I. PUBLIKACJE MONOGRAFIE 2011, Widmo rewolucji. Polityka USA

Komentarze

Transkrypt

I. PUBLIKACJE MONOGRAFIE 2011, Widmo rewolucji. Polityka USA
dr Marcin Fatalski
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
I.
Działalność naukowa
Stan na 01/06/2013
PUBLIKACJE
MONOGRAFIE
2011, Widmo rewolucji. Polityka USA wobec Ameryki Południowej 1961-1968,
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 165.
ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I PRACACH ZBIOROWYCH
2009, Doktryna Manna. Wokół założeń polityki Stanów Zjednoczonych wobec
Ameryki Łacińskiej w latach sześćdziesiątych XX wieku, [w:] Amerykomania. Księga
jubileuszowa Prof. dra hab. Andrzeja Mani, tom 1, pod red. Włodzimierza
Bernackiego i Adama Walaszka, Kraków, ss. 85-97.
2008, Między antykomunizmem a demokracją: Stany Zjednoczone Ameryki wobec
sytuacji politycznej w Argentynie 1961-1963, [w:] Doświadczenie demokracji w
Ameryce Łacińskiej, red. M. Kania, A. Kaganiec-Kamieńska, Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 215-226.
2007, U.S. Role in Chilean Politics (1961-1964), [w:] U.S. Foreign Policy: Theory,
Mechanisms and Practice, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek,
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 283-290.
ARTYKUŁY NAUKOWE
2011, U.S. Diplomacy and the Brazilian Coup d’état of 1964, „Ad Americam”, vol. 12,
ss. 53-62.
2005, U.S. Intervention in Iran (1950-1953), „Ad Americam”, vol. 6, ss. 39-48.
2004, Podsekretarz Stanu Sumner Welles a sprawy polskie w latach II wojny
światowej, „Zeszyty Historyczne”, nr 148, ss. 65-98.
1
dr Marcin Fatalski
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
II.
Działalność naukowa
Stan na 01/06/2013
WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE
2013, USA wobec odrodzenia lewicowego populizmu w Ameryce Łacińskiej, referat
wygłoszony
podczas
konferencji
„Ameryka
Łacińska
w
stosunkach
międzynarodowych”, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 14 stycznia.
2012, Komunikat na konferencji „Edward Rydz-Śmigły (1886-1941), trzeci marszałek
Polski Niepodległej w siedemdziesiątą rocznicę śmierci", Instytut Historii, Uniwersytet
Jagielloński, 29 marca.
2009, The Limits of Democratization: U.S. Policy toward Latin America during the
Cold War, referat wygłoszony podczas konferencji „The United States and the World:
from Imitation to Challenge”, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 29-30 maja.
2008, Dylematy stosunków polsko-amerykańskich w przeszłości i dziś, referat
wygłoszony podczas konferencji “Dylematy dyplomacji polskiej”, Wyższa Szkoła
Biznesu-National Louis University, Nowy Sącz.
2007, Między antykomunizmem a demokracją: Stany Zjednoczone Ameryki wobec
sytuacji politycznej w Argentynie 1961-1963, referat wygłoszony podczas konferencji
“Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
19-20 października.
2007, The Role of the United States in Chilean Politics 1961-1964, referat
wygłoszony podczas konferencji „U.S. Foreign Policy. Theory, Mechanisms,
Practice”, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków, 25-27 maja.
2

Podobne dokumenty