VI edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowych

Komentarze

Transkrypt

VI edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowych
Warszawa, 26 marca 2015 r.
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
VI edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowych
Dzisiaj (26 marca br.) Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji oraz Bogdan
Dombrowski, podsekretarz stanu w MAC, wzięli udział w otwarciu VI edycji Konferencji
Sieci Szerokopasmowych, której towarzyszy II Forum Inwestycji Infrastrukturalnych
w Warszawie.
- Budując infostradę, bo tak należy nazwać sieć szkieletową, którą budujemy pod szybki
internet, mającą później służyć wszystkim obywatelom, możemy uczynić skok, jakiego
dokonała Portugalia. Dziś ten kraj posiada najlepiej zorganizowaną, pod względem
administracji przyjaznej obywatelowi i jednocześnie usług, które są tam oferowane,
infrastrukturę - powiedział Andrzej Halicki, szef resortu administracji i cyfryzacji. Portugalczycy zrobili to w sposób skoordynowany i przemyślany.
Andrzej Halicki zaznaczył, że przyjęcie i realizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego
spowoduje do 2020 roku zniesienie w Polsce barier w dostępie do szybkich usług, dzięki
uruchomieniu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. – W
pełni wykorzystany zostanie potencjał prowadzonych procesów informatyzacji administracji
publicznej, usprawniający jej działanie i obniżający koszty zarówno dla mieszkańców, biznesu
jak i samych urzędów – mówił szef MAC.
Przypomniał, że w ciągu ostatnich 5 miesięcy mamy ogromne przyspieszenie w budowie
samej infrastruktury - sieci szkieletowej - Nawet w tych regionach, gdzie jeszcze jesienią nie
mieliśmy wbitej łopaty, widoczny jest wyraźny postęp – podkreślił minister Halicki.
Szef MAC dodał „nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie zbudowali tej sieci w ramach
terminarza, który przyjęliśmy, czyli - w budowie do końca września, a w rozliczeniu – do
końca roku”. Według niego „sieć jest po coś, i to jest dużo większe wyzwanie niż sama jej
budowa”. - Z tym zadaniem technicznym na pewno sobie poradzimy. Po co, i w jaki sposób
będą operatorzy korzystać, w jaki sposób będą zarabiać, jak będzie wyglądała administracja,
w jaki sposób zapełnimy Polskę, czyli wypełnimy miejsca, które dziś są identyfikowane jako
białe plany – to jest wyzwanie.
Szczegółowe informacje: [email protected] | tel.: 22 245 58 46, 22 245 58 48
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
Szef resortu administracji i cyfryzacji zwrócił uwagę na rozpoczęte 16 marca br., w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, konsultacje społeczne obszarów białych NGA (NextGeneration Access). - Prowadzimy konsultacje społeczne i konsultacje biznesowe,
sprawdzając każdy adres w Polsce. W ramach tych konsultacji, które będziemy
przeprowadzać i analizować co pół roku mapę Polski, będziemy weryfikować każdy adres,
jeżeli chodzi o możliwość dostarczenia szybkiego internetu w taki sposób, by jak
najefektywniej wydać środki z programu Polska Cyfrowa – zaznaczył minister Halicki.
Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe w których nie
występuje infrastruktura sieci NGA umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o
prędkości co najmniej 30 Mb/s. Lista obszarów białych NGA została stworzona na podstawie
inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
przeprowadzonej w 2014 r. Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały
pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.
Konsultacje społeczne potrwają do 15 maja br.
Zgodnie z przepisami unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, wsparcie publiczne mogą
otrzymać tylko inwestycje zlokalizowane w obszarach, gdzie tego rodzaju infrastruktura
(podstawowe sieci szerokopasmowe lub sieci NGA) nie istnieje i najprawdopodobniej nie
powstanie na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat. Konsultacje społeczne obszarów
białych NGA odbywają się poprzez: weryfikację listy obszarów białych NGA oraz zebranie
trzyletnich planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szerokopasmowej NGA. - Mamy
już około 400 podmiotów, które uczestniczą w tych konsultacjach. To bardzo ważne by
wyeliminować barierę w postaci białych plam – podkreślił Andrzej Halicki. – Trzeba też
uświadomić sobie, po co jest szybki internet, związane z nim usługi oraz infrastruktura.
Myślę, że to duże wyzwanie: budowa świadomości na czym polega przyjazne państwo, na
czym polega eliminowanie sztucznych barier, ilości podejmowanych decyzji, elektroniczny
obieg dokumentów, oraz po co urzędnikom obsługa i wprowadzanie elektronicznej formy
załatwiania spraw. Zdaniem szefa ministerstwa administracji i cyfryzacji „jeszcze nie wszyscy
urzędnicy mają świadomość, że elektroniczna forma załatwiania spraw jest ułatwieniem,
oszczędnością i pożytkiem dla nich samych”. - Wiele osób ma nadal barierę mentalną, żeby
myśleć o państwie, które w dużej mierze może być oparte o nowoczesne technologie –
wskazał w swoim wystąpieniu minister Andrzej Halicki. Przypomniał także, że „Polska
w ramach Narodowego Planu Szerokopasmowego przyjęła do realizacji dwa cele
Europejskiej Agendy Cyfrowej: zapewnienie wszystkim do końca 2020 roku powszechnego
dostępu do internetu o prędkości minimum 30 Mb/s, a 50 proc. gospodarstw domowych -
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
dostępu do prędkości co najmniej 100 Mb/s. - Realizacja tych celów otworzy nam nowe
szanse rozwoju edukacyjnego i zawodowego – podkreślił szef MAC.
W czasie inauguracji konferencji minister Halicki otrzymał od przedstawicieli Rady
Programowej Konferencji Sieci Szerokopasmowych List Otwarty, zawierający postulaty
środowiska
telekomunikacyjnego,
których
realizacja
jest
warunkiem
niezbędnym
powodzenia inwestycji szerokopasmowych w najbliższych latach. - Dziś potrzebna jest pełna
koordynacja, i pełna kompatybilność, by stworzyć jeden wspólny, koherentny system, który
jednocześnie oparty będzie o wspólną i użytkową jednolitą sieć. To jest wyzwanie, które stoi
przed nami, jako szefami administracji państwowej – wskazał Andrzej Halicki. - Komitet Rady
Ministrów ds. Cyfryzacji, który nadzoruję, jest dobrym do tego forum. Potrzebne jest
egzekwowanie, co z kolei jest związane ze świadomością tych, którzy w odpowiednich
resortach odpowiadają za poszczególne systemy i projekty. Ważne jest też Wasze
doświadczenie, pewnego rodzaju presja, by tego rodzaju myślenie państwowe wzmagać,
a nie osłabiać. Tego sobie i Państwu życzę – powiedział do zebranych minister Halicki.
****
Konferencja Sieci Szerokopasmowe to platforma cyklicznych spotkań podmiotów zaangażowanych w rozwój sieci
szerokopasmowych w Polsce. Umożliwia ona dialog z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowę sieci
szerokopasmowych, reprezentację interesów poszczególnych regionów Polski najważniejszym władzom w państwie,
wymianę poglądów oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań.
Artur Koziołek
rzecznik prasowy
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa