tutaj - PKU Connect

Komentarze

Transkrypt

tutaj - PKU Connect
pa
r ta
m
rzy
wa
owo
Y
UKT
OD
PR
ce
ziemniaki
s ag
t a pi
ok a
OLONE W OGRANIC
DOZW
Z
O
N
YCH
so
rb
et
y
cu
na
as
r
k ie
n e,
roślin
oleje gar yny
ma r
olada
NIEDOZ
W
O
L
O
NE
c ze k
at y
mas ło
UKTY
PROD
orzechy,
migdały
ż el
o
ILO
Ś
CI
A
CH
wo d y m
ineralne
her
bat
a
c
ow uk ie
oc rki
o
o w liz a k we,
oc i
ow
e
a
E
LON
WO
OZ
ED
NI
r
o c y by
em ,
or
za
ow
EOG
RA
NI
CZ
ON
YC
k i e,
t ni w
ę s dano ,
g
za wo gen ar,
gl o r a , ag k a
w ę k a t y n a ą cz
k m a
pe uar, leb ań- a
g c h t o j um
ię g
ś w e g o, s k a
b
i
sk ar a
wa
H
produkty
niskobiałkowe
PKU
(pieczywo,
makarony, słody
cze,
zamiennik jaja,
wypieki
wyprodukowane
z mąki i niskie
j
zawartości
fenyloalaniny
itp)
mi ó
d
OŚ
L
I
jaj
e
rączkow
rośliny st soja,
e
(fasole,
ż ow
z b o e,
groch,
sz
uk t y
,
a
a
pr o d ą k a , k t k i,
soczewic a
(m
pła
), nasion
b
ó
b
r y ż, arony,
,
ukurydza
(k
m a k z y w o,
m,
mak, seza
p i e c r o by
siemie
wy
ze)
c
i
ier n
lniane,
cuk
ik,
s łoneczn
itp.)
UKTY DOZWOLONE W
D
O
R
P
NI
Y
i pr dr ó b
ze t
wo
ry
UK
T
d ż em,
ry
konfitu
mleko
i przetwory
mięs
i p r ze r o
twor y
PR
OD
H
C
CIA