Program XVII Konferencji Historycznej „Z Dziejów Ziemi

Komentarze

Transkrypt

Program XVII Konferencji Historycznej „Z Dziejów Ziemi
Program
XVII Konferencji Historycznej
„Z Dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”
w Elgiszewie Gmina Ciechocin w dniu 17.10.2012r.
10.00 – Otwarcie konferencji – Wójt Gminy Ciechocin - mgr inż. Jerzy Cieszyński
10.10 – I część Konferencji
1. Charakterystyka Heraldyki Ziemi Dobrzyńskiej - dr hab. Jan Wroniszewski, prof. UMK
2. Wpływ działalności Biskupów Dembowskich na rozwój Klucza Ciechocińskiego
- ks. dr hab. Witold Kujawski, prof. UMK
3. Udział społeczeństwa Ciechocina i okolic w walkach narodowowyzwoleńczych
w XIX i XX stuleciu - prof. dr hab. Mirosław Krajewski
4. Z dziejów Parafii Ciechocin - ks. mgr Kazimierz Górski
12.00 – Przerwa
12.10 – Część artystyczna
12.40 – II część Konferencji
5.O nazwach miejscowości Gminy Ciechocin - dr Adam Wróbel
6. Społeczeństwa pogranicza dobrzyńsko – chełmińskiego w Polsce przedrozbiorowej
– mgr Kinga Marcinkowska
7. Czasy Współczesne Gminy Ciechocin – mgr inż. Jerzy Cieszyński
8. Szlak św. Jakuba w Ciechocinie i okolicach - mgr Szymon Wiśniewski
14.20 – Zakończenie Konferencji
Komunikaty:
Kultura Wielbarska na Ziemi Dobrzyńskiej w świetle najnowszych badań archeologicznych –
mgr Jadwiga Lewandowska.

Podobne dokumenty