WSPIERANIE RODZIN Wspomaganie ciężko i nieuleczalnie

Komentarze

Transkrypt

WSPIERANIE RODZIN Wspomaganie ciężko i nieuleczalnie
WSPIERANIE RODZIN
Wspomaganie ciężko i nieuleczalnie chorych dzieci, młodych ludzi i ich rodzin
Od ponad dziesięciu lat wyszkoleni wolontariusze pomagają indywidualnie i stosownie do
potrzeb chorym dzieciom i młodym ludziom. Pragną zapewnić im pełne ciepła wsparcie,
dzielą ich cierpienie – dają im swój czas!
Pomoc jest indywidualna, niebiurokratyczna i bezpłatna.
Wolontariusze odciążają rodziny w codziennym życiu, są przyjaciółmi młodych pacjentów
oraz
• towarzyszą przy załatwianiu spraw urzędowych i wizytach u lekarzy
• opiekują się rodzeństwem
• są partnerami do rozmów dla wszystkich członków rodziny
• ściśle współpracują z lekarzami, fachową opieką, a przede wszystkim z rodziną.
Projekt Wolontariatu Rodzinnego zdobył wiele nagród i wyróżnień, między innymi za
wspieranie rodzin FUNDACJĘ Björna Schulza uhonorowano tytułem Federalnego Zwycięzcy
stowarzyszenia startsocial za rok 2001, a w 2004 roku otrzymała ona nagrodę dla projektu
jfsb, przyznawaną przez Fundację Młodzieży i Rodziny landu Berlin.
Dalszych informacji zasięgnąć można u Barbary Beuth
[email protected]