Karta zgłoszeniowa na wykład/ warsztaty organizowane przez

Komentarze

Transkrypt

Karta zgłoszeniowa na wykład/ warsztaty organizowane przez
Kontakt:
[email protected]
(56) 621-98-53
Karta zgłoszeniowa na wykład/ warsztaty organizowane przez
Toruńską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości
Liczba
osób
Nazwa Państwa Szkoły
Miejsce
wykładu/
warsztatów
Temat wykładu/ warsztatów
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
……………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………….
Termin
wykładu/
warsztatów

Podobne dokumenty