`·"·,,~·PHPOLMARK Marek Rzepka

Komentarze

Transkrypt

`·"·,,~·PHPOLMARK Marek Rzepka
Zakład Produkcyjno - Handlowy "POLMARK"
33-150 Woła Rzędzińs
I
I
PRODUCEN,T
(
DYSTRVBUTOR
ARTYKUŁÓW
WE'
,
I
'·"·,,~·PHPOLMARK Marek Rzepka
33-150 Wola Rzędzińska 589 c
niniejszym deklaruje, że wyroby:
PRZEDLUŻACZE
TYPU:
PSPO-l ,PSPO-4, PSP6-4,PSPO-3A,PSP2-3A,PSP8-5,PSP8-5Ws,PSP
PSP l 0-5ZWsPSP 12-5,PSP 12-5Ws,FS2-5ZWB,PS2-5ZWB
l 0-4,PSP 12-4,PSP8-4,PSPl 0-5,PSPIO-5Ws,PSPl
0-
;
l
Są zgodne z postanowieniami następują bej dyrektywy (łącznie z wszystkimi jej zmianami i uzupełni~niami):,i
•
I
i
f
aNiskona
,
,<:1
T ~
ięciowa -L VD
l
\"t:2':~W
Oraz, że zastosowano nw. normy i Ilub ~okumentacje techniczne:
,
•. ~
;r
.,,><;-
Nr. norm
PN-IEC 884-I+A#
PN-E-9320 I
1.
-r
.. -Wvdanie..
I
T uł
J 999.:,;,.": ..9.ni~da wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
,
' . W .. ,a ania o ólne.
1997
Gniażda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250V i prądy
znamionowe do 16 A.
.J
"
Rok wprowadzenia znakowania CE: 2004
,
I
i
1l
'~
śł ci9iel Zakładu
/Y'
/.c'~';
"y,'
.v
•
mgr inż. Marek Rzepka
\
i
!
• ~~.I;' .' ..•.••
".;__), 't..
~.
A-
ł'
' ••••
"
"',
",-
.l
"-'1;~"~~.
'~~i" ,;;';~. il.,o.::.
.. ;:j:_.'
I
r
j
Konto: BP!! S, ..\,
o:T~l/n%W ::';_~:ttr.!06q1666-32()()()()22!il'69
t
,.<,: ,I
, DZL\L HX'\I)L<?WY:'
':;,
3.1-150 W"I" R I..,xlzió,ka
589<:
tdd'""
',IX (OPI)'i\79'Z1',]9:'679'Jl11
td,T"
',ls(OI4)(,7C)
'I'
i
lłEGOX
SJ..:LEI' FfR\fO"'Y
,n-IOO Tnrno« "I. Sic" """)\ n 32 7
Ic-1. fuv ,IX I() I ,I) (,'27 OX 70
~,\X~b(~7e.,lll(
111,\1
hellll,:
,/ \,Pl!lWI
850042084
,ZAKLAD PRODUKC\',JN\
33-240 Żabno ul. Majora Sucha
telefon +48 (014) 6456424,6'15'
tcl.zfax ;.48 (014) 645 64 (,1
k .t.n tHl\\, 1'1
. """.~,,.....
.'

Podobne dokumenty