szkolny podstawowej

Komentarze

Transkrypt

szkolny podstawowej
Schillerschule
Luisenstraße 72–76, 68199 Mannheim (Neckarau)
Telefon (0621) 84 24 80 (szkoła)
Telefon (0621) 84 30 295 (opieka)
HV
Wilhelm-Wundt-Schule
Belfortstraße 45–47, 68199 Mannheim (Neckarau)
Telefon (0621) 85 13 92 (szkoła)
Telefon (0621) 84 11 04 (opieka)
HV
Uhlandschule
Geibelstraße 6, 68167 Mannheim
Telefon (0621) 293-57 20 (szkoła)
Telefon (0621) 293-76 63 (opieka)
G
Neuostheim/Neuhermsheim/
Schwetzingerstadt/Oststadt
Albrecht-Dürer-Schule
Baumstraße 24, 68309 Mannheim (Käfertal)
Telefon (0621) 72 65 2 (szkoła)
Telefon (0621) 72 60 5 (opieka)
VH
Johann-Peter-Hebel-Schule
Ernst-Barlach-Allee 3, 68163 Mannheim (Neuhermsheim)
Telefon (0621) 293-67 40 (szkoła)
Telefon (0621) 43 16 289 (opieka)
HV
Alfred-Delp-Schule
Waldpforte 41–43, 68305 Mannheim (Gartenstadt)
Telefon (0621) 75 83 47 (szkoła)
Telefon (0621) 76 44 692 (opieka)
HV
Johann-Peter-Hebel-Schule – Außenstelle Neuostheim
Lucas-Cranach-Straße 9, 68163 Mannheim (Neuostheim)
Telefon (0621) 293-67 28 (szkoła)
Telefon (0621) 293-65 82 (opieka)
HV
Bertha-Hirsch-Schule
Elisabeth-Altmann-Gottheiner-Str. 26,
68309 Mannheim (Käfertal)
Telefon (0621) 72 58 7 (szkoła)
Telefon (0621) 72 64 9 (opieka)
HV
Oststadtschule
Werderplatz 1–2, 68161 Mannheim
Telefon (0621) 293-61 02 (szkoła)
Telefon (0621) 293-61 08 (opieka)
Pestalozzischule
Otto-Beck-Straße 5–7, 68165 Mannheim (Oststadt)
Telefon (0621) 293-67 62 (szkoła)
Telefon (0621) 293-65 54 (opieka)
HV
Friedrich-Ebert-Schule
Wiesbadener Straße 6, 68305 Mannheim (Waldhof )
Telefon (0621) 293-56 10/56 11 (szkoła)
Telefon (0621) 293-56 17 (opieka)
HV
Käfertalschule
Wormser Straße 26, 68309 Mannheim
Telefon (0621) 73 36 17 (szkoła)
Telefon (0621) 72 12 59 (opieka)
BHV
Waldhofschule mit Außenstelle Lutzenberg
Oppauer Straße 3, 68305 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 10 (szkoła)
Telefon (0621) 293-76 62 (opieka)
HV
Luzenberg/Käfertal/Waldhof/Gartenstadt
Neckarstadt/Wohlgelegen
BHV
Zapisy do
Humboldtschule
Gartenfeldstraße 20–22, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 25 (szkoła)
Telefon (0621) 293-53 29 (opieka)
HV
Käthe-Kollwitz-Schule
Zum Herrenried 1, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-57 41 (szkoła)
Telefon (0621) 29 37 62 0 (opieka)
HVB
Neckarschule
Alphornstraße 4, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-92 66 (szkoła)
Telefon (0162) 293-77 62 (opieka)
HV
rok szkolny 2015/2016
www.mannheim.de/grundschulanmeldung
Sandhofen/Schönau
Drodzy Rodzice,
Gustav-Wiederkehr-Schule
Kriegerstraße 28, 68307 Mannheim (Sandhofen)
Telefon (0621) 77 11 50 (szkoła)
Telefon (0621) 78 97 534 (opieka)
HV
Hans-Christian-Andersen-Schule
Rudolf-Maus-Straße 20, 68307 Mannheim (Schönau)
Telefon (0621) 78 99 84 17 (szkoła)
GB
Schönauschule
Kattowitzer Zeile 68, 68307 Mannheim
Telefon (0621) 78 27 61 (szkoła)
Telefon (0621) 78 95 762 (opieka)
HV
Chcielibyśmy Państwa poinformować o
czynnościach, które muszą Państwo podjąć podczas zapisywania dziecka do szkoły, by zapewnić
mu dobry start w szkolne życie.
