PROGRAM FORUM BANKOWEGO REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 8.30 – 9.30

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM FORUM BANKOWEGO REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 8.30 – 9.30
PROGRAM FORUM BANKOWEGO
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
8.30 – 9.30
OTWARCIE OBRAD
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
WYSTĄPIENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Sławomir Skrzypek
9.30
9.30 – 10.00
SESJA I
PRZYSZŁOŚĆ NADZORU BANKOWEGO ORAZ SIECI BEZPIECZEŃSTWA
SEKTORA FINANSOWEGO W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ
10.00 –12.00
Moderator: Jan Krzysztof Bielecki – Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
Wystąpienia:
dr Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prodziekan, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Leszek Pawłowicz – Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa
dr Mariusz Zygierewicz – Dyrektor w Związku Banków Polskich
PRZERWA NA KAWĘ
12.00 – 12.30
SESJA II
WPŁYW DYREKTYWY CRD NA FINANSOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
KRAJU – KONSEKWENCJE WDROŻENIA DYREKTYWY DLA BANKÓW I
KLIENTÓW
12.30 - 14.00
Moderator: Włodzimierz Grudziński – Prezes Zarządu, BISE S.A.
Wystąpienia:
Wojciech Kwaśniak - Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
dr Piotr S. Juda - Prezes Zarządu, Toyota Bank Polska S.A.
Tomasz Bieske - Partner, Dyrektor Grupy Rynków Finansowych, Ernst & Young
Piotr Gajek - Partner, Dyrektor Sektora Bankowego, Ernst & Young Business Advisory
Wiesław Thor – Członek Zarządu, BRE Bank S.A.
LUNCH
14.00 - 15.00
SESJA III
SEPA A SYSTEM PŁATNICZY W POLSCE
15.00 – 17.00
Moderator: dr Krzysztof Rybiński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
Wystąpienia:
dr hab. Krzysztof Kalicki - Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska S.A.
Witold Zieliński - Wiceprezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Ronnie Richardson - Prezes Zarządu, Kredyt Bank S.A.
Ryszard Drużyński - Wiceprezes Zarządu, Raiffeisen Bank Polska S.A.
PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE OBRAD
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
17.00
BANKIET W KLUBIE BANKOWCA – UL. SMOLNA 6
WYSTĄPIENIE:
Arkadiusz Huzarek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
19.00