Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje – Magazynowanie

Komentarze

Transkrypt

Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje – Magazynowanie
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na IX konferencję
„Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje – Magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów
w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”
Firmy Automatic Systems Engineering, Emerson Process Management oraz Pentair Thermal
Management (dawniej Tyco Thermal Controls) już po raz dziewiąty mają przyjemność zaprosić Państwa
na spotkanie poświęcone tematyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii, metod pomiarowych,
optymalizacji oraz bezpieczeństwa eksploatacji instalacji przemysłowych w branży paliwowej, chemicznej i
energetycznej
Nowymi wyzwaniami, przed jakimi staje branża to:
• Zarządzanie bezpieczeństwem i analizy ryzyka w praktyce eksploatacyjnej
• Zgodność z aktualnymi przepisami
• Interesujące rozwiązania techniczne oraz nowe procesy technologiczne
• Optymalizacja spalania
• Instalacje nalewcze i magazynowe
• Wielowymiarowe podejście do bezpieczeństwa zbiorników magazynowych
• Bezpieczeństwo przesyłu i magazynowania paliw ciekłych, a także bezpieczeństwo reaktorów
chemicznych
• Nowoczesna eksploatacja urządzeń i instalacji w strefach zagrożonych wybuchem
IX konferencja poświęcona będzie zagadnieniu wspomagania inwestorów działających na rynku
surowców i produktów chemicznych, petrochemicznych, paliwowych i energetycznych. Przedstawimy
propozycje naszych rozwiązań oraz instalacje zrealizowane w Polsce i za granicą jako inwestycje „pod
klucz”, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
W tym roku naszymi prelegentami będą przedstawiciele uczelni, cenionych instytucji oraz praktycy
z przemysłu zajmujący się rozwiązywaniem zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych
z realizacją inwestycji paliwowych, chemicznych i energetycznych. Poruszane będą również zagadnienia
związane z legalizacją zbiorników magazynowych oraz oceną zgodności instalacji pomiarowych
z dyrektywami MID dla rozliczeń akcyzowych dla paliw, a także efektywność ekonomiczna wdrożeń
bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Mamy nadzieję, że IX Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje – Magazynowanie, transfer,
dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej” wniesie nowe elementy
do Państwa wiedzy, oraz będzie platformą wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz okazją
do nawiązania nowych i odnowienia obecnych kontaktów pomiędzy specjalistami z branż.
IX konferencja odbędzie się w Hotelu Park Inn, położonym w centrum Krakowa, w bliskiej odległości
od zabytkowej dzielnicy Kazimierz oraz Zamku Królewskiego Wawel. Hotel posiada własny parking
podziemny.
Serdecznie zapraszamy!
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
Małgorzata Chmielewska
[email protected]
tel: (58) 520 77 68, fax: (58) 346 43 44
Miejsce spotkania:
Hotel PARK INN Kraków
ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków
www.parkinn.pl
Konferencja rozpocznie się 9 stycznia o godzinie 10:00, a zakończy 10 stycznia około godziny 15:00.
Istnieje możliwość przyjazdu 8 stycznia po południu.
W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podanie aktualnego adresu
mailowego, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Prosimy o jak najszybsze zgłoszenie uczestnictwa, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.
Uczestnictwo w konferencji, cena 890 zł + VAT (bez noclegu)
Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników z uwagi na ograniczoną liczbę
miejsc.
NOCLEG
09/10 stycznia 2013
Dodatkowy 08/09 stycznia 2013
(z kolacją 8 stycznia)
Pokój 1-os.
Pokój 2-os.
340 zł
190/os.
390 zł
240/os.
Wysokość faktury zależy od wybranej opcji noclegu. Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury.
Koszty parkingu (40 zł/dobę), minibaru, telefonów i zamówionych dodatkowych usług Uczestnicy ponoszą we
własnym zakresie.
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 21.12.2012 r.
Oświadczenie:
W przypadku nieobecności na konferencji i niezgłoszenia tej informacji do dnia 24.12.2012 r. zobowiązuję się ponieść 50% kosztów uczestnictwa oraz
100% kosztów zarezerwowanych noclegów.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na
przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez firmę Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
Stron internetowa:
www.bazypaliw.pl, www.zbrui.com.pl
Miejsce spotkania:
Hotel PARK INN Kraków
ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków
www.parkinn.pl

Podobne dokumenty