobné kousky bez
ostrých hran. Bezpečnost tvrzeného skla je potvrzena certifikátem
značky bezpečného výrobku (značka B) a technickým schválením
pro použití kabiny ve stavebnictví. Pozor: Výrobce si vyhrazuje právo
zavádět změny v rozsahu technické charakteristiky a barev uvedených
součástí.
INDICAŢII!
Recomandări de urmat în timpul montării şi utilizării sticlei călite:
Înainte de montarea sticlelor trebuie să se verifice dacă acestea nu
sunt avariate (nu sunt zgâriate, crăpate, ş.a.m.d.). - în cazul în care
se observă defecte ale sticlei, acestea nu trebuie montate, niciodată
nu amplasaţi sticlele pe colţuri sau pe o suprafaţă dură (de exemplu
glazură) – trebuie să folosiţi suporturi moi (ca de exemplu carton,
zăpadă artificială ş.a.m.d.), marginile sticlelor trebuie să fie în mod
special protejate împotriva loviturilor faţă de o suprafaţă dură, în cazul
în care apar defecte în timpul exploatării cabinei, sticla trebuie
schimbată cu una nouă. Exploatarea: Spălaţi periodic folosind apă,
o cârpă moale sau un burete şi preparate pentru spălat delicate, sub
formă lichidă; nu folosiţi substanţe corosive pentru spălare (ca de
exemplu acizi) sau abrazive, precum şi diluanţi de tip benzină, fenol,
acetonă; după spălare şi uscare elementele care conduc uşa (adică
profilul, rola, şina) se acoperă cu o suprafaţă subţire de vaselină
cosmetică sau tehnică; evitaţi solicitările mecanice suplimentare
care nu sunt legate de exploatarea normală a cabinei; nu montaţi
cabina în apropierea surselor de căldură care depăşesc 96 de
grade Celsius. Informaţii pentru utilizatori şi instalatori, legate
de cabina cu element de umplere din sticlă călită: Sticla călită
din cabinele de du ş „Sanplast” SA este o sticlă care este sigură de
utilizat. Datorită procesului de călire această sticlă are un coeficient
de rezistenţă mecanică sporit. În cazul spargerii, aceasta se împrăştie
în bucăţi mici cu margini care nu sunt ascuţite. Siguranţa sticlei călite
este confirmată prin certificatul semnului de siguranţă B precum
şi prin Aprobarea Tehnică de admitere a cabinei pentru utilizarea
în construcţii. Atenţie: Producătorul îşi rezervă dreptul de a introduce
schimbări în domeniul caracteristicilor tehnice şi a coloristicii
elementelor descrise.
UTASITÁSOK!
Szerelési és felhasználási utasítás edzett üvegekhez: Az üvegek
szerelése előtt ellenőrizni kell, hogy azok nem sérültek-e - (nincs-e
rajtuk repedés, karc stb.) – amennyiben az üvegeken sérülés
állapítható meg, azok nem szerelhetők be, az üvegeket soha
nem szabad a sarkaikra letámasztani, sem kemény felületre
(pl.: csempére) lehelyezni – puha alátétet kell alkalmazni (pl.: karton,
hungarocell lap stb.), az üvegek széleit különösen védeni kell
kemény felülethez való hozzáütődés ellen, amennyiben a kabin
üzemeltetése során keletkezik az üveg sérülése, azt le kell cserélni
egy új üvegre. Használati utasítás: Időszakonként vízzel, puha
ronggyal vagy szivaccsal és enyhe mosószerrel kell lemosni;
nem szabad használni a lemosáshoz maró hatású szereket (pl.:
savakat) és karcos anyagokat, valamint oldószereket, mint benzin,
fenol és aceton; lemosás és megszárítás után az ajtót vezető
rendszer elemeit (profil, görgő, sín) be kell kenni vékony kozmetikai
vagy műszaki vazelin réteggel; kerülni kell az olyan mechanikai
terheléseket, amelyek nincsenek összefüggésben a kabin megfelelő
működtetésével; nem szabad a kabint olyan hőforrás mellé szerelni,
amely 96°C feletti hőmérsékletű. Az edzett üveg betétes kabinok
felhasználóinak és a kabin szerelőinek szóló utasítások: A
Sanplast Kft. edzett üvegű zuhanykabinjai biztonsági üveggel
készülnek. Az edzési folyamatnak köszönhetően az üveg megnövelt
mechanikai ellenállással rendelkezik. Törés esetén apró, tompa
élű darabokra esik szét. Az edzett üveg biztonságát B minőségi
tanúsítvány bizonyítja, valamint az építőipari alkalmazásra kiadott
Műszaki Megfelelőségi Bizonyítvány. Figyelem: A gyártó fenntartja
magának a jogot a bemutatott elemek műszaki jellemzőinek és
színválasztékának módosításához.
POKYNY!
Odporúčania k montáži a používaniu tabúľ z tvrdeného
skla: Pred montážou je potrebné skontrolovať, či tabule nie sú
poškodené (nemajú praskliny, škrabance a pod.) - ak sa zistí
poškodenie, tabule nemontujte. Tabule nikdy neopierajte na
rohovníkoch ani neklaďte na tvrdý podklad (napr. glazúru). Je
potrebné používať mäkké podložky (napr. kartón, polystyrén a
pod.). Okraje tabúľ je potrebné zvlášť chrániť pred úderom o tvrdý
povrch. V prípade poškodenia tabule počas používania kúta sa
tabuľa musí vymeniť za novú. Používanie: Pravidelne umývajte
pomocou vody, mäkkej kefky alebo hubky a jemných tekutých
čistiacich prostriedkov. Na umývanie nepoužívajte leptavé (napr.
kyseliny) ani abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá typu benzín,
fenol, acetón. Po umytí a vysušení naneste na vodiace prvky dverí
(t.j. profil, kladku, posuvnu časť) tenkú vrstvu kozmetickej alebo
technickej vazelíny. Zabráňte ďalšiemu mechanickému zaťaženiu
nesúvisiacemu so správnym používaním kúta. Kút nemontujte
v blízkosti tepelných zdrojov nad 96 stupňov C. Informácie pre
používateľov a inštalatérov ku kútom s výplňou z tvrdeného
skla: Tvrdené sklo v sprchovacích kútoch spoločnosti „Sanplast”
SA je bezpečné z hľadiska používania. Vďaka procesu tvrdenia
má vyššiu mechanickú odolnosť. V prípade rozbitia sa rozsype
na drobné kúsky s tupými hranami. Bezpečnosť tvrdeného skla
je potvrdená osvedčením k bezpečnostnej značke B a technickým
schválením, ktoré povoľuje použitie kútu v stavebníctve. Pozor:
Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien v rozsahu
technickej charakteristiky a farebného prevedenia popísaných
dielov.
31
175-0377A-ML-600, Druk 04/2012
„Sanplast” Spółka Akcyjna, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno; tel. +48 52 31 88 500, fax +48 52 31 88 501
i n f o l i n i a : + 4 8 5 2 3 1 8 8 6 0 0 ; p o c z t a @ s a n p l a s t . p l , w w w. s a n p l a s t . p l

Podobne dokumenty