Nasze koła zainteresowań - Portal Edukacyjny Koszalin

Komentarze

Transkrypt

Nasze koła zainteresowań - Portal Edukacyjny Koszalin
Nasze koła zainteresowań
05.01.2015 22:57
„Zabawy z muzyką”
muzyczno-ruchowe kółko zainteresowań
Osoba prowadząca: Alicja Trybała-Wawryków
Wiek dzieci: 4-latki (gr. III)
Termin zajęć: środa 15:00 – 15:30
Główną ideą muzyczno-ruchowego kółka zainteresowań „Zabawy z muzyką” jest uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki
oraz rozwijanie naturalnych zdolności muzycznych. Podczas zajęć – prowadzonych metodą Batii Strauss – przedszkolaki
słuchają muzyki w sposób aktywny, a więc w połączeniu z ruchem, tańcem i grą na instrumentach. Dzieci uczestniczą w
zabawach rytmicznych, pląsach przy muzyce oraz wspólnym muzykowaniu na instrumentach tradycyjnych i
niekonwencjonalnych. W efekcie uczestnicy zajęć rozwijają wyobraźnię i wrażliwość muzyczną, uczą się wyrażania
muzyki ruchem, a także opanowują proste układy taneczne.
„Mali sportowcy”
Kółko sportowe
Osoba prowadząca: Anetta Ślusarz
Wiek dzieci: 5-6 latki
Termin zajęć: poniedziałek 15:00 – 15:30
Ruch to ulubiona forma spędzania czasu dzieci. Zabawy ruchowe nie tylko uczą dzieci odpowiedniej koordynacji
ruchowej, wyzwalają ich energię i wspomagają rozwój, ale są też świetną integracją z rówieśnikami. U dzieci jest nie tylko
oznaką zdrowego rozwoju, ale też niezastąpionym sposobem na wyzwolenie energii, która w nich drzemie, i z myślą o
takich dzieciach powstanie koło sportowe.
Główne cele tych zajęć:
* Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i
innych.
* Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe.
* Wzmacnianie wiary w możliwości dziecka podczas pokonywania coraz trudniejszych zadań ruchowych.
* Nabywanie ogólnej sprawności i zwinności.
* Wzmacnianie wytrzymałości fizycznej dziecka.
* Kształtowanie przeświadczenia o roli ruchu w prawidłowym rozwoju człowieka.
Prowadzenie zajęć z elementami rywalizacji zmobilizują dzieci do podejmowania wysiłku, nauczą współzawodnictwa,
rozwiną ambicję i wytrwałość.
Udział dzieci w zajęciach koła sportowego, pomogą również w rozwijaniu ogólnej sprawności fizycznej dziecka, a muzyka
i atrakcyjne przybory wzbogacą te zajęcia.
„Radość tworzenia”
Kółko plastyczne
Osoba prowadząca: Jolanta Januszek
Wiek dzieci: 5-6 lat
Termin zajęć: wtorek 15:00 – 15:30
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Zajęcia kółka
plastycznego wprowadzą dzieci w świat barw i kształtów, rozwijając umiejętność posługiwania się środkami plastyki w
swobodnej i inspirowanej przez nauczyciela działalności twórczej.
Cele kółka plastycznego:
• Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych;
• Pobudzanie kreatywności dziecka, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem;
• Rozwijanie zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego;
• Zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów;
• Posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami, jako środkiem wyrazu.
„Poznajemy zmysły przez zabawę”
Kółko zainteresowań
Osoba prowadząca: Karolina Krupa
Wiek dzieci: 5-6 lat
Termin zajęć: poniedziałek 15:00 – 15:30
UWAGA!
Czas trwania zajęć jest orientacyjny i niekiedy może ulec nieznacznemu przedłużeniu.
Kółko zainteresowań pn. „Poznajemy zmysły przez zabawę” ma przede wszystkim za zadanie sprostać ciekawości
dziecka i wytłumaczyć mu to, co dzieje się dookoła niego. Uświadamia mu, że to właśnie dzięki zmysłom, które posiada,
jest możliwe odbieranie i poznawanie otaczającego świata. Zajęcia te pozwolą na przybliżenie i zapoznanie dzieci z
podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zmysłów, którymi posługuje się człowiek.
