Zaproszenie

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„OKNO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI”
serdecznie zaprasza na:
WARSZTATY Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA MAŁEJ
PRZESTRZENI Z MATERIAŁEM NASADZENIOWYM
TERMINY I MIEJSCA:
Warsztaty odbędą się w godzinach od 9:00 do 17:45:
 02.10.2014 r. (grupa I) – Sulmierzycki Dom Kultury, ul. Strzelecka 10, 63-750 Sulmierzyce
 03.10.2014 r. (grupa II) – Świetlica wiejska, Perzyce 1E, 63-760 Zduny
 09.10.2014 r. (grupa III) – Wiejski Dom Kultury, ul. Kobierska 17, 63-714 Kobierno
 10.10.2014 r. (grupa IV) – Świetlica wiejska, Słaborowice, 63-410 Ostrów Wlkp.
 16.10.2014 r. (grupa V) – Sala wiejska, Gostyczyna 33a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
 17.10.2014 r. (grupa VI) – Świetlica wiejska, Szczurawice, 63-440 Raszków
UCZESTNICY:
Mieszkańcy z terenów gminy Krotoszyn, Ostrów Wlkp. i Zduny, gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
i Raszków oraz miasta Sulmierzyce.
RAMOWY PROGRAM:
Warsztaty prowadzi Karolina Gidaszewska z Pracowni Architektury Krajobrazu w Krotoszynie.
 CZEŚĆ TEORETYCZNA
Wiejski ogród przydomowy dawniej i dziś;
Ogólne zasady doboru zieleni w zagrodach wiejskich;
Sposoby przygotowania roślin do sadzenia (rośliny w pojemniku, rośliny w balocie, rośliny z gołym korzeniem);
Terminy i sposoby wykonywania nasadzeń;
Pielęgnacja zieleni (podlewanie, nawożenie, ściółkowanie, zabezpieczenie roślin na zimę, różnego rodzaju
cięcia roślin itp.);
 Funkcje, rola i rodzaje zieleni – osłonowa, ochronno-izolacyjna, użytkowa, ozdobno-wypoczynkowa;
 Pasy wiatrochronne i zadrzewienia śródpolne;
 Omówienie wybranego miejsca na wsi do zagospodarowania – omówienie przygotowanego wcześniej projektu.





 CZEŚĆ PRAKTYCZNA
 Dokonanie nasadzeń zostanie wykonane wg omówionego wcześniej projektu na uprzednio wyznaczonym
i przygotowanym terenie.
Warsztaty bezpłatne! Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
Organizator zapewnia catering oraz materiały niezbędne do wykonania nasadzeń.
REKRUTACJĘ PROWADZI BIURO LGD
Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 osobiście (ul. Zdunowska 12,
63-700 Krotoszyn) lub telefonicznie/faxem (62 725 06 23) lub mailem ([email protected]).
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.
Informacje na temat warsztatów są również dostępne na stronie www.slgdopw.pl oraz
na facebook.com/SLGDOPW.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie
Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnych grup działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podobne dokumenty