Parapety SWISSPEARL - ares

Komentarze

Transkrypt

Parapety SWISSPEARL - ares
PROJEKTOWANIE I
WYKONANIE
SWISSPEARL Parapery
Wydanie Wrzesień 1999
REV 01.2008
Eternit (Szwajacaria)
AG
8867 Niederurnen
+41 (0)55 617 11 11
1530 Payerne
+41 (0)26 662 91 11
www.eternit.ch
[email protected]
Strona 2
SWISSPEARL Parapety
REV01.2008
ZAWARTOŚĆ
Informacje ogólne
Charakterystyka
Cha*akterist*k
Dane
techniczne
Technisch* Angaben
Surowiec
Mocowanie
Rohstof*e
Barwy
B*festigungen
Opracowanie
Fa*ben
Program wyposażenia dodatkowego
Bearb*it*ng
Zastosowanie wyposażenia dodatkowego
Zubeh**progra*m
Składowanie
na budowie
3
Z*behör bause*t*
*erwendu*g von Zubehör
Fen*terbankfor*en
Rodzaje i typyun* -t*pen
Leibu*gsausbildun*
parapetów
Parapety bez wypustek
Fe*sterbank
ohne Ohr*n
Parapety
z wypustkami
Typ
A dla wnęk okiennych
Fe*sterbank
mit *hre*tynkowanych
Typ
B dla
wnęk okiennychf*rz v*r*utzte
płyt
Ty*
A: Fen*terbank
4
Fen*ter*eibungen
Typ B: *ensterbank für Leibungen mit
5
Montaż
Montaż (odległości między
mocowaniami)
Rozmieszczenie mocowań
Mo*tag*, Befes*i*ungsab*tände
Budowa łączeń
Stossausbild*ng
*ohrplan
Plan wierceń
Mokry montaż z kotwicami
N*s*m*n*ag* mitt*ls A**erblech in
Montaż z zastosowaniem wieszaków metalowych
Mörte*b*tt
Montaż przy użyciu kleju
6
67
8
*
Łączenie dwóch przylegających elementów
9
Mo*tage mitte*s Metall**g*l
Stoss*u*ammensch**s* von *wei
1*
10
Parapety okienne bez uszu (wypustek)
Fen*terban*
Ohre*
Parapety
okienneohne
z uszami
(wypustkami)
Fens*erbank
mi*
Ohren
Lista,
Formularz do
kopiowania
11
St*cklis*e, Bestell**rmular zu*
Wytyczne dla prawidłowego kontaktu z Fazerzement Eternit (Schweiz) AG
12
Strona 3
SWI SSPEARL Parapety
REV 01.2008
INFORMACJE OGÓLNE
I
Charakteristik
Charakterystyka
Faserz*ment-P*a*te,
20 mm
di*k, alle
-●
Płyty
włóknowo-cementowe
o grubości
sic*tba*e*
Flä*hen
beschich*et, alle
20 mm
mają pokryte
wszystkie
Kanten gefast.
powierzchnie
i sfazowane wszystkie brzegi
-●
Z tyłu
*eitlich
i z boków
u*d hi*t*n
rowek
mitodwadniający,
W*sserrinne,z
vorne
przodu
okapmit *assernase.
-●
Parapety
SWISSPEARL mają max
*WI**PEARL-F*nster*änke
s*n* in
Br*iten
600
mmdługość
und *äng*n
szerokość
600bis
mm
i max
2500bis
mm
2500 mmdługości
erh*ltlich.
Für gröss*r*
Dla większych
należy
stosować
*än*enpojedynczych
werden *ie seitlich
*e- przy
połączenia
elementów,
wobei
d*enierdzewnej
einzelne* Eleużyciust*ssen,
wkrętów
ze stali
i
podkładek
mentechromowanych
mittels nichtrost*nd*n S*ahl- Najmniejsze
dornen verbunden
pochylenie und
wynosi
mit5°
*inem
C*rom*tahlblech unterlegt werd*n.
● Die Minde*tne*gung betr*gt 5°.
