O ZAWODACH za

Komentarze

Transkrypt

O ZAWODACH za
O
ZAWODACH
za
Czy aktualnie jest jakiś zawód, który chciałbyś wykonywać?
Co trzeba wiedzieć o zawodzie przed jego wyborem? (czy znasz tzw. składowe zawodu?)
Jakie zawody można wybierać w szkołach ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego?
Gdzie możesz znaleźć informacje o zawodach?
Do czego służą informatory o zawodach?
Jakie są zarobki w interesujących Cię zawodach?
Gdzie (w Internecie) możesz znaleźć informacje o wynagrodzeniach w różnych branżach czy zawodach?
Jakie zawody są poszukiwane na rynku pracy?
Na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie w Poznaniu i Wielkopolsce?
W jakich zawodach jest najwięcej osób bezrobotnych w naszym regionie?
Gdzie (w Internecie) możesz sprawdzić, jak wygląda sytuacja na rynku pracy absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta (m.in. liczba osób bezrobotnych)?
Czy chciałbyś wykonywać zawód, który polega na obsłudze maszyn i urządzeń?
(czy znasz zawody, które są zaliczane do tej grupy?)
Czy chciałbyś wykonywać zawód, który opiera się na ciągłym kontakcie z ludźmi?
(czy znasz zawody, które są zaliczane do tej grupy?)
Czy chciałbyś wykonywać zawód, który polega na pracy z liczbami, danymi – pracy głównie
przy komputerze, m.in. z wykorzystaniem arkusza Excel?
(czy znasz zawody, które są zaliczane do tej grupy?)
Czy chciałbyś pracować w kontakcie z przyrodą, mieć do czynienia z ochroną środowiska
czy badaniami w tym obszarze? (czy znasz zawody, które są zaliczane do tej grupy?)
Czy chciałbyś pracować w kontakcie ze zwierzętami, opiekować się nimi, leczyć, wykonywać zabiegi
pielęgnacyjne? (czy znasz zawody, które są zaliczane do tej grupy?)
Czy chciałbyś pracować w kontakcie ze sztuką, działaniami artystycznymi, kreowaniem, tworzeniem
czegoś nowego, korzystaniem z własnych pomysłów?
(czy znasz zawody, które są zaliczane do tej grupy?)
Czy znasz zawody, których wykonywanie pozwoliłoby Ci najpełniej wykorzystać Twoje zainteresowania
i umiejętności?
Pamiętaj – warto wybrać zawód nie tylko zgodny
z własnymi zainteresowaniami i umiejętnościami,
ale też zawód,
na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy
i który da Ci szansę na zatrudnienie.
Opracowanie:
Elżbieta Swat-Padrok