Informacja o przekształceniu

Komentarze

Transkrypt

Informacja o przekształceniu
Informacja o przekształceniu
Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 marca 2016 r. został zakończony, wpisem do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kilkumiesięczny proces przekształcenia działalności
gospodarczej pod nazwą Zakład Elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek, w spółkę pod nazwą TATAREK
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art.551 i art.584 i nast. Kodeksu spółek
handlowych (Ksh). Informujemy, że wskutek przekształcenia, w dniu 16 marca 2016r. (Dzień
Przekształcenia) zmianie uległa forma prawna firmy oraz jej numery NIP, REGON. Spółce został
nadany numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS
0000608319). Inne dane spółki tj. adres siedziby, numery kont bankowych pozostają bez zmian.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów księgowych
(faktur, rachunków) oraz kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących
danych spółki:
TATAREK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
lub TATAREK Sp. z o.o.
ul.Świeradowska 75, 50-559 Wrocław
NIP: 8992786372
REGON: 363981519
Dodatkowo informujemy, że wskutek przekształcenia firmie TATAREK Sp. z o.o. , przysługują zgodnie
z art.553 Ksh, wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.