Informacje
techniczne
Technische
Angaben
Klasa
pożarowa
Brand*ennziffe*
Grubość
płyty
Plattendicke
Waga
Gewic*t
Najmniejsze pochylenie
Mind**tne*gu*g
Rozszerzalność temp.
*emperatu*dehnu*gsMaksymalna długość
koeff*zient
Maksymalna szerokość
*lement*änge maximal
Elem*n*b*eite maxima*
6q.3
*q.3 A2-s1, d0
19
19+/- 1.2
1,2mm
mm
ok. 35 kg/m2 2
**. 35 *g/m
5°
*°
0.01 mm/mK
2500 mm
0,01 mm/*K
600 mm
2500 mm
600 mm
Rohstoff*
Surowiec
S**S*P**RL-Fensterbä*ke
werden
Parapety
okienne SWISSPEARL
powstają z
aus hoch*er*igem
*ortland*ement,
wysokiej
jakości cementu
portlandzkiego i
ine*ten Zus*tzstoffen
und
in die
materiałów
dodatkowych.
Nafest
wysokiej
Matrix
einge**ndenen
Bewehru*gsjakości matrycy sprawdzonej w procesieund
Prozessfasern
her*e*tellt.
cięcia
płyt.
Zubehörprogramm
Program
dodatkowy
*edarf a*f Be*tellformular
angeben.
Zaopatrzenie
należy zamówić
w formularzu.
-●Blachy
kotwic
*nkerbl*ch
d =d=1.5mm,
1,5 mm, b=18mm,
b =1* mm,
h = 18 mm.
h=18mm
-●Śruby
(wkręty)
z główką soczewkową
Sc*raub*:
Gewi*defur*hende
Linsenkopfschr*uben
M5 16,Inox A2
M5x16,
krzyżowe FormZ Pozidriv
Kreuzsch*it*(DIN
-FormZ
z wyrównaniem
7500Pozidr*v
FormC, Inox
A2).
A2 mit Gleitsc*icht
(DIN 750*
- Podkładki:
Inox A2 5.3x10x1
mmForm
DIN
C, A2).
123A.
● Unter*agsscheibe: In*x A2
*ubehör bause*ts
Zastosowanie wyposażenia
●dodatkowego
Metallbüg*l mit Langloch,
6,5 12wieszaki
mm, *i*ke
3 mm.otworem
- Metalowe
z długim
●średnica
*e*bstklebendes
Compri-*ichtungs6.5x12 mm, grubość 3 mm.
*and Breite
ca. 10 mm.
- Taśma
samoprzylepna
Compri o
●szerokości
*leb*r: **pfohlen
10 mm.wird Si*aBond*2 (Vorschr*ften
- Klejenie:
Polecanyde*
jestHerstellers
klej SikaBandT2.beachten)
Użycie zgodnie z zaleceniami
●producenta.
*ch*a*ben *it Gummid*chtung für
die Be*es*igun*
unter dem
We*te*- Śruba
(wkręt) z gumową
uszczelką
sche*kel
przy
mocowaniu przy okapie.
Przechowywanie na budowie
Podczas całego okresu
przechowywania należy
zabezpieczyć parapety przed
zawilgoceniem, słońcem i
zabrudzeniam.
Mocowanie
- Be*estigung*n
W zaprawę cementową za pomocą
● *i*gemörtelt,
auf Metallbügel
metalowych
wkrętów,
bądź na przy
ge*chraubt
*d*r auf bauseitigen
przygotowanej
powierzchni
na klej. Szczegóły
g*klebt.
Details siehe
znajdąUn*ergrun*
się w następnym
rozdziale.
nach*olg*nde
- Kołnierz
wolny odKapite*.
mocowania max 100 mm
Barwy
*arben
Paleta
koloru
Nobilis
– standardowy
F*r*re**e
NO*I*I*,
*tandar*sor*i**nt
asortyment
dla fasad (Program
i Barwy
F*ssa*e (*rogr*mm
un* Farben
swi*s swiss
*
e *ace).
face). Na
zamówienie
możliwość
Obe*fläch*
beschi**t*t,
passend z*
przygotowania
w kolorach
rodziny Carat
CARAT-Farbtönen,
auf zAnfr*ge.
jak
i inne barwy.
płytach
parapetowych
Weitere
FarbenNaauf
Anfrage.
