Program konferencji - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków

Komentarze

Transkrypt

Program konferencji - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków
INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH
I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki
międzynarodowe w wymiarze regionalnym i globalnym
PROGRAM KONFERENCJI
8 kwietnia 2014 r.
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sala Wystawowa B
11:30-13:00
Seminarium eksperckie dla uczestników projektu badawczego „Państwa upadłe i ich
destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe w wymiarze regionalnym i globalnym”
14:00-14:10
Otwarcie konferencji - Wprowadzenie do tematyki państw dysfunkcyjnych,
dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ
PANEL I
14:10-14:25
Obszary dysfunkcyjności państw w Afryce Subsaharyjskiej, dr hab. Robert Kłosowicz,
prof. UJ - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet
Jagielloński
14:25-14:40
Problem dysfunkcyjności państw w rejonie Azji Południowej i Bliskiego Wschodu.
Analiza wybranych przypadków Afganistanu, Pakistanu, Iraku i Jemenu, dr Wojciech
Michnik, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
14:40-14:55
Problem dysfunkcyjności państw w rejonie Ameryki Łacińskiej i Karaibów na
przykładach Haiti, Kolumbii i Meksyku, dr Karol Derwich, Instytut Amerykanistyki i
Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński
14:55-15:10
Problemy metodologiczne w badaniu państw dysfunkcyjnych, dr Paweł Ścigaj, Instytut
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
15:10-15:25
Międzynarodowy handel bronią jako czynnik destabilizujący sytuację państw
dysfunkcyjnych, dr Małgorzata Zachara, Instytut Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński
15:25-15:40
Proceder grabieży ziemi jako przejaw dysfunkcyjności państwa, dr Adriana
Łukaszewicz, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
15:40-16:00
Dyskusja
16:00-16:15
Przerwa
PANEL II
16:15-16:30
Państwo dysfunkcyjne a państwo upadłe - prawnomiędzynarodowe argumenty na
rzecz ujednolicenia stosowanej terminologii, mgr Hubert Dudkiewicz, Instytut Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
16:30-16:45
Czołowe instytucje międzynarodowe zajmujące się dysfunkcyjnością państw, mgr
Joanna Mormul, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,
Uniwersytet Jagielloński
16:45-17:00
Nadbrzeżne państwa dysfunkcyjne jako źródło zagrożeń dla środowiska morskiego,
mgr Piotr Szafruga, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,
Uniwersytet Jagielloński
17:00-17:15
Odbudowa dysfunkcyjnych państw podzielonych. O aktualności konsocjonalizmu, mgr
Aleksandra Zdeb, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,
Uniwersytet Jagielloński
17:15-17:30
Międzynarodowe wysiłki na rzecz naprawy państw dysfunkcyjnych w wymiarze
gospodarczym i społecznym, mgr Monika Różalska, Instytut Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński
17:30-17:45
Międzynarodowe wysiłki polityczne i militarne na rzecz stabilizacji państw
dysfunkcyjnych, mgr Krzysztof Tlałka, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
17:45-18:00
Dyskusja
18:00
Zakończenie konferencji, dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ
*Konferencja finansowana ze środków projektu badawczego MNiSW nr N N116 323339