Zajęcia przybierają formę zabawy ze zmysłami. Dzieci eksperymentują, przez co doświadczają rzeczywistości różnymi
zmysłami.
Proponowane kółko składa się z zabaw związanych tematycznie z każdym zmysłem. Pod koniec każdego cyklu zajęć,
dzieci przypominają sobie wszystkie informacje o danym zmyśle. Ważne jest, że podczas podsumowań, dzieci
samodzielnie już wyciągają jak najwięcej wniosków.
„Zabawy teatralne”
Kółko teatralne
Osoba prowadząca: Edyta Frątczak
Wiek dzieci: 5-6 lat
Termin zajęć: czwartek 15:00 – 15:30
Głównym celem kółka teatralnego jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznawanie środków wyrazu
artystycznego, stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych.
Wprowadzenie gry aktorskiej w inscenizacjach i widowiskach teatralnych zakończonych występem przed publicznością.
Cele i główne zadania:
• Poznawanie różnych form teatralnych
• Odkrywanie własnych możliwości i uzdolnień artystycznych
• Rozwijanie zainteresowań teatrem i sztuką aktorską
• Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań wychowanków
• Nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny jak i nie werbalny
• Uwrażliwianie na piękno słowa mówionego
• Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego
• Kształcenie i wzbogacanie własnej pomysłowości, inwencji twórczej oraz wyobraźni w różnych formach aktywności
• Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną
• Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą
gestów, mimiki i ruchu
• Pobudzanie zainteresowań czytelniczych, jako źródła wiedzy i przeżyć
• Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacji.
„Sprawne rączki”
Kółko zainteresowań rozwijające sprawność manualną
Osoba prowadząca: Barbara Rakowska
Wiek dzieci: 5-6 lat
Termin zajęć: wtorek 15:00 – 15:30
Zajęcia kółka usprawniającego małą motorykę ,,Sprawne rączki” odbywają się w grupie dzieci pięcioletnich i
sześcioletnich.
CELEM spotkań w ramach kółka jest:
- rozwijanie sprawności manualnej;
- rozwijanie koordynacji ruchowej i wzrokowo – ruchowej;
-przyjmowanie prawidłowej pozycji ciała podczas pisania;
- prawidłowe trzymanie przyboru do pisania;
- przestrzeganie właściwego kierunku kreślenia i łączenia wzorów;
- poprawne i staranne rysowanie podanego wzoru;
- usprawnianie małych ruchów rąk: dłoni, nadgarstka, palców;
- likwidowanie napięcia mięśniowego;
- wyrabianie płynności i precyzji ruchów;
„Mądra sowa”
Kółko matematyczne
Osoba prowadząca: Mariola Zdanowicz
Wiek dzieci: 5-6 lat
Termin zajęć: wtorek 15:00 – 15:30
Dzieci lubią przeliczać, porównywać, mierzyć i wykonywać wiele innych czynności, których podstawą jest matematyka.
Kółko matematyczne „Mądra sowa” skierowane jest do dzieci 5, 6 – letnie, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na ten
temat.
W czasie zabaw pojawią się figury geometryczne płaskie i przestrzenne, będziemy tworzyć gry, które pozwolą na
rozbudzenie wyobraźni i wykorzystanie wiedzy nie tylko matematycznej.
„Gry i zabawy sportowe”
Kółko sportowe
Osoba prowadząca: Agnieszka Bieda
Wiek dzieci: 4 lata
Termin zajęć: czwartek 15:00 – 15:30
Cele:
* Poprawa ogólnej sprawności fizycznej
* Kształtowanie nawyków sportowych
* Nauka gier i zabaw
* Rozwijanie predyspozycji muzycznych i wrażliwości muzycznej dzieci poprzez różnorodne formy muzyczne i łączenie
muzyki z ruchem
"Zabawy logopedyczne"
Osoba prowadząca: Aleksandra Domżał
Wiek dzieci: 6-latki
Zajęcia koła logopedycznego kształtującego mowę „Gimnastyka buzi i języka” skierowany jest do dzieci 6-letnich,
przejawiających trudności językowe.
Cele koła:
1. Wspomaganie i stymulowanie rozwoju mowy dzieci
3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
5. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.

Podobne dokumenty