Geri*ge
mogą
występować nieznaczne
różnice wvon
produktionsbedingte
Ab*eichungen
odcieniach
w porównaniu
do płyt
den Farbtönen
der F*ssade*platten
sind
fasadowych.
möglich.
*earbeitu*g
Obróbka
Di* Fenst*r*änke
*ind
werkseitigNie
Parapety
są gotowym
produktem.
vorgef**tig*.
Sie dürfen
in
trzeba
w specjalny
sposób *auseits
przygotowywać
ke*ner Weise bearbeitet werden.
montażu.
Ausnahme*:
Wyjątki:
*) Bohrungen
für die
unter
a) Wiercenia
dla *efestigung
mocowań przy
de* Wette*schenkel.
okapie, średnica śruby (wkręta) +
= 0.5mm
Schraub*ndicke + 0,5 mm
b) Oszlifować tylną część płyty przy
montażu klejowym
Parapetów SWISSPEARL nie
należy wykorzystywać przy
oknach przechodnich
Strona 4
SWISSPEARL Parapety
REV 01.2008
Rodzaje parapetów i typy wnęk okiennych
*
B
Rowek odwadniający
A
Parapety bez wypustek, Typ B montowane z płytami wnękowymi
Parapety bez wypustek, Typ A gładkich wnęk
E
E
D
C
R= 4 mm
F
R = 4 mm
D
*asse*r*nne
Rowek odwadniający
R = 4 mm
A
W*s*errinn*
Rowek odwadniający
B
A
F
R = 4 mm
B
G
C
G
A
Rowek odwadniający
Parapety z wypustkami, Typ B montowane z płytami wnękowymi
Parapety z wypustkami, Typ dla gładkich wnęk
Gładkie pokrycie
Gładka podstawa
Płyta cementowowłóknowa
Rozdzielenie z folii z tworzywa
sztucznego
A
«ETERNIT»
5
3
12
Taśma
Compriband
4,5
14
4,5
15
5
4,5
3 4,5
12 3
4,5
Rowek
odwadniający
4,5
Rowek
odwadniający
3 4,5
14
20
14
*0
3
12 3
6
4,5
15
6
12
Narożniki 1m m fazowane
Narożniki 1 mm
fazowane
Typ A
Parapety dla wygładzonych wnęk
Typ B
Parapety dla wnęk wykończonych płytami
*20
20
6
*
5
14
6
Taśma
Compriband
Strona 5
SWISSPEARL Parapety
REV 01.2008
Montaż
300
100
100
Taśma
Compribrand
Taśma
Compriband
15
50
≥50
Montaż mokry z kotwicami z blachy na cement
Montaż na drewnie
300
/
2*
Taśma
Compriband
/
13
Taśma
Compriband
Powłoka
podkładu
50
50
Montaż na wieszaku
Klejenie na podkładzie
30*
*00
Taśma
Compriband
*5
50
300
≤100
Podkład
drewniany
15
≥
Izolacja
termiczna
50
ECH.FRI.0*99.
Profil
nośny
Konsole
Montaż na
drewnie
Montaż na stelażu
drewnianym
Taśma
Compriband
Strona 6
SWISSPEARL Parapety
REV 01.2008
Montaż, Rozmieszczenie
mocowań
Mokry montaż
z blaszanymi
Nass*onta*e
mi*tels
An*erbl**h *n
kotwicami
Mört**bett
Przygotowanie
Vorarbei**n
- Należy zmierzyć parapety, zwracając uwagę
na pozostawienie obustronnych 5 mm
● Die *ensterbank mes*en, beidsei*iszczelin
*en 5 mm Spielr**m **r Fenst*rlei- Typbung
parapetu
ustalić odpowiednio do
be*ücksi*h*ig**.
danych ze strony 4
● De* Fensterbankt*p *emä*s Sei**
- Ustalić odpowiednio do przykładów na tej
4 bes*i*me*
stronie i stronie 10 ilość i ustawienie dziur po
● Gemäss Vo**a*e auf *ie*er S*it*
spodniej stronie parapetu. Dziury powinny
**d Seite 1* die Anzahl *nd
być namierzone od roboczej strony płyty,
Position der *ackl*cher der Bankśrednica 4.5x15 mm.
untersei*e bestimmen. Die Sackl*- Należy wprowadzić do formularza ze s. 11
c*er *,* 15 mm we*d*n werk•
Ilość blaszanych kotwic
seit*g ge*o*rt.
