XXIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Komentarze

Transkrypt

XXIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna
XXIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna
Sypniewo, 28-30 marca 2014 r.
Organizatorzy
 Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
 Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Komitet Honorowy
 prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz (Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie)
 prof. dr hab. Roman Gornowicz (Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu)
 prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn (Kierownik Centrum Informacji Chiropterologicznej,
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie)
 mgr inż. Janusz Zaleski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator
Przyrody)
Komitet Naukowy
 dr hab. Witold Grzywiński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – przewodniczący
 dr Mateusz Ciechanowski (Uniwersytet Gdański)
 dr Joanna Furmankiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
 dr inż. Andrzej Kepel (Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra")
 dr hab. Grzegorz Lesiński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 dr inż. Robert Mysłajek (Stowarzyszenie dla Natury "Wilk")
 dr Krzysztof Piksa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 dr inż. Andrzej Węgiel (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Komitet Organizacyjny
 Jolanta Węgiel (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – przewodnicząca
 Joanna Skonieczna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – sekretarz
 Jolanta Błasiak (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
 Radosław Jaros (PTOP „Salamandra”)
 Beata Kątna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 Andrzej Langowski (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
 Monika Lesz (Ministerstwo Środowiska)
 Maciej Łochyński (Biotope.pl)
 Karolina Mazurska (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
 Urszula Turek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 Mikołaj Zbonik (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Patronat medialny: nietoperze.pl
1
Miejsce
Pałac w Sypniewie (woj. kujawsko-pomorskie, gmina Więcbork)
Sypniewo, ul. 29 Stycznia 45, tel. 665-077-766
www.palac-sypniewo.pl
Dojazd
Własnym samochodem: Pałac Sypniewo znajduje się przy drodze nr 189 z Więcborka do Złotowa.
Ośrodek zapewnia bezpłatne miejsca parkingowe.
Autobusem: do Sypniewa można dojechać z Więcborka autobusem relacji Więcbork – Sępólno
Krajeńskie (PKS Chojnice).
Koszty
Opłata konferencyjna (obejmuje: wyżywienie łącznie z bankietem, materiały konferencyjne, udział
w sesjach referatowych i posterowych, nie obejmuje: noclegów):
 normalna (do 10 marca) – 300 zł
 ulgowa dla doktorantów, studentów i uczniów (do 10 marca) – 250 zł
 późna (po 10 marca) – 350 zł
Ceny noclegów (za jedną osobę, za noc):
 w pokoju jednoosobowym, w pałacu – 120 zł
 w pokoju dwuosobowym, w pałacu – 60 zł
 w pokoju trzyosobowym, w pałacu – 40 zł
 w pokoju wieloosobowym, w schronisku – 25 zł
Zgłoszenia
Zgłoszeń na konferencję należy dokonywać w terminie do 01.03.2014 r., za pomocą formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.okch23.biotope.pl
Osoba zgłaszająca, po wypełnieniu formularza, otrzyma informację zwrotną z podanym numerem
konta bankowego, na które należy wnieść opłatę konferencyjną. Noclegi będą opłacane
bezpośrednio w ośrodku, po przyjeździe na konferencję.
Referaty i postery
Uczestnicy zgłaszający referat lub poster, oprócz wypełnienia formularza zgłoszeniowego, proszeni
są dodatkowo o przysłanie streszczenia do Witolda Grzywińskiego (e-mail:
[email protected]) w terminie do 01.03.2014 r. Proszę zaznaczyć w e-mailu, czy
streszczenie dotyczy posteru, czy referatu. Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych streszczeń
dokona kwalifikacji referatów i posterów do zaprezentowania na konferencji. Autorzy zostaną
poinformowani o wyniku kwalifikacji do 15.03.2014 r.
Format posterów: 70x100 cm.
Przygotowanie streszczeń - wytyczne
Streszczenia należy przygotować w formacie MS Word, zgodnie z załączonym szablonem.
Streszczenie powinno zawierać: tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów,
afiliacje bez danych adresowych oraz e-mail pierwszego autora. Podział strukturalny na: Wstęp,
Materiał i Metody, Wyniki i Dyskusja (w przypadku prac o charakterze nie eksperymentalnym,
układ streszczenia może być inny).
Maksymalna objętość streszczenia nie powinna przekraczać 1 strony formatu A4. W streszczeniu
nie należy umieszczać cytowań bibliograficznych. Istnieje możliwość umieszczenia materiałów
ilustracyjnych i tabelarycznych, jednak ich ilość należy ograniczyć do minimum. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek językowych i niezbędnych skrótów bez
powiadomienia autorów.
2
Kontakt
Joanna Skonieczna (sekretarz), e-mail: [email protected], tel. 607-313-336.
RAMOWY PROGRAM
Piątek, 28 marca 2014
14:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Rejestracja uczestników
Pokaz slajdów „Rok z życia nietoperzy”
Zebranie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy (OTON)
Kolacja
Sobota, 29 marca 2014
08:00-09:00 Śniadanie
09:00-09:20 Otwarcie konferencji
09:20-11:20 Sesja plenarna – 4 referaty wiodące (Wiesław Bogdanowicz, Bronisław W. Wołoszyn,
Grzegorz Lesiński, Andrzej Langowski)
11:20-11:40 Przerwa kawowa
11:40-13:20 Sesja referatowa
13:20-14:20 Obiad
14:20-16:00 Sesja referatowa
16:00-16:20 Przerwa kawowa
16:20-17:00 Sesja posterowa
17:00-19:00 Sesja referatowa
20:00-24:00 Bankiet
Niedziela, 30 marca 2014
08:00-09:00
09:00-11:00
11:00-11:30
11:30-13:30
13:30-14:00
14:00-15:00
Śniadanie
Sesja referatowa
Przerwa kawowa
Sesja referatowa
Podsumowanie i zakończenie
Obiad
3