Friedrichsfeldschule
Neudorfstraße 26, 68229 Mannheim
Telefon (0621) 48 42 047 (szkoła)
Telefon (0621) 47 10 68 (opieka)
HV
Kiedy mogą Państwo zapisać dziecko
do szkoły?
Seckenheimschule
Zähringer Straße 66, 68239 Mannheim
Telefon (0621) 48 02 89 90 (szkoła)
Telefon (0621) 48 14 839 (opieka)
BHV
Seckenheimschule Außenstelle Süd
Innerer Heckweg 3
Telefon (0621) 47 10 41 (szkoła)
Telefon (0621) 47 15 63 (opieka)
HV
Seckenheim/Friedrichsfeld
Erich Kästner-Schule
HV
Grenadierstraße 11, 68167 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 14 (szkoła)
Telefon (0621) 293-76 73 (opieka)
szkolny podstawowej
Zbliżający się rok szkolny 2015/2016 oznacza dla
Państwa dziecka rozpoczęcie nowego etapu zycia.
czwartek, 5 lutego 2015 r.
godz. 9.00 – 12.00
piątek, 6 lutego 2015 r.
godz. 9.00 – 12.00 i 14.00 – 16.00
Poszczególne szkoły mogą również ustalić
dodatkowe terminy.
www.mannheim.de/bildung-staerken
Do której szkoły powinni Państwo zapisać swoje
dziecko?
Wybór szkoły zależy od miejsca zameldowania dziecka;
obowiązujący rejon można sprawdzić pod adresem www.
mannheim.de/grundschulfinder. Informacji udzielają również przedszkola i szkoły podstawowe w Państwa okolicy.
Informacje o wszystkich rejonach, szkołach i instytucjach
opiekuńczych znajdą Państwo w tej ulotce.
W celu zapisania proszę zgłosić się z dzieckiem i wziąć
następujące dokumenty:
• Akt urodzenia dziecka (i jeśli to możliwe księgę rodziny)
• Potwierdzenie przynależności do kościoła lub związku
wyznaniowego
• Potwierdzenie odroczenia obowiązku szkolnego, o ile
wniosek został złożony w ubiegłym roku
Kiedy dziecko zaczyna podlegać obowiązkowi
szkolnemu?
Państwa dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu, jeśli
urodziło się przed 1.10.2009. Do szkoły można również
zapisać dzieci urodzone między 1.10.2009 i 30.06.2010. W
takim przypadku o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej decyduje dyrektor szkoły.
Czy odroczenie obowiązku szkolnego jest możliwe?
Zasadniczo Państwa dziecko może uzyskać odroczenie
obowiązku szkolnego o kolejny rok. Pisemny wniosek muszą Państwo złożyć u dyrektora danej szkoły podstawowej.
Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor szkoły, biorąc
pod uwagę zaświadczenie lekarskie i/lub pedagogiczne/psychologiczne z Urzędu Zdrowia. Z reguły dzieci z
odroczeniem zostają zapisane do specjalnej klasy przygotowującej do nauki szkolnej.
Opieka nad dzieckiem w szkołach
Miasto Mannheim gromadzi zgłaszane przez rodziców
rezerwacje opieki nad dzieckiem w szkole w specjalnym
systemie elektronicznym (MeKi).
Więcej informacji pod adresem www.mannheim.de/bildung-staerken/ anmeldung-1 lub pod numerem telefonu
06 21/293 38 88.
Pod adresem www.mannheim.de/grundschule znajdą
Państwo tłumaczenie tej ulotki na angielski, bułgarski,
polski, rosyjski, rumuński, turecki i włoski.
Na co muszą zwrócić uwagę rodzice dzieci
niepełnosprawnych lub wymagających specjalnego
wspomagania pedagogicznego?
Mają Państwo wybór:
na podstawie zaświadczenia pedagogicznego Państwowy
Urząd Szkolny w Mannheim podejmuje decyzję o prawie do
kształcenia specjalnego. Państwa dziecko może uczyć się w
zwykłej szkole podstawowej (w ramach nauki integracyjnej)
lub w szkole specjalnej.