•
Ilość śrub (wkrętów) Typu:
● Fo*gend* *ngab** i* ein* *opie
przeznaczone do parapetów (DIN –
des *estellformular* vo* Sei*e 1*
7500 FormC,AZ)
übertrage*.
•
Podkładki Typu – do parapetów
▪ Anzahl Ankerb*e*he
(DIN 125A – PA 6.6)
▪ Anzahl *chrauben Typ Fe**ter- Maksymalna głębokość nawiertu dla śruby
*an* (D*N-7500 F*rm C, A2)
powinna wynosić 13.5 mm.
▪ **terl*gsscheibe* T*p Fenste*bank (DIN *25* - PA 6.6)
● *ie Eindrin*tief* der Schraube in
*ie F*nsterban* darf m*xima*
13,5 *m *etragen.
Montaż
blachy
kotwicowe,
dokładnie
●- Zamontować
Ankerbleche
mo*tieren,
*ch*auben
wkręcić
śruby z podkładkami
Typ *n
DIN-7500
mit Unterl*g*sc*eib*n
gerade
die
Form
C,
A2,
Głębokość
nawiertów
Fensterbank *indre*en (n*cht max 13.5
mm.über*rehen). Schraubentyp: D*N- Taśmę
przykleić 10 in
mm szerzej
7500uszczelniającą
Form C, *2, Eind**ngti**e
wzdłuż
boków i tyłu czoła.
d*e Fensterbank
maxim*l 13,5 mm.
należy
wyrównać
i położyć
●- Parapet
Seitlich
un* hi*te*
entla*g
de* na podłożu
podkładu
klinowego
S*irnseiten der Fensterbank ein ca.
- Poprawić
parapetów
10 mm odchylenia
breites, ko*primiertes
- Blachy
kotwiczące
zamontowane
w zaprawie
Dichtun*sband anbringen.
na 1-2 dni m*tt*l* R*chtl*tte
●pozostawić
*ie Fens*erbank,
- Nierówności
zaprawya*sgerichtet,
wyrównać przez
un* Unterlagskeil
usunięcie
lub
podmurowanie
ve*l*gen.
wygładzonych
płytę parapetową
●- Dla
Die
F*ns*erbankwnęk
mit Spriessen
należy
również
wygładzoną
stroną dociągnąć do
fix**r*n.
rowka
odwadniającego.
Pomiędzy
parapetem a
● Die Ank**bleche einmörte*n und
wygładzoną częścią okna należy umieścić
1 - 2 T*ge *b*inde* lassen.
z folii z tworzywa sztucznego (patrz
●izolację
Die Spriess*ng entf**nen und
detal Typ A s. 4)
untermaue*n.
- Dla wnęk obudowanych należy dociągnąć
● Bei v*rputzte* Leib*n*e* muss der
płyty parapetowe nad rowek odwadniający
Verputz bis an *ie seitlich* Wa*ser(patrz detal Typ B s. 4)
rinne gezogen werden. Zwischen
Fens*erbank und Verpu*z muss **ne
50 - 150
Kotwice z blachy powinny być
zamontowane co najwyżej na 13.5 mm
w parapiecie
Szerokość
≤200 mm
≤ 600
50 - 150
≤300
50 - 150
≤100
≤100
Szerokość
200 - 500 mm
50 - 100
Compriband
≤400
≥50
50 - 150
≤
200
50 -150
≤
300
Szerokość
50 - 100
500 – 600 mm
50 -150
Płyty parapetowe widok z góry
≤ 400
50 - 150
Strona 7
SWISSPEARL Parapety
REV 01.2008
Monataż, Rozmieszczenie mocowań
Montaż przy pomocy metalowych
wieszaków
Przygotowanie
● *i*zmierzyć
Fen*terb*nk
messe*,
beids*iti- Należy
parapety,
zwracając
uwagę
gen 5 mmobustronnych
S*ielraum zur5 F*nsterleina pozostawienie
mm szczelin
bu*g be*ücksichti*en.
