AUSTRIA - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Komentarze

Transkrypt

AUSTRIA - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
European Employment Services
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Jelenia Góra)
AUSTRIA – PRACOWNIK W ROLNICTWIE
Stanowisko:
Kod ISCO:
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:
Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:
Krajowy nr ref: 5051839
Pracownik w rolnictwie
6111
Prace przy zbiorach różnych owoców i warzyw (np. truskawek,
szparagów, ogórków, sałaty i innych), pakowanie i oczyszczanie
warzyw i owoców, czynności pielęgnacyjne (plewienie, hakanie,
podlewanie)
30
Górna Austria
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Status:
Publiczne Służby Zatrudnienia Górna Austria, AMS
Kraj:
Austria
++43/732/69636/20836
++43/732/69636/20190
[email protected]
www.ams.at
Urząd Pracy w Austrii zauważył chęć zatrudniania
polskich pracowników przez austriackich
przedsiębiorców. W związku tym pojawiło się wiele
ofert pracy do pracy fizycznej na terenie Austrii.
Telefon (z kodem kraju):
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
Krótki opis działalności
gospodarczej:
MIEJSCE PRACY
Lokalizacja:
Powód oddelegowania
pracownika:
Górna Austria / Oberösterreich
W zależności od pracodawcy. Pracodawców jest kilkunastu.
WYMAGANIA
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe:
Znajomość języków:
Wykształcenie nie jest wymagane , ale mile widziane
wykształcenie rolnicze.
Wymagane doświadczenie w rolnictwie
Język
1. niemiecki
Poziom
1. podstawy
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
Wysokość pensji netto:
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
Premie:
Dodatkowe świadczenia
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana
umowa:
Rodzaj umowy:
1 022 Euro
860 euro
Miesięczna
Możliwe po ustaleniach
Pracodawca zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie
odpłatnie 196,20 euro miesięcznie
Gospodarstwa rolne w Górnej Austrii
Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy
Czas trwania umowy:
(nieokreślony/ określony)
Pełen etat
Czas określony:
Od początku maja
do sierpnia
Liczba godzin tygodniowo:
Ok. 40 godzin
Zmiany i praca w dni wolne:
Ewentualnie w soboty do 5 godzin
Data rozpoczęcia:
Maj 2012
Data wygaśnięcia
umowy (w przypadku
umowy na czas
określony):
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
(list motywacyjny, CV itp.):
Wymagany formularz „Bewerbungsbogen”
wraz ze zdjęciem, wypełniony w języku
niemieckim. Formularz dostępny na
stronie www.eures.dwup.pl w zakładce
„dokumenty” pod linkiem „
bewerbungsbogen – formularz
aplikacyjny o pracę w rolnictwie w Austrii”
Język, w którym muszą być sporządzone
przedkładane dokumenty:
Do kogo należy wysłać dokumenty:
Niemiecki
Gdzie należy wysłać dokumenty:
(adres, adres e-mail, nr faksu z kodem
kraju itp.)
Dokumenty można przesłać elektronicznie, faksem
bądź pocztą tradycyjną. Uwaga! Liczy się data wpływu
aplikacji
Judyta Ragiel
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 18
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-75-45-179
fax: 75-75-45-190
e-mail: [email protected]
Doradca EURES Petra Rosenstingl
Arbeitsmarktservice OÖ
Service für Unternehmen
Dane teleadresowe doradcy EURES lub
przedstawiciela pracodawcy:
(nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail itp.)
Judyta Ragiel – Pośrednik Pracy
DODATKOWE INFORMACJE
Rozmowy rekrutacyjne przewidziane są 30-31.01.2011. na Dolnym Śląsku. Wybrani kandydaci zostaną
poinformowani elektronicznie lub telefonicznie o dokładnym czasie i miejscu spotkania.
WAŻNOŚĆ
Data publikacji:
29.12.2011r.
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:
26.01.2011r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi
kandydatami.
UWAGA:
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi
przez potencjalnego pracodawcę.
3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby
poszukujące pracy.