Polskie Kolędy Średniowiecza i Renesansu

Komentarze

Transkrypt

Polskie Kolędy Średniowiecza i Renesansu
Polskie Kolędy Średniowiecza i Renesansu
1. Chrystus się nam narodził
(Kancjonał Przeworszczyka 1435)
2. Gdy się Krystus narodził
(Parafraza łacińskiej kolędy „In natali Domini”, Kancjonał Piotra Artomiusza 1587 i 1596)
3. Bożego Narodzenia
(Skrócona parafraza kolędy In natali domini Kancjonały Staniąteckie)
4. Alleluia, lauda eum
5. Dzieciątko się narodziło z czystej dziewice
(Przekład kolędy Puer nobis nascitur de purva virgine)
6. Universi populi omnes iam gaudete
7. Chrystus się nam narodził
(Kancjonał Przeworszczyka 1435)
8. Ozdobnie chwałę jemu
(Bardzo odległe tłumaczenie tekstu Gratanter iubilemus)
9. Christus, qui genitus Mariae
10. Pan Jezus się nam narodził w mieście Betleem
(Parafraza średniowiecznej pieśni Puer natus in Bethleem, qui sua nativitate)
11. Adonai, Adonai, Iesu optime
12. Puer natus in Bethleem
13. Dzieciątko się narodziło
(Przekad kolędy Puer natus in Bethleem)
14. Wesoły nam, wesoły nam ten-to dzień Pan sprawił
15. In hoc anni circulo
(Początki tego hymnu sięgają XII w., J.Julian A Dictionary of Hymnology)
16. Pastores, relinquite vestros greges
(Prawdopodobnie XII w.)
17. Pasterze, dajcie pokój teraz trzodzie
(Przekład polski pieśni Pastores, relinqite vestros greges)
18. Królowie jadą przez pole
19. Witaj, Jezu ukochany
20. Anjeli w niebie śpiewają
(Tekst z rękopisu Biblioteki Prowincji OO Bernardynów w Krakowie; koniec XVI w.)
21. Nuż my dziś, krześcijani
22. Szczodry wieczór, królu niebieski
(Przekład kolędy Largum vesper, rex gloriae)