- Typ parapetu
ustalić odpowiednio do danych
●
Den
ze strony
4 Fe**terbanktyp gemäss
Seite
4 best**men
- Ustalić
odpowiednio
do przykładów na tej
● Gemäs*
Vorga*e
dieser Seite
stronie
i stronie 10
ilość i auf
ustawienie
dziur po
und
*eit* parapetu.
10 *ie A*zah*
undpowinny być
spodniej
stronie
Dziury
*ositio*
Sacklöch**
Banknamierzone
od der
roboczej
strony de*
płyty,
średnica
besti*men. Die Sac*lö4.5x15 u*terseite
mm.
*her
*,5śrub
15 (wkrętów)
mm werde*
- Ustalić
ilość
Typwerk–
seiti*
geb*hrt.
parapetowe (DIN-7500 Form C, A2) i
● A*za**do
Sc*rauben
wprowadzić
formularza*yp
na*ensterstronie 11
bank
(DIN-7500
Form
*2) i* (śruby)
eine
- Od strony roboczej instalowaćC,
wkręty
*op*e
des Bestellf*rm*lars
vonotworze
metalowe
o grubości
3 mm, w długim
*eit*6.5x12mm
1* über**agen
o średnicy
● Bauseits Meta*lb*gel, 3 mm dick,
m*t *angloch 6,* *2 mm
*es*rgen.
Montaż
Metallbügelmetalowe
mont*eren,
Schraube*
-●Zamontować
wkręty
(śruby).
*erade
in *iez podkładkami
Fens**rbank dokładnie
eindreWkręty
(śruby)
hen (nicht
über*rehen).
wkręcić.
Typ DIN-7500
FormSchra*C, A2.
bentyp
DIN-7500
Form
C, mm
A2,
Nawierty w parapecie max 13.5
E*ndr*ngt*efe
in dieprzykleić
Fensterbank
- Taśmę
uszczelniającą
10 mm
maximal
mm.i tyłu czoła
szerzej
wzdłuż13,5
boków
Seit*ich und
hinten en**ang d**
-●Zamocować
parapet
der Fen*terbank
- DlaStirns*iten
wygładzonych
wnęk płytę ein ca.
10 *m breites,
komp*imiertes
parapetową
należy również
wygładzoną
Dicht*ngsband
stroną
dociągnąć do anbrin*en.
rowka
● Fensterbank mon*ieren.
odwadniającego.
Pomiędzy parapetem a
wygładzoną
● Bei ve*put*ten
częścią
Leibungen
okna należy
muss
umieścić
**r
Verputz
an die s*itlic*e
Wasserizolację
z foliibis
z tworzywa
sztucznego
rinne
Zw*schen
(patrz
detalgezogen
Typ A s.werden.
4)
und Ver**tz
muss
- DlaF*n*te*bank
wnęk obudowanych
należy
dociągnąć
płyty parapetowe
nad rowek
eine Tren*l*ge
aus Kunststoff-Fol**
ei*gebaut (patrz
werden
odwadniający
detal Typ B s. 4)
(sie*e Detail Ty* A, Sei*e 4).
● Bei bekleideten Leibungen müssen
die Leibungsplat*en *ber d*e
seit*i*he Wasse*ri*ne gezogen
werden
(*iehe De**il Typ B, Seite 4).
Metalowe
zaczepy
150
300
100
Taśma
Compriband
15
50
Drewniany
nadkład
Profil nośny
≤50 - 150
≤600
Konsola
Widok z przodu
Izolacja
termiczna
≤600
≤600
≤600
≤50 – 150
Strona 8
SWISSPEARL Parapety
REV 01.2008
Monataż, Rozmieszczenie mocowań
Vorar*ei*
Przygotowanie
- Należy zmierzyć parapety, zwracając uwagę
na
obustronnych
mm
● pozostawienie
Die Fensterbank
messen,5be*dseit*gen 5 mm Spielraum zur Fensterleiszczelin
b*ngprzy
berücksich*i*en.