Życzenie, by Państwa dziecko uczyło się w zwykłej szkole,
prosimy zgłosić w Państwowym Urzędzie Szkolnym do 31
stycznia 2015.
Odpowiedni formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w
przedszkolu, właściwej szkole podstawowej, poradniach,
departamencie zdrowia lub na stronie internetowej Państwowego Urzędu Szkolnego (www.schulamt-mannheim.de
=> Gemeinsame Beschulung).
W razie pytań lub chęci zasięgnięcia porady na temat wspólnej nauki prosimy skontaktować się z Departamentem
Współpracy w Państwowym Urzędzie Szkolnym w Mannheim
(tel. 06 21/292-41 33 lub -41 34 – zostaną Państwo połączeni). Informacje i porady mogą Państwo otrzymać również w
Wydziale Zdrowia Miasta Mannheim, przedszkolach przygotowujących do nauki w szkole, poradniach wczesnego
wspomagania i Departamencie Wczesnego Wspomagania
(www.schulamt-mannheim.de =>Fördern und Beraten
=>Frühkindliche Bildung und Frühförderung).
Odpowiedzi na inne pytania.
Odpowiedzi na inne pytania otrzymają Państwo w rejonowej
szkole podstawowej oraz w Departamencie Edukacji u p.
Werner, tel. 06 21/293-35 51, [email protected]
Adresy i dane kontaktowe
Poza danymi kontaktowymi szkół lista zawiera również informacje na temat całodziennej oferty specjalnego wsparcia
i opieki nad dzieckiem, przystosowania szkół do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnością fizyczną oraz opieki (świetlica w
szkole, oferta w ramach programu Wiarygodna Szkoła Podstawowa).
G szkoła całodzienna B szkoła przystosowana do potrzeb
niepełnosprawnych H świetlica V Wiarygodna Szkoła
Podstawowa
Feudenheim/Wallstadt/Vogelstang
Brüder-Grimm-Schule B H V
Spessartstraße 24-28, 68259 Mannheim (Feudenheim)
Telefon (0621) 293-84 50 (szkoła)
Telefon (0621) 293-84 56 (opieka)
Vogelstangschule G B
Eisenacher Weg 95, 68309 Mannheim
Telefon (0621) 293-82 55 (szkoła)
Telefon (0621) 293-82 41 (opieka)
Wallstadtschule H V
Römerstraße 33, 68259 Mannheim
Telefon (0621) 293-82 58 (szkoła)
Telefon (0621) 293-82 81 (opieka)
Hochstätt/Casterfeld/Rheinau/Pfingstberg
Gerhart-Hauptmann-Schule H V
Wilhelm-Peters-Straße 76, 68219 Mannheim (Rheinau)
Telefon (0621) 80 26 90 (szkoła)
Telefon (0621) 80 33 683 (opieka)
Astrid-Lindgren-Schule G B
Rohrlachstraße 22–24, 68239 Mannheim (Hochstätt)
Telefon (0621) 47 38 45 (szkoła)
Pfingstbergschule H V
Winterstraße 30, 68219 Mannheim
Telefon (0621) 87 35 54 (szkoła)
Telefon (0162) 293 87 52 811 (opieka)
Rheinauschule H V
Mutterstadter Platz 5, 68219 Mannheim
Telefon (0621) 293-65 81 (szkoła)
Telefon (0621) 293-65 96 (opieka))
Innenstadt/Jungbusch
Johannes-Kepler-Schule G B
K5,1, 68159 Mannheim
Telefon (o621) 293-30 43 (szkoła)
Telefon (0621) 293-30 33 (opieka)
Jungbuschschule G
Werftstraße 6, 68159 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 32 (szkoła)
Mozartschule H V
R2,2, 68161 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 51 (szkoła)
Telefon (0162) 293-35 92 (opieka)
Lindenhof/Almenhof/Neckarau
Almenhofschule H V
Wilhelm-Liebknecht-Straße 8–20, 68199 Mannheim
Telefon (0621) 81 71 52 (szkoła)
Telefon (0621) 82 81 479 (opieka)
Diesterwegschule H V
Meerfeldstraße 88–94, 68163 Mannheim (Lindenhof )
Telefon (0621) 293-65 16 (szkoła)
Telefon (0621) 293-65 49 (opieka)

Podobne dokumenty