WARTOWNIK – KONWOJENT ZAKRES OBOWIĄZKÓW NASZE

Komentarze

Transkrypt

WARTOWNIK – KONWOJENT ZAKRES OBOWIĄZKÓW NASZE
PPL zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową
i eksploatacją lotnisk oraz zarządza dwoma portami lotniczymi - w Warszawie i Zielonej Górze.
Ma również udziały w 10 spółkach nadzorujących działanie lotnisk: w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu,
Gdańsku, Modlinie, Wrocławiu, Katowicach, Szczytno Szymany, Bydgoszczy i Rzeszowie. Ponadto PPL
ma udziały w spółkach świadczących obsługę naziemną (handling) oraz firmach wykonujących usługi
pozalotnicze.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
WARTOWNIK – KONWOJENT
(25 etatów)
Nr. Ref. 16/129
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
NASZE WYMAGANIA






Realizację zadań bezpośredniej ochrony
fizycznej obiektu podlegającego szczególnej
ochronie m.in. wykonywanie czynności
patrolowych w ramach patroli pieszych i
zmotoryzowanych,
Udział w realizacji zadań i działań w
sytuacjach kryzysowych i niestandardowych
oraz zabezpieczeń doraźnych,
Realizację zadań z zakresu ochrony mienia
PPL, w tym m.in. wykonywanie kontroli osób
i przedmiotów,
Wykonywanie zadań na rzecz podmiotów
trzecich na mocy podpisanej umowy bądź
cennika usług PPL, w tym m.in. wykonywanie
asyst oraz realizowanie zadań konwojowych.








OFERUJEMY




Wykształcenie średnie,
Doświadczenie zawodowe: min. 2 lata w
ochronie osób i mienia,
Posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej,
Posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej
do posiadania broni,
Posiadanie aktualnych badań lekarskich
i psychologicznych,
Mile
widziane
posiadanie
ważnego
certyfikatu
Operatora
Kontroli
Bezpieczeństwa,
Znajomość języka angielskiego w stopniu
umożliwiającą swobodną komunikację,
Mile widziana wiedza z zakresu Ochrony
Lotnictwa Cywilnego,
Niekaralność
potwierdzona
wypisem
z Krajowego Rejestru Karnego,
Dobra sprawność psychofizyczna.
APLIKUJ
Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie
rynku
aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) do
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Szeroki zakres świadczeń pozapłacowych
dnia
28.02.2017r.
na
adres
Przyjazną atmosferę pracy
[email protected]

Podobne dokumenty