Sukces na szczeblu powiatowym - Publiczne Gimnazjum w Nowej

Komentarze

Transkrypt

Sukces na szczeblu powiatowym - Publiczne Gimnazjum w Nowej
Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw�a II w Nowej Brze�nicy
Sukces na szczeblu powiatowym
<p align="justify"><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-12-20_1.JPG'
rel='lightbox[Sukces na szczeblu powiatowym]' title='Sukces na szczeblu powiatowym'><img class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-12-20_1.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Sukces na szczeblu
powiatowym' title='Sukces na szczeblu powiatowym' border='' /></a>18 grudnia 2012 r. przyniós� dowody na to, �e
wysi�ek i praca przynosz� efekty. Przekonali�my si�o tym odbieraj�c w dniu dzisiejszym nagrody w Powiatowym
Konkursie Literackim im. Marcina Bielskiego. W konkursie wzi�i udzia� uczniowie ze wszystkich gimnazjów w
powiecie i cho�konkurencja by�a du�a i wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom literacki swoich prac, to
w�ród nagrodzonych znalaz�o si�troje uczniów naszego gimnazjum. </p><p><p>18 grudnia 2012r. przyniós�
dowody na to, �e wysi�ek i praca przynosz� efekty. Przekonali�my si�o tym odbieraj�c w dniu dzisiejszym
nagrody w Powiatowym Konkursie Literackim im. Marcina Bielskiego. W konkursie wzi�i udzia� uczniowie ze
wszystkich gimnazjów w powiecie i cho� konkurencja by�a du�a i wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom
literacki swoich prac, to w�ród nagrodzonych znalaz�o si�troje uczniów naszego gimnazjum. </p><p>Jury
konkursowe I miejsce przyzna�o <strong>Oliwii Krajewskiej</strong> za prac�pt. "Herkules naszych czasów”, III
miejsce zaj�� <strong>Piotr Modli�ki</strong>, a wyró�nienie trafi�o do r�k <strong>Patrycji Król</strong>.
Osi�gni�e sukcesy ciesz� i dodaj� wiary we w�asne mo�liwo�ci. Uczniów do konkursu przygotowywa�y
nauczycielki: p. Ola Bednarska, p. Justyna Modli�ka.</p><p> </p><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-12-20_2.JPG'
rel='lightbox[Sukces na szczeblu powiatowym]' title='Sukces na szczeblu powiatowym'><img class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-12-20_2.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Sukces na szczeblu
powiatowym' title='Sukces na szczeblu powiatowym' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-12-20_3.JPG'
rel='lightbox[Sukces na szczeblu powiatowym]' title='Sukces na szczeblu powiatowym'><img class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-12-20_3.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Sukces na szczeblu
powiatowym' title='Sukces na szczeblu powiatowym' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-12-20_4.JPG'
rel='lightbox[Sukces na szczeblu powiatowym]' title='Sukces na szczeblu powiatowym'><img class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-12-20_4.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Sukces na szczeblu
powiatowym' title='Sukces na szczeblu powiatowym' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-12-20_5.JPG'
rel='lightbox[Sukces na szczeblu powiatowym]' title='Sukces na szczeblu powiatowym'><img class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-12-20_5.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Sukces na szczeblu
powiatowym' title='Sukces na szczeblu powiatowym' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-12-20_6.JPG'
rel='lightbox[Sukces na szczeblu powiatowym]' title='Sukces na szczeblu powiatowym'><img class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-12-20_6.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Sukces na szczeblu
powiatowym' title='Sukces na szczeblu powiatowym' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-12-20_7.JPG'
rel='lightbox[Sukces na szczeblu powiatowym]' title='Sukces na szczeblu powiatowym'><img class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
12-12-20_7.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Sukces na szczeblu
powiatowym' title='Sukces na szczeblu powiatowym' border='' /></a><a target='_blank'
href='http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/images/1..stories.aktualnosci.2012-12-20_8.JPG'
rel='lightbox[Sukces na szczeblu powiatowym]' title='Sukces na szczeblu powiatowym'><img class='multithumb'
src="http://gimnazjumbrzeznica.pl/mambots/content/multithumb/thumbs/b.133.100.16777215.0..stories.aktualnosci.20
strona 1 / 2
Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw�a II w Nowej Brze�nicy
Sukces na szczeblu powiatowym
12-12-20_8.JPG"width="178" height="100" style='border: 3px double #565B61;' hspace='6' alt='Sukces na szczeblu
powiatowym' title='Sukces na szczeblu powiatowym' border='' /></a>
strona 2 / 2