Pobierz PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz PDF
DBPLUS Data Replicator™
dla Oracle®
Niezawodna replikacja danych w czasie rzeczywistym bez obciążania bazy źródłowej.
KLUCZOWE CECHY
• Minimalny wpływ na obciążenie
źródłowej bazy danych
• Łatwość konfiguracji i
użytkowania
• Wsparcie dla Oracle® Standard
Edition i Enterprise Edition
• Możliwość replikacji całej bazy
danych lub wybranych tabel
• Bardzo wysoka precyzja
działania zapewniająca
integralność danych
DBPLUS Data Replicator™ dla Oracle® to
uniwersalne i niezawodne
oprogramowanie do replikacji danych
pomiędzy bazami danych Oracle®. Daje
dostęp w czasie rzeczywistym do kopii
danych produkcyjnych z zerowym
wpływem na dostępność i wydajność
systemów, które są źródłem danych.
Narzędzie to ma niezwykle szerokie
spektrum zastosowań.
przestoju, ponieważ w pewnym
momencie aplikacja może zostać w bardzo
krótkim czasie przełączona na nową bazę,
która zawiera już aktualne dane. Bardzo
często również przy planowaniu tego typu
operacji istnieje plan powrotu do
poprzedniej bazy danych w przypadku
napotkania problemów. Niestety, plany
takie zazwyczaj obejmują nie więcej niż
kilka pierwszych minut pracy aplikacji, lecz
kiedy w nowej bazie znajdą się dane
pochodzące z kilku godzin pracy powrót
do pracy na starej bazie danych jest
niemożliwy. Rozwiązaniem tego problemu
jest replikacja w czasie rzeczywistym
danych wprowadzanych do nowej bazy
danych również do starej bazy. W
przypadku napotkania problemów z nową
bazą przełączenie aplikacji na starą bazę
może zostać wykonane w przeciągu kilku
sekund w sposób niezauważalny dla
użytkowników.
Migracje i modernizacje baz danych
Raportowanie w czasie rzeczywistym
Dzięki zastosowaniu replikacji w czasie
rzeczywistym proces migracji lub
podniesienia wersji bazy danych może
stać się dużo szybszy i dużo bardziej
bezpieczny. Po pierwsze replikacja danych
w czasie rzeczywistym do bazy docelowej
pozwala na migrację praktycznie bez
Replikacja danych w czasie rzeczywistym
pomiędzy systemami transakcyjnymi a
platformami raportowymi pozwala na
tworzenie raportów na podstawie
najaktualniejszych danych bez
najmniejszego dodatkowego obciążenia
dla systemów transakcyjnych, będących
Współdzielenie danych między różnymi
bazami danych i aplikacjami może być
bardzo złożone i mieć negatywny wpływ
na wydajność systemów a co za tym idzie
na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.
Dodatkowo jeśli nie można analizować co
do minuty aktualnych danych
znajdujących się w różnych systemach
traci się możliwości rozwoju biznesu jakie
daje dzisiaj zaawansowany Business
Intelligence (BI)
• Pozwala zmniejszyć obciążenie
produkcyjnych baz danych dzięki
możliwości przeniesienia
raportowania do innych systemów
• Wsparcie użytkownika na
najwyższym poziomie
• Niezwykle ekonomiczne
rozwiązanie - poziom cen
niedostępny dla konkurencji
źródłami danych. Dzięki temu można
rozwiązać odwieczny dylemat polegający
na tym, że albo pracujemy na
nieaktualnych danych (załadowanych do
systemu raportującego np. w nocy dnia
poprzedniego) albo próbujemy
uruchamiać raporty bezpośrednio na
systemach transakcyjnych co ma
negatywny wpływ na ich wydajność.
Integracja aplikacji i interfejsy
Do sprawnej pracy wielu aplikacji w firmie
niezbędna jest skuteczna wymiana danych
pomiędzy nimi. Bardzo często rozwiązania
pozwalające na integrację wielu aplikacji
w przedsiębiorstwie takie jak np. szyna
danych są niezwykle zasobożerne. Bardzo
dobrym rozwiązaniem problemu integracji
systemów okazuje się replikacja danych w
czasie rzeczywistym pomiędzy nimi, która
w dużo mniejszym stopniu obciąża zasoby
niż inne metody.
Tworzenie i odświeżanie środowisk
testowych
Ciągły rozwój aplikacji biznesowych
wymaga tworzenia i odświeżania
środowisk testowych. Bardzo często
występują problemy z zasileniem
środowisk testowych w aktualne dane,
pozwalające na testy odwzorowujące jak
najdokładniej środowisko produkcyjne.
Proces taki jest zazwyczaj pracochłonny i
czasochłonny. Dzięki zastosowaniu
naszego oprogramowania można go
znacznie uprościć i skrócić.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
• Replikuje bazy danych Oracle® w
wersji 10.2 i wyższych
• Serwer DBPLUS Data
Replicator™ działa na Windows®
Server® 2008 lub 2012 lub
Windows® 7/8/10 z .NET® 4.0
Framework
Konsolidacja danych z wielu systemów
Dzięki replikacji w czasie rzeczywistym
można w łatwy sposób konsolidować dane
z wielu systemów w jednej bazie danych –
np. hurtowni danych. Raporty mogą być
tworzone w oparciu o aktualne dane
spływające z wielu systemów w firmie w
czasie rzeczywistym co pozwala na
zaawansowane analizy Business
Intelligence.
Dystrybucja danych do systemów
rozproszonych
Kolejnym zastosowaniem jest dystrybucja
danych z centralnego systemu
transakcyjnego do systemów
rozproszonych. Bez obciążenia dla
systemu źródłowego użytkownicy w
odległych lokalizacjach mogą pracować na
kopii danych produkcyjnych w czasie
rzeczywistym.
Odtwarzanie systemów po poważnej
awarii i zapewnienie ciągłości biznesu
Narzędzie to jest niezwykle efektywne do
rozwiązań pozwalających na odtworzenie
systemów po poważnej awarii i
zapewnienie ciągłości biznesu. Kopia
produkcyjnej bazy danych może być
gotowa do użycia jako zapasowa baza
produkcyjna w bardzo krótkim czasie.
Można dzięki mechanizmom replikacji
tworzyć rozwiązania o wysokiej
dostępności typu klaster „fail over” albo
replikować dane do odległej lokalizacji na
wypadek poważnego incydentu takiego
jak np. pożar w lokalizacji głównej.
© 2016 DBPLUS. Wszystkie prawa zastrzeżone. DBPLUS, logo DBPLUS i produkty wspomniane w tym dokumencie są znakami
towarowymi DBPLUS. Wszystkie inne znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich
właścicieli. R01
DBPLUS ul. Bruna 9/215 02-594 Warszawa
Tel: (+48) 22 389-73-24; e-mail: [email protected]
http://www.dbplus.pl