autoryzowanym serwisie daf obsługa klienta

Komentarze

Transkrypt

autoryzowanym serwisie daf obsługa klienta
Grupa Raben to jeden z liderów branŜy logistycznej funkcjonujący na rynku europejskim juŜ od 80 lat, a w Polsce od 1991 r.
Dzięki ludziom, działającym z pasją, firma jest w stanie oferować kompleksowe usługi logistyczne najwyŜszej jakości. Firma
Raben Transport prowadzi działalność serwisową związaną z pojazdami cięŜarowymi od 1994 roku.
Raben Transport Sp. z o.o. oferuje PRAKTYKI w:
AUTORYZOWANYM SERWISIE DAF
OBSŁUGA KLIENTA/ WARSZTAT/ MYJNIA/ MAGAZYN
Miejsce pracy: Gądki k/Poznania; Termin: CZERWIEC, LIPIEC lub SIERPIEŃ
Nr ref.: PRT/DAF
Poszukujemy osób ambitnych, które chcą się realizować, na stanowiska w warsztacie, dziale obsługi klienta
i magazynie. Kierunek wykształcenia oraz średnia ocen są mniej istotne.
Masz wpływ
Jako młodzi ludzie jesteście bardzo kreatywni, posiadacie mnóstwo pomysłów i zapału, a to jest dla nas bardzo
cenne. Realizujecie powierzone obowiązki, odciąŜając często innych Pracowników. W tym teŜ czasie efekty
Waszych działań są obserwowane i oceniane, poniewaŜ to one decydują o ewentualnym zatrudnieniu po
ukończeniu szkoły.
Od Kandydatów oczekujemy:
• determinacji w dąŜeniu do celu,
• inicjatywy własnej, umiejętności współpracy,
• zainteresowania mechaniką pojazdową,
• otwartości na zmiany i dociekliwości.
Zakres obowiązków:
• asystowanie doświadczonym mechanikom przy naprawach bieŜących, eksploatacyjnych
i powypadkowych,
• samodzielne wykonywanie drobnych czynności obsługowych, np. wymiana filtrów, oleju,
• obsługa katalogu części zamiennych,
• asystowanie przy naprawach blacharskich,
• pomoc w obsłudze klienta i kosztorysowaniu napraw,
• planowanie pracy warsztatu,
• przyjmowanie dostawy, wydawanie towaru.
Wybranym osobom oferujemy:
• odbycie określonego programu dotyczącego wybranego stanowiska lub działu oraz praktyczne
zapoznanie się z jego zadaniami,
• udostępniamy niezbędne środki, jesteśmy pomocni, ale liczymy na Waszą samodzielność
i zaangaŜowanie;
• praktyki mogą być traktowane jako okres próbny, zdarza się bowiem często, Ŝe po ich ukończeniu
proponujemy stałą współpracę.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniŜej adres.
Kandydatów prosimy o dopisanie klauzuli: "WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”
Raben Transport Sp. z o.o., ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki k. Poznania
Tel. +48 (61) 898 85 74, [email protected]

Podobne dokumenty