Karta pracy

Komentarze

Transkrypt

Karta pracy
Konkurs przyrodniczy – część chemiczna
1. Która z podanych mieszanin jest mieszaniną jednorodną? Zaznacz prawidłową odpowiedź.
A. zaprawa murarska;
B. zupa jarzynowa;
C. powietrze;
D. kawa mielona zaparzona wrzątkiem
2. Zapoznaj się z przedstawionym poniżej schematem i tabelą. Wykonaj zadanie i odpowiedz
na pytania.
A. Narysuj wykres korzystając z wyników zapisanych w tabeli.
B. Jak nazywa się proces do którego przygotowano zestaw doświadczalny?
C. Jaki gaz wydziela się podczas tego doświadczenia?
3. Jak nazywa się proces, dzięki któremu zapach niewielkiej ilość silnie pachnącej substancji
rozpylonej w jednym końcu pokoju, wyczujemy w drugim końcu pokoju?
4. Tlen rozpuszcza się w wodzie. Zaznacz odpowiedź, w której prawidłowo określono wpływ
temperatury na jego rozpuszczalność.
Rozpuszczalność:
A. jest taka sama w różnych temperaturach;
B. rośnie wraz ze wzrostem temperatury wody;
C. maleje wraz ze wzrostem temperatury wody;
D. waha się, gdy rośnie temperatura wody;
5. W radio podano wiadomość o zaczadzeniu pewnej rodziny.
Napisz, jaki gaz spowodował tę tragedię.
6. Woda morska jest słona. Zasolenie jest spowodowane zawartością soli rozpuszczonej
w wodzie. Jeśli zasolenie wynosi 7,8 ‰ (promili) oznacza to, że
A.
B.
C.
D.
w 1 litrze wody rozpuszczone jest 7,8 g soli.
w 1 litrze wody rozpuszczone jest 7,8 mg soli.
w 100 g roztworu rozpuszczone jest 7,8 g soli.
w 1 kg roztworu rozpuszczone jest 7,8 g soli.
7. Z poniższych piktogramów wybierz ten, który informuje o możliwości dalszego
przetwarzania danego opakowania.
8. Lasy sosnowe są ważnym producentem ozonu, powstającego w procesie utleniania
pinenu (składnika terpentyny w sosnach). Jaki wzór ma cząsteczka ozonu? Jaki
znaczenie ma ozon dla środowiska i człowieka?
9. Który rysunek przedstawia model budowy dwutlenku węgla?
10.