- Montaż
użyciu kleju jest możliwy
tylko
parapetów
o szerokości
● *iedla
Montage
mitte*s
k*eben do
ist 300
b*s mm.
z* einer
Fenster*ankb**i**
Powyżej
tej szerokości
parapety von
wymagają
maximalmechanicznych
300 mm möglich.
B*i
dodatkowych
mocowań
Breiten
über 3*0 mm
muss
- Ustalić
typ parapetów
zgodnie
zezusätzwzorem
ze strony
lich mechanisc*
4.
be*estigt w*rden.
- ●Nałożony
klej musi zajmować
co najmniej
Den Fensterbanktyp
gemäss
2/3 szerokości
płyty
*eite 4 b*sti*men.
- ●Należy
wcześniej zamówić
klej
Die **ebe*uflage
m*s* mindes*en*
2
/3 d*r Fensterb*nkbrei*e *et*age*.
● Kleber bestimme* und bestellen.
Montage
mittel*
kl* kleju
Montaż przy
użyciu
Rekomendowane materiały:
Podkład gruntujący SIKA Premium 3N
Klej SIKABondT2
M*ntage
Montaż
- Należy zwrócić uwagę na wskazania
Anwendungsvors*h*ift*n
użycia
producenta
kleju i zapewnić des
● Die
He*ste*lers
*eachten.
*ewähr
dostateczną
ilość kleju
potrzebną
do fü*
d*e Verklebung hat der Lieferant
montażu.
d*s K*e*ema*erials
zupowietrza
leist*n. w
- Temperatura
i wilgotność
Luf*feu**ti*- keit
trakcie
montażu zgodnie zun*
zaleceniami
● Aussentemp*ra*u*
bei d*r An*endung des Klebers
producenta
*emäss
Vorschriftprzykleić
des Li**eranten.
- Taśmę
uszczelniającą
10 mm
szerzej
wzdłuż
boków
i tyłu
czołader
und
hin*en
e***ang
● S*itlich
- Zbiorniki
na klej,
i podłoże
S*ir*seiten
derparapet
Fenster*ank
einmuszą
*a.
być czyste
i suche
10 mm
brei*es, k*mpr*mi*rtes
- Na przyklejane
podłoże
należy położyć
Di*htun*sband
anbringen.
kilka
kresek
kleju
Klebeflächen
an Fe*sterba*k
● D*e
- Mocowany
parapet należy
umieścić
und U*tergrund
müssen
saub*rna
dokładnie
na 3 mm
warstwie
(staubfrei)
und
trockenkleju,
sein.której
grubość
zapewnić przez
użycie
zu verk*ebende
Untergrun*
● *er można
specjalnej
musstaśmy
mit eine* Haf*ans*ric*
- Zamontować
parapet
vorbehand**t
werden (Ablüf*zeit
- Dla beachten).
wygładzonych wnęk płytę parapetową
należy
również wygładzoną
(Pri**r)stroną
un* Kleber
● Haftvora*strich
dociągnąć
do aufei*an*er
rowka odwadniającego.
m*ssen
abge*timmt
Pomiędzy
parapetem
a wygładzoną
częścią
s*in. 3
mm Klebstoffdic*e
durch
okna Eisatz
należy umieścić
izolację z folii z
e*nes Mo*t**eb*nde*
tworzywa
sztucznego (patrz detal Typ A s.
sich**stellen.
4)
- Dla wnęk obudowanych należy dociągnąć
płyty parapetowe nad rowek odwadniający
(patrz detal Typ B s. 4)
3 składnikową formułę mocującą
podawać i wtałczać przy pomocy specjalnej
dyszy i pistoletu (zastować się do
wskazówek producenta)
Klej
≤300
mm
2 /3
1/3
Powłoka
podłoża
Taśma
Compriband
Widok z góry
80 - 150
≤600
Widok z przodu
≤600
≤600
≤600
80 - 150
ECH.FRI.0999.
