Uchwała nr 191/2016 z dnia 2016-10

Komentarze

Transkrypt

Uchwała nr 191/2016 z dnia 2016-10
Uchwała nr 191/2016 z dnia 2016-10-15 KOSZTY PODRÓŻY
ZG PTT na mocy uchwały ZG PTT nr 46/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. zatwierdza zwrot
kosztów przejazdu państwa Roberta i Katarzyny Szlendak na Mistrzostwa Europy WDC-AL
w Blackpool w dniu 26 marca 2016. Wysokość zwrotu kosztów ustalono na podstawie
przedstawionych biletów i potwierdzeń w kwocie 2083,06 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl
oraz na stronach internetowych okręgów PTT.
Głosowanie:
ZA: (7) Paweł de Pourbaix, Dariusz Dragan, Mirosława Kwatek-Hoffmann, Dorota EnglerDudek, Waldemar Ziomek, Dariusz Wiewiórka, Grzegorz Podsiadły
PRZECIW: (1) Grzegorz Rybicki
WSTRZYMALI SIĘ: (4) Gracjan Konstantynowicz, Krzysztof Kulig, Anna Niedzielska,
Grzegorz Kałmuczak

Podobne dokumenty