academy - Profilaktyka zakażeń

Komentarze

Transkrypt

academy - Profilaktyka zakażeń
ACADEMY
MEDICAL TRAINING AND CONSULTING
PROGRAM SZKOLENIA
ŚWIATOWE STANDARDY PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH LUBLIN
11 PAŹDZIERNIKA 2016
SALA KONFERENCYJNA
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Czechowska 3a GODZINA TEMATYKA 08:45 -­‐ 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 1.
09:00 -­‐ 11:15 2.
3.
4.
Ogniska epidemiczne w Polsce z uwzględnieniem szczepów Enrerobacteriaceae produkujące karbapenemazy (CPE) -­‐ dr n. med. Iwona Paradowska-­‐Stankiewicz, mgr Agnieszka Królasik, NIZP-­‐PZH Zakład Epidemiologii (15 min) Pałeczki Enrerobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy – aktualny obraz sytuacji epidemiologicznej w Polsce – dr Anna Baraniak, Narodowy Instytut Leków (NIL) w Warszawie, Zakład Mikrobiologii Molekularnej (40 min) Pałeczki gram ujemne oporne na karbapenemy – problemy terapeutyczne -­‐ dr n. med. Agnieszka Sulikowska, Kierownik Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych, SPSK im prof. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (40 min) Enrerobacteriaceae produkujące karbapenemazy (CPE) -­‐ zasady opieki nad pacjentem od przyjęcia do wypisu w aspekcie profilaktyki zakażeń szpitalnych -­‐ dr Aleksandra Mączyńska, Galway University Hospital, Academy Medical Training and Consulting • Identyfikacja pacjenta z grupy ryzyka • Jak uniknąć błędów w trakcie pobierania badań mikrobiologicznych w kierunku nosicielstwa CPE, badania mikrobiologiczne pacjentów z kontaktu • Przyjęcie pacjenta do szpitala – pakiet dla pacjenta z CPE • Matrix oceny ryzyka – zalecenia Ministerstwa Zdrowia w Anglii • Zasady izolacji/kohortowania. Angielski system pierwszeństwa izolacji pacjentów związany z analizą czynników ryzyka PRZERWA 11:15 -­‐ 11:30 5.
11:30 -­‐ 14:15 Enrerobacteriaceae produkujące karbapenemazy (CPE) -­‐ zasady opieki nad pacjentem od przyjęcia do wypisu w aspekcie profilaktyki zakażeń szpitalnych -­‐ dr Aleksandra Mączyńska • Pacjent z zakażeniem/nosicielstwem CPE w szpitalu: codzienna pielęgnacja pacjenta, postępowanie na bloku operacyjnym, zasady transportu, zgon pacjenta • Pacjent pediatryczny z kolonizacją/zakażeniem CPE Szkolenie dla pracowników medycznych i nie tylko…. – dlaczego warto szkolić pacjentów i ich opiekunów? • Dezynfekcja sprzętu i powierzchni. Kontrola czystości pomieszczeń • Znaczenie przeprowadzania audytów w zapobieganiu transmisji CPE -­‐ lista sprawdzająca i formularze audytów • Rozwiązania systemowe wdrożone w szpitalach z transmisją CPE (Anglia, Irlandia, Izrael) Wypis pacjenta ze szpitala do domu lub placówkach opieki długoterminowej • Zalecenia lekarz prowadzącego / pielęgniarki epidemiologicznej przy wypisie pacjenta do domu lub placówki opieki długoterminowej • Praktyczne scenariusze dotyczące placówek opieki długoterminowej Transmisja CPE w trakcie badań endoskopowych. Czy powinny być stosowane specjalne środki ostrożności? -­‐ mgr Jędrzej Gromadecki (40 min) Zalecenia dotyczące dekontaminacji duodenoskopów: Centers for Disease Control and Prevention, British Society of Gastroenterology, FDA Badania czystości endoskopów Postępowanie w trakcie epidemii Szkolenia i kompetencje pracowników Praktyczne aspekty dekontaminacji duodenoskopów •
6.
7.
•
•
•
•
•
14:15 -­‐ 15:00 PRZERWA NA LUNCH 15:00 -­‐ 16:10 8.
16:10 -­‐ 16:40 Program poprawiający bezpieczeństwo pacjentów Early Warning Score -­‐ Wskaźnik Wczesnego Ostrzegania -­‐ dr Aleksandra Mączyńska • Zasady wdrożenia programu w szpitalu • Karta monitorowania pacjenta, narzędzia komunikacji • Sepsa – schemat postępowania • Formularze audytu – ocena prawidłowego funkcjonowania programu Monitorowanie, profilaktyka i kontrola zakażeń szpitalnych na Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej. Doświadczenia z OITM w Irlandii – fotorelacja 16:40 -­‐ 17:00 Panel dyskusyjny – profilaktyka zakażeń szpitalnych w świetle światowych standardów. Serdecznie zapraszamy Organizator Sponsor Patronat