UWAGA KONKURS!

Komentarze

Transkrypt

UWAGA KONKURS!
UWAGA KONKURS!
Przygotuj zdrową sałatkę
na Dzień Mamy
Sałatki można przygotować w następujących kategoriach:
1)
2)
3)
sałatka owocowa
sałatka warzywna
sałatka owocowo-warzywna
Przepisy należy składać na ankietach, które znajdują się na półeczkach pod plakatami akcji
(w holu i przy drzwiach koło boiska) lub u wychowawców klas
Przepisy należy składać u Pani Justyny Walczykiewicz do dnia 26 maja 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 czerwca 2016 r, w trakcie
Festynu Rodzinnego – należy wówczas dostarczyć przygotowaną
sałatkę wraz z etykietą informacyjną, która musi zawierać następujące
informacje: imię i nazwisko, wiek, klasa
Nagrody:
Wyciskarka do soku, rolki z regulacja rozmiaru, zestawy do badmintona, zestawy plażowicza (namiot i koc), zestawy do nurkowania,
książki, pendrive itp. Ponadto przepisy, które wygrają znajdą się w książce z przepisami, która zostanie wydana przez szkołę na koniec
roku szkolnego
Ankieta konkursowa
strona 1/2
Przepis na sałatkę […] owocową, […] warzywną, […] owocowo-warzywną na Dzień Mamy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
Ankieta konkursowa
strona 2/2
Przepis na sałatkę na Dzień Mamy – cd.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia ….…………………………………………………….. Klasa ………
Zasady konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Resku, zwana dalej „Szkołą”.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie uczęszczający do Szkoły .
3. Zasadą konkursu jest zgłoszenie przepisu na sałatkę w jednej z kategorii: sałatka owocowa, sałatka warzywna, sałatka owocowo-warzywna i dostarczenie sałatki i przepisu
do dnia/godziny wyznaczonych na plakacie informacyjnym.
4. W konkursie nie wezmą udziału ankiety niekompletne (brak imienia, nazwiska, brak podpisu pod potwierdzeniem zapoznania się z zasadami konkursu itp.
5. Rozstrzygnięcie konkursu będzie polegało na ocenie walorów smakowych, wizualnych i składowych przygotowanych sałatek i wyborze zwycięzcy przez Komisję powołana
przez Dyrektora szkoły.
6. Oceny danej sałatki zostaną przeprowadzone na arkuszu zbiorczym, na którym będzie podany tylko numer przepisu. Każdy juror otrzyma swój arkusz oceny.
7. Zwycięzcą w danej kategorii będzie sałatka, która uzyska największą ilość punktów; w przypadku, gdy dwie lub więcej sałatek uzyska tą samą ilość punktów w danej kategorii
- zwycięzca zostanie wyłoniony w wyniku losowania z udziałem „Sierotki”.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na plakacie informacyjnym.
Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami konkursu oraz przyjmuje do wiadomości, że przepis staje się własnością szkoły
oraz wyrażam zgodę na publikacje moich danych (imię i nazwisko) w sytuacji rozpowszechniania przepisu przez szkołę
……………………………………………………………………………………………………
(podpis zgłaszającego przepis)
Karta oceny konkursu – moduł 2
Temat konkursu ………………………………………………………………………….
Kategoria ……………………………………………………………………………………
Nr
przepisu
Walory smakowe
Walory składu
Walory wizualne
Przyznaj 1, 2 lub 3 pkt.,
Przyznaj 1, 2 lub 3 pkt.,
Przyznaj 1, 2 lub 3 pkt.,
Gdzie:
3-bardzo mi smakuje
2-smakuje mi, ale …
1-nie smakuje mi wcale
Gdzie do przygotowania ciasta:
3 - użyto warzyw/owoców, nie użyto cukru
2 - użyto warzyw/owoców, cukru
1 –użyto cukru
Gdzie:
3-fantastyczny wygląd
2-ładnie wygląda, ale …
1-nie podoba mi się mi wcale
Podpis jurora ……………………………………………………………………………………………………
Ocena
sumaryczna