pdf - Boehringer Ingelheim

Komentarze

Transkrypt

pdf - Boehringer Ingelheim
Komunikat Prasowy
Nowe analizy: uzupełniające stosowanie
leku triotropium podawane w inhalatorze
Respimat® jest skuteczne
w niekontrolowanej astmie, niezależnie
od podtypu astmy alergicznej 1, 2, 3
•
•
Wykazano skuteczność triotropium podawanego w inhalatorze
®
Respimat u szerokiego spektrum badanych pacjentów z astmą,
którzy doświadczali objawów pomimo przyjmowania innych opcji
4
leczenia podtrzymującego .
Nowe analizy wykazują poprawę czynności płuc* i kontroli
objawów astmy, a także ograniczenie występowania zaostrzeń
1, 2, 3
choroby u pacjentów z astmą alergiczną
.
Ingelheim, Niemcy, 7 marca 2016 r. — firma Boehringer Ingelheim
ogłosiła dziś prezentację danych z nowych analiz post hoc, które
wykazują, że włączenie triotropium podawanego w inhalatorze
®
Respimat do innych opcji leczenia podtrzymującego astmy poprawia
czynność płuc i kontrolę objawów astmy, jednocześnie ograniczając
występowanie zaostrzeń choroby (zwanych też napadami),
1, 2, 3
. Dane te
niezależnie od podtypu astmy alergicznej u chorego
zaprezentowano na dorocznym zebraniu Amerykańskiej Akademii
Alergii, Astmy i Immunologii (American Academy of Allergy, Asthma &
Immunology, AAAAI) 2016 w Los Angeles.
W analizach tych oceniano bezpieczeństwo i skuteczność włączenia
®
triotropium podawanego w inhalatorze Respimat do innych opcji
leczenia podtrzymującego u szerokiego spektrum badanych
pacjentów z astmą, cierpiących na alergiczną (warunkowaną przez
immunoglobuliny E — IgE) lub eozynofilową postać astmy,
w porównaniu z placebo.
®
Dodanie triotropium podawanego w inhalatorze Respimat skutkowało
†, 3
istotną poprawą czynności płuc . Wykazano również, że
uzupełniające stosowanie triotropium podawanego w inhalatorze
®
Respimat poprawia kontrolę objawów astmy, mierzoną na podstawie
siedmiopunktowego kwestionariusza Asthma Control Questionnaire
2
(ACQ-7, Kwestionariusz kontroli astmy) , a także zmniejsza ryzyko
1
pogorszenia przebiegu lub zaostrzeń astmy .
*Mierzona jako maksymalna natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa
(ang. forced expiratory volume in one second, FEV1), czyli objętość powietrza, którą
chory jest w stanie wypchnąć z płuc po wzięciu głębokiego wdechu, i minimalna
FEV1.
Boehringer Ingelheim — Komunikat prasowy — PL/SPI/032016/00006 — strona 1 z 4
Dane kontaktowe:
Boehringer Ingelheim
Komunikacja korporacyjna
Media + PR
Katharina Opitz
55216 Ingelheim, Niemcy
Telefon: +49 6132 – 77 2012
Faks: +49 6132 – 77 6601
E-mail: [email protected]
Dalsze informacje
www.boehringer-ingelheim.com
2
Komunikat Prasowy
„Dane te potwierdzają, że uzupełniające stosowanie triotropium
®
podawanego w inhalatorze Respimat stanowi dobrze tolerowaną
i skuteczną opcję leczenia chorych na astmę, niezależnie od podtypu
astmy alergicznej” — stwierdził lek. Mark Vandewalker, Dyrektor firmy
Clinical Research of the Ozarks w Columbii w stanie Missouri.
„W przypadku chorych na astmę alergiczną, którzy w dalszym ciągu
doświadczają objawów, uzupełniające stosowanie triotropium
®
podawanego w inhalatorze Respimat może pomóc w otwarciu dróg
oddechowych i poprawie oddychania”.
Osoby żyjące z astmą alergiczną — najczęstszą postacią schorzenia
— doświadczają stanu zapalnego i zwężenia dróg oddechowych
w wyniku narażenia na częste alergeny. Pacjenci ci mogą
potrzebować innych wziewnych opcji terapeutycznych w uzupełnieniu
obecnego leczenia.
®
Triotropium podawane w inhalatorze Respimat to pierwsza nowa
klasa leków wziewnych zatwierdzona do stosowania w astmie ponad
5
10 lat . Produkt ten stanowi uzupełnienie innych opcji leczenia
podtrzymującego stosowanych przez chorego (zwykle skojarzenia
wziewnego kortykosteroidu [ang. inhaled corticosteroid, ICS] i długo
działającego agonisty receptora beta [ang. long-acting beta-agonist,
LABA]), ograniczając występowanie objawów astmy i ryzyko
zaostrzeń choroby. Triotropium w leczeniu astmy jest podawany w
®
inhalatorze Respimat — inhalatorze, który wytwarza unikalną
6
7
mgiełkę , dzięki czemu wystarczy wziąć głęboki wdech , aby produkt
8, 9, 10
.
przedostał się głęboko do płuc
„Firma Boehringer Ingelheim przykłada wielką wagę do prowadzenia
badań naukowych, które mają na celu odpowiadanie na niespełnione
potrzeby i poprawę opieki nad osobami żyjącymi z astmą” —
stwierdził William Mezzanotte, Dyrektor ds. Medycyny Układu
Oddechowego w firmie Boehringer Ingelheim. „Dane te dodatkowo
potwierdzają korzyść ze stosowania triotropium podawanego w
®
inhalatorze Respimat u szerokiego spektrum badanych pacjentów
z astmą, którzy doświadczali objawów pomimo przyjmowania innych
opcji leczenia podtrzymującego astmy, niezależnie od podtypu astmy
alergicznej”.
Analizy post hoc opierają się na danych z dwóch badań PrimoTinA®
®
asthma i dwóch badań MezzoTinA-asthma , które wchodzą w skład
