23 kwietnia DZIEŃ KSIĄŻKI

Komentarze

Transkrypt

23 kwietnia DZIEŃ KSIĄŻKI
23 kwietnia DZIEŃ KSIĄŻKI
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na
celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę praw autorskich.
Dzień Książki obchodzimy 23 kwietnia. Jest to data symboliczna – w tym dniu zmarli sławni pisarze m.in. Wiliam
Szekspir. Samo święto wywodzi się z Hiszpanii, a dokładnie z Katalonii, jej patronem jest Św. Jerzy, który wedle
legendy pokonał smoka. Z tejże krwi wyrastały później czerwone róże, którymi obdarowywano kobiety. Na pamiątkę
tego zdarzenia do dziś w Katalonii kobiety obdarowuje się różami, mężczyźni natomiast w zamian otrzymują od
kobiet prezenty w postaci książek.
Kilka cytatów o książkach:
„Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek
z pokolenia w pokolenie.” - Francis Bacon
„Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.” - M. Dąbrowska
„Książka to duchowy testament, jaki przekazuje jedno pokolenie drugiemu.” - Aleksander Hercen
„Książki to najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele. „ - Jan Rak
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."- Wisława Szymborska
"Temu, kto lubi książki, nigdy nie zabraknie wiernego przyjaciela." -Władysław Orkan

Podobne dokumenty