≤50
Strona9
SWISSPEARL Parapety
REV 01.2008
Składanie
płyt na parapecie
Stossausbildung
Narożnik 1x1 mm
sfazowany
Średnica 5,2 mm
50
50
Narożnik 1x1 mm
sfazowany
9
*onbyć
zwe*
- *tosszusammenschluss
Elementy parapetowe powinny
Fensterbank-*l*m***en
zestawione
ze sobą niezbyt ciasno. Przerwa
musi wynosić co najmniej 4 mm
D*e Fe*sterban*-Elemente
dürfen
-●
Elementy
parapetowe muszą być
powiązane
nicht
satt gestossen
werden.
Es firmy
dwoma
nierdzewnymi
kołkami
i bolcami
m*ss *ine Fuge von mindesten*
Eternit
4 m* Breite
berücksichtigt
werd**.
- W obszarze
łączenia
należy podłożyć
blachę
● Die Fen****b*nk-Ele*e*te
w*rden
chromowaną.
Szerokości 50 mm
zagiętą na
mit zwei
**chtroste*den
Sta*ldorbrzegach
po 2 mm.
Długości 10
mm nad
ne*zewnętrzną.
ve*bunden. Bohrun*en und
osłoną
Bolzenokreślenia
werden dur*h
diesąE*er*it
- Wszystkie
i opisy
(Schweiz)dla
AG
her*estellt
*n*
przedstawione
realizacji
od strony
gelie*ert.
zewnętrznej
przy użyciu rusztowania
● Im Stossber*ich wird ein Chrom-
6 10
10
Przekrój
poprzeczny
Fuga łączenia
CrNi ≤ 0,6
mm
stahl-*lech (bauseits) unterlegt.
*rei** 50 mm, Aufbor*ung *e 2 mm,
*än*e *i*des*e*s 10 mm über di*
Aussenhülle.
● Für alle Beze*chnung*n und
B*schreibungen gilt die Ansi*h* *on
aussen (*erüst).
25
4
1x1 mm
sfazowane
25
Długość boców 40
mm Średnica 5 mm
DIN 7, H8-A1 INOX
5,2 6,4
40
Narożniki
Rowek
odwodnienia
46
Przekrój podłużny
Fuga łącznia z
blachą
Narożnik 1x1 mm sfazowany
Łączenie prawe
Łączenie prawe
Łączenie lewe
Łączenie lewe
Strona 10
SWISSPEARL Parapety
REV 01.2003
ND 02.2006
Bo*rplan
Plan wierceń
D*r
Kreuz*ngs*unkt
zweier
Ve*masPunkty
przecięcia dwóch
linii
s*n*slinien
*rgibtrozstawów
die Position
de*
maksymalnych
wskazuje
S*cklöch*r.
miejsce wierceń. Brzeżna odległość
Sei*li*her
Randabstand
*indestens
mocowania
co najmniej 50
mm
50 mm, max*mal 15* mm.
B
X*
X6
X5
X*
X3
X2
A
Y3
Y2
Y1
X1
Parapety bez wypustek
E
X7
X6
X*
X4
X3
X*
Parapety z wypustkami
Y3
A
G
*
Y2
Y1
X1
C
*
D
....
Typ
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
A
Poz.. Ilość
Szt.
Wypustki
Z
bez
Rozmiar parapetu
E
mm
F
*m
G
mm
......................
......................
Ilość podkładek
Ilość śrub (wkrętów)
......................
....................................
X
mm
............... Miasto....................................................................
X
mm
......................................................................................................
Ilość kotwic
Kolor
Kod
Adres
......................................................................................................
Parapety
Data .....................
....
Nr płyty.
zamówienia
Skład
Parapety
Obiekt
X
*m
X
mm
X
mm
Odległość nawiertu X
X
mm
X
mm
Y
mm
Y
mm
Odległość nawiertu Y
Y
mm
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Uwagi ......................................................................................................
Sprzedawca.....................................................................................
Wydawca ...........................................................................................
...........................................................................................
Projektant ...........................................................................................
Łączenie
prawe
Łączenie
lewe