Czynniki solarne Tyfocor

Komentarze

Transkrypt

Czynniki solarne Tyfocor
Czynniki solarne Tyfocor
Technika solarna
6.3.3Czynniki solarne Tyfocor
Typ
Kolor płynu
Zastosowanie
Tyfocor L (45/55) do -30 °C
bezbarwny
Kolektory płaskie
Tyfocor LS (43/57) do -28 °C
różowy
Kolektory próżniowe rurowe
Pojemność /
kolor pojemnika
Nr katalogowy
10 l / niebieski
8 718 660 880
20 l / niebieski
8 718 660 881
10 l / biały
8 718 660 946
20 l / biały
8 718 660 947
Zastosowanie
Układ solarny musi być chroniony przed zamarzaniem. W tym celu można zastosować do wyboru środki przeciw zamarzaniu
Tyfocor L i LS.
Tyfocor L
Tyfocor L to gotowa do użycia mieszanina składająca się z 45% glikolu PP i 55% wody. Bezbarwna mieszanka jest bezpieczna
dla żywności i degradowalna biologocznie.
Tyfocor L chroni układ przed mrozem i korozją. Z wykresu poniżej można odczytać, że Tyfocor L zabezpiecza przed mrozem
do temperatury zewnętrznej -30°C. W układach z kolektorami płaskimi Logasol SKN3.0 i SKS4.0, Tyfocor L gwarantuje
bezpieczną eksploatację w zakresie temperatur od -30°C do +170°C.
Tyfocor LS
Tyfocor LS to gotowa do użycia mieszanina składająca się z 43% glikolu PP i 57% wody. Mieszanka jest bezpieczna dla
żywności, degradowalna biologocznie i ma różową barwę. Dzięki specjalnym inhibitorom Solarfluid LS jest odporny na
odparowanie i przystosowany do układów solarnych o wysokim obciążeniu termicznym (kolektory próżniowe rurowe).
Tyfocor LS chroni układ przed mrozem i korozją. Z wykresu poniżej można odczytać, że Tyfocor LS zabezpiecza przed
mrozem do temperatury zewnętrznej -28°C. W układach solarnych zastosowanie środka Tyfocor LS gwarantuje bezpieczną
eksploatację w zakresie temperatur od -28°C do +170°C.
Użytkownik nie powinien rozcieńczać gotowej mieszaniny czynnika solarnego Tyfocor L / LS.
Mrozoodporność dla Tyfocor L i LS
ϑA [°C]
0
–10
–20
–30
–40
–50
0
10
20
30
40 45 50
60
PP-Glykol [Vol.-%]
ϑA Temperatura zewnętrzna
6 720 641 792-81.1il
Stopień mrozoodporności medium przenoszącego ciepło w zależności od stężenia glikolu.
Materiały techniczno-handlowe – wydanie 2013/01
101