Gmina Bobrowice – Świetlica wiejska w Dachowie

Komentarze

Transkrypt

Gmina Bobrowice – Świetlica wiejska w Dachowie
Gmina Bobrowice – Świetlica wiejska w Dachowie !
Autor: Ewa Korzeniowska
Adres:
http://wrotalubuskie.eu/PL/426/155/Gmina_Bobrowice_-_Swietlica_wiejska_w_Dachowie/k/
Gmina Bobrowice – Świetlica wiejska w Dachowie !
W Gminie Bobrowice dla mieszkańców miejscowości Dachów wybudowano świetlicę wiejską.
Gmina Bobrowice - Świetlica wiejska w Dachowie!
W Dachowie wybudowano świetlicę wiejską, którą już niedługo będą mogli użytkować mieszkańcy. W
2010r. opracowano dokumentację budowlaną, a następnie w sierpniu złożono wniosek o dofinasowanie
do Lokalnej Grupy Działania „Między Odra a Bobrem”. W maju 2011r. podpisano z Samorządem
Województwa Lubuskiego, umowę na dofinasowanie budowy świetlicy w Dachowie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Wiosną 2011r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.
Inwestycję zrealizowano i w 2012r. i powstał ten piękny budynek. Staraniem sołtys wsi Pani Krystyny
Śliwy oraz mieszkańców wsi przed budynkiem ładnie zagospodarowano teren, posadzono kwiaty i
rośliny ozdobne.
Obecnie świetlica jest w trakcie wyposażania w sprzęt i meble. Kuchnia posiada już meble, zakupiono
naczynia, stoły itp. Część wyposażenia sfinansowana jest ze środków budżetu gminy , a część ze środków
pozyskanych z Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem” w ramach środków unijnych PROW
działanie „Małe projekty”.
Obok świetlicy znajduje się wykonana społecznie przez mieszkańców Dachowia wiata, na którą materiały
zakupiono z budżetu gminy oraz plac zabaw. Przed świetlicą znajduje się wykonany przez mieszkańców
piękny, duży, tarasowy skalniak, który od kilku lat cieszy pięknem kwiatów od wiosny do jesieni.
Mamy nadzieję, że ta świetlica wraz z ciekawie zagospodarowanym terenem wokół stanie się centrum
integracyjnym miejscowości, a mieszkańcy twórczo wykorzystają obiekt organizując tu różne formy
spotkań, zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Dachowa.
strona 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)