szcenariusz spotkania z udziałem Lidii Chojeckiej

Komentarze

Transkrypt

szcenariusz spotkania z udziałem Lidii Chojeckiej
Miejskie Przedszkole Nr 2
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Kościuszki 31
tel. 25 781 23 43
Scenariusz spotkania z udziałem lekkoatletki
Lidii Chojeckiej
Temat: W zdrowym ciele zdrowy duch
Termin i miejsce:
styczeń 2014 r.
godzina rozpoczęcia: 9:30
sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sokołowie Podlaskim
Liczba uczestników: 150 dzieci
Cele główne:
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- kształtowanie postawy prozdrowotnej,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
- wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie,
- wdrażanie do bezpiecznego wykonywania zaplanowanych zadań
sportowych;
Cele operacyjne:
Dziecko:
- potrafi utrzymać równowagę
- uczestniczy w zabawach ruchowych
- posiada dobrze rozwiniętą koordynację wzrokowo-ruchową
- potrafi rzucić woreczkiem do kosza
- potrafi przejść przez trzymaną za końce laskę gimnastyczną
Metody:
słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia
czynne: ćwiczenia gimnastyczne
www.przedszkole2.az.pl
e -mail: [email protected]
Miejskie Przedszkole Nr 2
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Kościuszki 31
tel. 25 781 23 43
Formy:
stałe zespoły- grupa, indywidualne
Przybory sportowe: woreczki, laski gimnastyczne, rzeka z wyspami, kamienie
fakturowane, ławeczka, kosz, tunel, skakanka, lina
PRZEBIEG SPOTKANIA
Część wstępna:
1). Otwarcie uroczystości i przywitanie zaproszonych gości przez Panią
Dyrektor
2) Uroczyste otwarcie projektu edukacyjnego „W zdrowym ciele zdrowy duch”
przez honorowego gością- lekkoatletkę Lidię Chojecką
3) Rozmowa dzieci z Panią Lidią Chojecką o jej osiągnięciach w dziedzinie
sportu.
a) dzieci zadają pytania, oglądają medale
Część główna:
1) Powitanie grup (Nauczyciel prosi dzieci o powstanie i na hasło „Baczność”,
„Kolejno odlicz” - dzieci wymieniają nazwę swojej grupy.
2) Rozgrzewka przy piosence „Wesoła gimnastyka”
(Nauczycielka zaprasza dzieci do wspólnej rozgrzewki przy piosence:
I. „Każdy mądry przedszkolaczek co dzień ćwiczy, biega, skacze.
Ty też biegaj, skacz i ćwicz, gdy chcesz zdrowym, silnym być.
Ref). Zrób przysiad raz i dwa i podskocz hop- sa - sa
Dwa skłony do podłogi, w kolanach zginaj nogi
Wyciągnij się do góry, tak jakbyś łapał chmury
Zrób kółko bioderkami, poruszaj paluszkami
3) Nauka okrzyku (Przed rozpoczęciem konkurencji sportowych nauczyciel
zapoznaje dzieci z hasłem spotkania: „W zdrowym ciele zdrowy
duch!”
www.przedszkole2.az.pl
e -mail: [email protected]
Miejskie Przedszkole Nr 2
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Kościuszki 31
tel. 25 781 23 43
Część główna:
1) Losowanie przez gości zadań do wykonania dla poszczególnych grup
przedszkolnych. (Ekspert czyta wylosowane zadanie dla danego zespołu.
Pierwszą wylosowana grupa przygotowuje się do wykonania ćwiczeń.
Nauczycielki przygotowują niezbędne do wykonania ćwiczeń przybory
gimnastyczne.
a) Zaplanowane zadania dla grup:
- przejście po kamieniach rzecznych (każde dziecko ma za zadanie
przejść po kamieniach tak, żeby z nich nie spaść i nie dotknąć nogą
podłogi.
- przejście po ławeczce z woreczkiem na głowie,
- przejście po wijącej się rzece starając się, by nie dotknąć podłogi,
- przeskok przez linę ściegiem krzyżykowym,
- przejście przez laskę gimnastyczną trzymaną w rękach
- rzut woreczkiem do kosza
2) Po zakończeniu każdego ćwiczenia przez wylosowana grupę dzieci jury
dokonuje oceny punktowej. (W skład jury wchodzą: Lidia Chojecka –
honorowy gość, Olga Rusinek- rodzic, nauczyciel wychowania fizycznego
w gimnazjum, Urszula Marcinkowska- dyrektor przedszkola
3) Po każdym wykonanym przez grupę ćwiczeniu- okrzyk dnia.
4) Wręczenie paszportów „Paszport do Zdrowia Mądrego Przedszkolaka”
5) Ślubowanie.
- Dzieci i nauczyciele stojąc składają ślubowanie, w którym deklarują chęć
podjęcia nowych wyzwań związanych z ruchem, a także dbanie
o odpowiedni dobór posiłków.
Część końcowa:
1) Zabawy sportowe dla dzieci. tj:
- tor przeszkód (Nauczycielka prosi do siebie wszystkie chętne dzieci.
Zabawa zaczyna się przejściem przez tunel, następnie
www.przedszkole2.az.pl
e -mail: [email protected]
Miejskie Przedszkole Nr 2
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Kościuszki 31
tel. 25 781 23 43
przejście po skakance, bieg do pachołka i powrót na linię
mety).
- przeciąganie liny
- zabawy z chustą animacyjną
2) Zabawa z chustą animacyjną - „bilard”. Dzieci trzymają chustę rozłożoną
na poziomie pasa. Gdy nauczyciel wrzuca na chustę małą piłeczkę
gumową, dzieci zaczynają falować chustą tak, aby piłeczka wpadła do
otworu znajdującego się na środku chusty.
3) Poczęstunek w postaci owoców.
4) Podziękowanie za wspólna zabawę.
Opracowała: Iwona Flisiuk
nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 2
w Sokołowie Podlaskim
www.przedszkole2.az.pl
e -mail: [email protected]

Podobne dokumenty