®
wielkoskalowego programu badań klinicznych UniTinA-asthma :
®
• w badaniach PrimoTinA-asthma oceniano stosowanie triotropium
®
podawanego w inhalatorze Respimat jako leczenia
uzupełniającego u dorosłych chorych na astmę, u których objawy
utrzymywały się pomimo przyjmowania co najmniej skojarzenia
ICS/LABA,
®
• w badaniach MezzoTinA-asthma oceniano stosowanie
®
triotropium podawanego w inhalatorze Respimat jako leczenia
uzupełniającego u dorosłych chorych na astmę, u których objawy
Boehringer Ingelheim — Komunikat prasowy — PL/SPI/032016/00006 — strona 2 z 4
3
Komunikat Prasowy
utrzymywały się pomimo przyjmowania co najmniej umiarkowanej
dawki ICS.
Bezpieczeństwo i tolerancja triotropium podawanego w inhalatorze
®
Respimat w poszczególnych badaniach i grupach terapeutycznych
były porównywalne z bezpieczeństwem i tolerancją placebo w ogólnej
4, 11
.
populacji chorych
Informacje od Wydawcy
O astmie
Nie ma rozwiązania problemu astmy. Niemal u połowy chorych
w dalszym ciągu występują objawy mimo stosowania leczenia
podtrzymującego (zwykle skojarzenia ICS/LABA). Objawy te
negatywnie wpływają na ich pracę, sen, życie towarzyskie i relacje
intymne. Ponadto nawet sześciokrotnie zwiększają ryzyko
potencjalnie śmiertelnych zaostrzeń astmy w ciągu następnych kilku
tygodni.
Boehringer Ingelheim
Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm
farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 146
podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 47700 pracowników.
Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż
innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości
terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie
i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie
własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest
w Ingelheim w Niemczech.
Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie
do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej.
Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie
w projekty społeczne, jakim jest np. globalny projekt Making More
Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie
wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny
szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią
nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer
Ingelheim.
W 2014 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto
ze sprzedaży w wysokości około 13,3 mld euro. 19,9% wartości
przychodów netto zainwestowane zostało w badania i dalszy rozwój.
Boehringer Ingelheim — Komunikat prasowy — PL/SPI/032016/00006 — strona 3 z 4
4
Komunikat Prasowy
Więcej informacji na stronie www.boehringer-ingelheim.com
###
Piśmiennictwo:
1
Casale, Thomas B. et al. Tiotropium Respimat® Add-on to at Least Ics
Therapy Demonstrates Reduced Risk of Severe Asthma Exacerbation and
Asthma Worsening in Symptomatic Asthma, Independent of IgE or Blood
Eosinophil Levels. Journal of Allergy and Clinical Immunology , Volume
137 , Issue 2 , AB214.
2
Vandewalker, Mark L. et al. Once-Daily Tiotropium Respimat® Add-on to
at Least Ics Maintenance Therapy Demonstrates Improved Asthma Control in
Patients with Symptomatic Asthma, Independent of Serum IgE or Blood
Eosinophil Levels. Journal of Allergy and Clinical Immunology , Volume
137 , Issue 2 , AB210.
3
Tashkin, Donald P. et al. Once-Daily Tiotropium Respimat® Add-on to at
Least Ics Maintenance Therapy Demonstrates Improved Lung Function in
Patients with Symptomatic Asthma, Independent of Serum IgE or Blood
Eosinophil Levels. Journal of Allergy and Clinical Immunology , Volume
137 , Issue 2 , AB213.
4
Boehringer Ingelheim. Data on file.
5
electronic Medicines Compendium (eMC) http://www.
medicines.org.uk/emc/medicine/2317/SPC/Seretide.
6
Zierenberg B. Optimising the in vitro performance of the Respimat®. J
Aerosol Med 1999;12 (Suppl 1): S19-24.
7
SPIRIVA® Respimat® SPC 09/2014.
8
Newman SP, Brown J, Steed KP, et al. Lung deposition of fenoterol and
flunisolide delivered using a novel device for inhaled medicines: Comparison
of Respimat® with conventional metered-dose inhalers with and without
spacer devices. Chest 1998;113:957-63.
9
Pitcairn G, Reader S, Pavia D, Newman S. Deposition of corticosteroid
aerosol in the human lung by Respimat® Soft Mist™ Inhaler compared to
deposition by metered dose inhaler or by Turbuhaler® dry powder inhaler. J
Aerosol Med 2005;18(3):264-72.
10
Peterson JB, Prisk GK, Darquenne C. Aerosol deposition in the human lung
periphery is increased by reduced-density gas breathing. J Aerosol Med Pulm
Drug Deliv. 2008; 21(2):159–68.
11
Kerstjens HAM, Engel M, Dahl R et al. Tiotropium in asthma poorly
controlled with standard combination therapy. N Engl J Med 2012;367(13):
1198-1207.
Boehringer Ingelheim — Komunikat prasowy — PL/SPI/032016/00006 — strona 4 z 4

Podobne dokumenty