Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód

Komentarze

Transkrypt

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód
Utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych podstawowych
i wód publicznych
w województwie lubuskim
Plan prezentacji
• Stan ewidencyjny wód i urządzeń
• Stan techniczny wód i urządzeń
• Prace utrzymaniowe
• Usuwanie skutków powodzi
• Inwestycje
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Stan ewidencyjny
wały przeciwpowodziowe - 817,888 km
obszar chroniony - 129 905 ha
17 miast i 287 wsi
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Stan ewidencyjny
412 cieków (rzeki i kanały)
łączna długość - 3 978,751 km
5 zbiorników retencyjnych
pojemność użytkowa - 7,041 mln m3
zasób wody do nawodnień - 4,687 mln m3
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Stan ewidencyjny
melioracyjne stacje pomp - 44
obszar oddziaływania - 77 799 ha
jeziora - 68
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Stan techniczny
wały przeciwpowodziowe
26,85%
16,62%
56,53%
dobry
mogący zagrażać bezpieczeństwu
zagrażający bezpieczeństwu
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Stan techniczny
wały przeciwpowodziowe
26,68%
44,21%
56,53%
44,71%
16,62%
Rok 2012
dobry
13,08%
Rok 2011
mogący zagrażać bezpieczeństwu
zagrażający bezpieczeństwu
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Stan techniczny
rzeki i kanały
34%
66%
konserwacja
odbudowa
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Stan techniczny
stacje pomp
15
24
5
dobry
dostateczny
zły
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Prace utrzymaniowe
Budżet
Budżet państwa - 9,477 mln zł
Rezerwa Ministra Rolnictwa - 14,179 mln zł
Zielonogórskie Wodociągi - 0,094 mln zł
Łącznie
23,75 mln zł
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Prace utrzymaniowe
Plan
wały przeciwpowodziowe - 556 km
rzeki i kanały - 1 168 km
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Usuwanie skutków powodzi
FSUE
Lp.
1
2
3
4
Zadanie
Wał p.pow. rzeki Warty,
odcinek: Studzionka-Kołczyn
w km 32+600-32+400
Wał p.pow. rzeki Odry w km
452+100-454+625
Kanał Zbiornik w km 0+0007+000
Wał p.pow. Warty, odcinek:
Studzionka-Kołczyn w km
34+150-34+100
Gmina
Powiat
Wartość [zł]
Krzeszyce
sulęciński
347 461,96
Zabór
zielonogórski
200 767,88
Maszewo
krośnieński
44 572,41
Krzeszyce
sulęciński
198 411,39
Razem
791 213,64
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Usuwanie skutków powodzi
MSW
Lp.
Zadanie
Gmina
Powiat
Wartość [zł]
1
Rzeka Witniczanka, kanał Stara
Warta
Witnica
gorzowski
131 872,99
2
Remont wału p.pow. Kanału
Postomskiego oraz regulacja
kanału
Słońsk
sulęciński
482 173,71
3
Naprawa lewostronnego
odcinka wału p.pow. w km
485+550 – 496+800 rz. Odry
Czerwieńsk
4
Remont skarpy rzeki Lubsza w
km 0+150 – 0+250 i 0+300 –
0+350
5
Zabudowa wyrwy-wał p. pow.
rz. Odry w km 498+425
Miasto Gubin
Czerwieńsk
zielonogórski 1 204 215,51
krośnieński
2 452 596,99
zielonogórski 1 658 573,61
Razem 5 929 432,81
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Inwestycje realizowane
nazwa inwestycji
zakres
rzeczowy
gmina
termin
wartość
[mln zł]
Warniki- Witnica I- przebudowa z
rozbudowa wału p.pow. rz. Warty od
km wału 16+900 do 22+760
5,9 km
Kostrzyn,
Witnica
2011-2013
23,602
Gorzów- Jasiniec – modernizacja
prawostronnego wału p.pow. rz.
Warty
6,3 km
m. Gorzów
Wlkp.
Bogdaniec
2011-2013
30,30
Postomia - odbudowa rzeki w km
27+950 - 31+087
3,13 km
Sulęcin
2012-2013
1,745
16,60 km
Szprotawa,
Niegosławice
2011-2012
2,567
Rzeka Szprotawa etap II - odbudowa
(modernizacja) i rekonstrukcja rzeki
w km 2+064-18+670
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Inwestycje rozpoczynane
zakres
rzeczowy
gmina
termin
wartość
[mln zł]
6,64 m3/s
Witnica
2012-2014
9,200
8,150
Koszęcin - budowa przepompowni, rz.
Warta
0,8 m3/s
Deszczno
2012-2014
4,500
4,100
Ludzisławice - przebudowa i
modernizacja systemu pompowego, rz.
Noteć
4,9 m3/s
Santok
2012-2014
8,500
5,803
4,2 km
Czerwieńsk
2012-2014
18,295
8,341
nazwa inwestycji
Witnica - przebudowa i modernizacja
systemu pompowego, rz. Warta
Odbudowa (modernizacja) wału
przeciwpowodziowego rz. Odry w km
478,0-482,2 w rejonie m. DobrzęcinPomorsko
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Inwestycje planowane
postępowanie przetargowe
nazwa inwestycji
Oksza - budowa nowej
przepompowni
Głeboka - Ledno - odbudowa i
modernizacja wałów rzeki Odry w
km 464,3 - 466,6
zakres
rzeczowy
gmina
termin
wartość
[mln zł]
3,6 m3/s
Witnica
2012-2013
6,291
2,3 km
Trzebiechów
2012-2013
15,783
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Inwestycje planowane
ocena LRPO
nazwa inwestycji
Odbudowa kanału Przeciwpożarowego
na długości 1100 mb w centrum miasta
Lubsko
Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w
zlewni Kanału Siedlickiego - etap I
zakres
rzeczowy
gmina
termin
wartość
[mln zł]
1,1 km
Lubsko
2012-2013
2,926
5,33 km
1 obiekt
m. Gorzów
Wlkp
2012-2014
17,073
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Inwestycje planowane
ocena PROW
nazwa inwestycji
Odbudowa Kanalu Pulsa II w km
18+231-22+691
Kanał Zimny Potok etap II - odbudowa
kanału w km 7+215-19+650
Urad III - przebudowa i modernizacja
systemu pompowego, rz. Odra
zakres
rzeczowy
gmina
termin
wartość
[mln zł]
4,46 km
Zwierzyń,
Stare Kurowo
2012-2014
2,200
12,43 km
Czerwieńsk
2012-2013
16,935
10,56
m3/s
Cybinka
2012-2014
22,700
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Inwestycje planowane
PROW
nazwa inwestycji
zakres
rzeczowy
gmina
termin
wartość
[mln zł]
Górzyca - Kostrzyn zad 1 - Górzyca-Ługi
Górzyckie - przbudowa. wału p.pow. rz.
Odry
5,0 km
Górzyca
2012-2014
24,000
Górzyca - Kostrzyn zad 2 - Ługi
Górzyckie- przebudowa wału p.pow. rz.
Odry
5,5 km
Górzyca
2012-2014
28,000
3 km
Nowa Sól
2012-2014
45,700
Nowa Sól- Pleszówek- etap I odbudowa (modernizacja) obwałowań
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Dziękuję
Janusz Marcinak
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych