Bazy danych. Lista 3 ćwiczenia

Komentarze

Transkrypt

Bazy danych. Lista 3 ćwiczenia
Bazy danych. Lista 3 ćwiczenia
Dana jest następująca baza danych sprzedawanego sprzętu komputerowego w pewnych
sklepach komputerowych we Wrocławiu








Producent(nazwa, adres, telefon, www),
Produkt(producent, model, typ, cena, cena_hurtowa),
PC(model, GHz, RAM, HDD, DVD),
Monitor(model, ekran),
Laptop(model, GHz, RAM, HDD, DVD, ekran),
Komponent(model, rodzaj, nazwa, opis)
JestSkładnikiem(model, modelKomp)
Kupił(idtransakcji, klient, adres, NIP, model, cena, data)
Założenia:
1. Atrybut typ w tabeli Produkt przyjmuje wartości: ('PC', 'MON', 'LAP', 'CZĘŚĆ') co
pozwala określić, czy produkt jest PC-tem, monitorem, laptopem czy podzespołem
wchodzącym w skład komputerów.
2. Każdy z produktów jest bardziej szczegółowo przedstawiony w odpowiedniej dla
niego tabeli: PC, Monitor, Laptop lub Komponent. W każdej z tych tabel atrybut
model konkretnego produktu ma taką samą wartość jak w tabeli Produkt.
3. Tabela Komponent opisuje podzespoły (rodzaj to grupa, np. 'karta graficzna',
'procesor', 'dysk SATA', itp.), zaś JestSkładnikiem opisuje z jakich podzespołów
złożony jest laptop, pecet lub monitor.
Wyraź poniższe zdania za pomocą RRK, RRD i DataLog:
1.
2.
3.
4.
Wyświetl wszystkie komponenty, które wchodzą w skład laptopa.
Wyświetl klientów, którzy zawarli co najmniej dwie transakcje w ciągu jednego dnia.
Wyświetl producentów, którzy produkują monitory większe niż 17 cali .
Wyświetl producentów, którzy nie sprzedali żadnego produktu w ciągu ostatnich 5
dni.

Podobne dokumenty