Specyfikacja pó l deklaracji PIT

Komentarze

Transkrypt

Specyfikacja pó l deklaracji PIT
Specyfikacja pól deklaracji PIT-11 (19)
nr
kolumny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
nr pola na
formularzu
P01
P04
P05
P06
P07
P08a
P08b
P09a
P09b
P09c
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20a
P20b
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
typ
danych
tekst
tekst
tekst
liczba
liczba
tekst
tekst
tekst
tekst
data
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
data
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
liczba
kwota
Strona 1
maksymalna
długość
13
4
4
240
14
81
30
2
36
36
36
65
9
10
56
8
56
13
11
81
30
2
36
36
36
65
9
10
56
8
56
dopuszczalne wartości
kod urzędu
1 albo 2
1 albo 2
nazwa
REGON
nazwisko
imię
data urodzenia
kod kraju
NIP
PESEL
kod kraju
1 albo 2 albo 3 albo 4
Wersja dokumentu 1.0
nr
kolumny
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
nr pola na
formularzu
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
typ
danych
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
Strona 2
maksymalna
długość
dopuszczalne wartości
Wersja dokumentu 1.0
nr
kolumny
79
80
81
82
83
84
85
86
nr pola na
formularzu
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P83
-
typ
danych
kwota
kwota
kwota
kwota
liczba
tekst
tekst
tekst
maksymalna
długość
dopuszczalne wartości
1 albo 2
30
81
200
opis deklaracji
(opcjonalnie)
Objaśnienia:






Plik zawierający dane deklaracji PIT-11(19) powinien zawierać 85 pól. Pole 86 jest
nieobowiązkowe.
Import deklaracji z załącznikami (PIT-R, ORD-ZU) nie jest obsługiwany.
Kolumna nr 3 powinna zawierać identyfikator urzędu skarbowego wg tabeli „Kody Urzędów
Skarbowych”.
Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna wypełnić należy kolumny 8, 9 i 10, w przeciwnym
wypadku należy wypełnić kolumny 6 i 7.
W kolumnach 11 i 26 powinien wystąpić dwuliterowy kod kraju wg tabeli „Kody Krajów”.
Kolumna 86 może zawierać opcjonalny opis deklaracji.
Strona 3
Wersja dokumentu 1.0