R E G U L A M I N PRZESTRZENI WYSTAWOWEJ CESLA UW

Komentarze

Transkrypt

R E G U L A M I N PRZESTRZENI WYSTAWOWEJ CESLA UW
Smyczkowa 14,
R E G U L A M I N PRZESTRZENI WYSTAWOWEJ
CESLA UW
CESLA zapewnia:
•
•
•
•
•
•
Salę/hol wystawowy
15 ram/paneli o wymiarach 70 cm x 100 cm wieszanych pionowo
3 ramy/panele o wymiarach 50 cm x 60 cm
dwie sztalugi
materiały potrzebne do instalacji ekspozycji (kartony do naklejania zdjęć /plakatów/
obrazów, itp.; klej, środki czyszczące, itp.
Zamieszczenie zdjęć z wystawy w Galerii na stronie internetowej
http://www.cesla.uw.edu.pl/
Do obowiązków Autora naleŜy:
•
•
Przedstawienie scenariusza wystawy, który winien zawierać: tytuł i opis wystawy,
opis zdjęć, informację o autorze
Przygotowanie, zawieszenie oraz po zakończeniu wystawy zdjęcie paneli
wystawowych
Informacje dodatkowe:
•
Zdjęcia nie mogą być w formacie mniejszym niŜ A4.
•
Wystawy przygotowane z funduszu CESLA pozostają w archiwum CESLA.
•
W celu otrzymania ewentualnych środków do pokrycia kosztów wystawy autorzy
mogą się zwrócić do Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego lub do Koła Naukowego
CESLA lub do kuratora wystaw.
Organizacja wystaw:
Teresa Sońta-Jaroszewicz, CESLA UW
[email protected]
tel.: 022 553 42 14
fax.: 022 553 42 10