JoomLeague Odp:JoomLeague Odp:JoomLeague

Komentarze

Transkrypt

JoomLeague Odp:JoomLeague Odp:JoomLeague
JoomLeague
Autor: jan - 2007/08/14 16:07
_____________________________________
Komponent s³u¿y m.in. do przedstawienia wyników sportowych pi³ki no¿nej w tabelkach.
Polskie Forum
http://www.joomleague.de/forum/polish_forum-b51.0/
Oficjalna strona
http://www.joomleague.de/
Proszê o informacje na temat JoomLeague jak to siê instaluje, wersje jêzykowe i jak zacz±æ tego u¿ywaæ. Próbujê poj±æ
ten komponent od wczoraj ale mam problem z rozpoczêciem pierwszego projektu. Po wpisaniu danych nic sie nie
pojawia. Proszê o pomoc.
============================================================================
Odp:JoomLeague
Autor: traczu - 2007/08/16 06:35
_____________________________________
a to trzeba jako¶ administrowaæ czy sobie z sk±d¶ pobiera dane?? ja szukam czego¶ takiego ale chcia³ bym mieæ wiele
ale to wiele ró¿nych soportów
============================================================================
Odp:JoomLeague
Autor: jan - 2007/08/16 21:44
_____________________________________
dane trzeba wprowadziæ samemu, a pó¼niej wprowadza siê tylko wyniki.
uda³o mi siê odpaliæ wersjê 0,086a
============================================================================
Odp:JoomLeague
Autor: Jokris - 2007/08/17 14:06
_____________________________________
jan napisa³:
Komponent s³u¿y m.in. do przedstawienia wyników sportowych pi³ki no¿nej w tabelkach.
Polskie Forum
http://www.joomleague.de/forum/polish_forum-b51.0/
B) Cze¶æ.
B) No trochê Ciê nie rozumiem. Masz forum po¶wiêcone tylko temu komponentowi, i to w wersji polskiej. I chcesz,
aby kto¶ Ci pomóg³ w rozwi±zaniu problemów z ma³o znanym komponentem?. Dlaczego tam nie pytasz. Co nie oznacza,
¿e nie masz zadawaæ pytañ na tym Forum., Ale skoro istnieje forum tematyczne, gdzie ludzie maj± ju¿ pewne
do¶wiadczenie z tym komponentem, to czy nie lepiej zapytaæ tam?. A pó¼niej ewentualnie, w ramach pomocy dla innych
u¿ytkowników napisaæ, co siê tam dowiedzia³e¶ po¿ytecznego. A trochê tam tych po¿ytecznych informacji jest. No
chyba ¿e masz problemy z sam± instalacj±, a nie konfiguracj±, to wówczas ja z mojej strony mogê Ci pomóc.
Ale rozgrywki pi³karskie, i to na dodatek kiedy obecna polska liga nazywa siê "Orange Ekstraklasa]", przesta³y mnie
ju¿ interesowaæ ca³kowicie. Kiedy¶ by³a POLSKA LIGA!!!
http://www.jokris.info/images/stories/logo_jokris/flaga.gif
bia³o-czerwona], i to by³o dla mnie jasne. Ale có¿, ¦wiat siê zmienia. Nied³ugo puszkê z konserw± otworzysz, i
zamiast miêsa wyskoczy Ci reklama... Orange]!....:lol: :lol: :lol:
B) Po¿artowaæ mo¿na, bo ¿artami siê nie handluje, i s± zawsze darmowe. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam. :laugh:
Forum JOKRIS.INFO - JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambofireboard Forum Component version: 1.0.0
Generated: 4 March, 2017, 09:30
Jokris.
============================================================================
Odp:JoomLeague
Autor: lizak335 - 2007/09/22 01:26
_____________________________________
Ja równie¿ mam problem z zainstalowaniem.Jan czy posiadasz w³a¶ciw± paczkê joomlaleague(komponent+modu³)?
Posiadam wersjê Joomla! [ 1.0.11 Stable ).
Proszê o wsparcie.
============================================================================
Forum JOKRIS.INFO - JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambofireboard Forum Component version: 1.0.0
Generated: 4 March, 2017, 09:30