Terminal wagowy typu IND560

Komentarze

Transkrypt

Terminal wagowy typu IND560
Terminale wagowe
Terminal wagowy typu
IND560
IND560 jest najnowszym terminalem wagowym do ważenia
produkcyjnego. Przeznaczony jest zarówno do podstawowych
jak i złożonych aplikacji napełniania i dozowania. IND560
oferuje producentom OEM oraz przedsiębiorstwom zajmującym
się integracją systemów sposobność efektywnego
wykorzystania rozwiązań o wysokich możliwościach przy
minimalnych nakładach inwestycyjnych.
Zastosowanie:
– Ważenie
– Współpraca z systemami sterowania
– Napełnianie i mieszanie
– Ważenie dynamiczne +/Standardowe zalety:
- podłączenie jednej wagi analogowe (do 8-iu czujników) lub
jednej wagi cyfrowej (IDNet)
- menu terminala stworzone na wzór folderów „Windows”
- duży wyświetlacz graficzny 128x64 pikseli
- konfiguracja terminala za pomocą klawiszy funkcyjnych,
alfanumerycznych, nawigacyjnych lub poprzez „zewnętrzne”
oprogramowanie InSite.
- opcjonalne cyfrowe we/wy, karty komunikacyjne z PLC,
Ethernet TCP/IP
- trzy rodzaje kalibracji: standardowa, krokowa, CallFree
Wymiary terminala:
Kalibracja bez odważników testowych: CalFREE™
Stosując metodę kalibracji CalFREE™, METTLER TOLEDO
oferuje alternatywną metodą kalibracji dla instalacji, które nie
wymagają zatwierdzenia przez urzędy metrologiczne.
Metoda ta jest szczególnie użyteczne dla dużych zbiorników
czy silosów, gdzie kalibracja wagi przy użyciu odważników
testowych jest niewykonalna.
TraxDSP™ - cyfrowe filtrowanie
TraxDSP™ jest opatentowaną kombinacją filtrów cyfrowych,
które usuwają szumy tła i wibracje. Dzięki szybkości
aktualizacji przewyższającej 300Hz utrzymywane jest tempo
odpowiadające szybkości procesu produkcyjnego, co
sprawia, że jest ono idealne przy typowych procesach
dynamicznych np. mieszanie, dozowanie.
TraxEMT™ - funkcje konserwacji
Wbudowany technik konserwacji (EMT - Embedded
Maintenance Technician) automatycznie notuje polecenia
zerowania, pojawiające się usterki, przeciążenia, stany
wyjść czujników wagowych, kalibracje, testy diagnostyczne
oraz statystykę. Daje pełną zgodność informacji z
wymogami ISO. Pomaga to przewidzieć usterki, zaplanować
procedury konserwacyjne oraz śledzić procedury
eksploatacyjne.
Szybki: 366 aktualizacji/sekundę
Aplikacje procesów produkcyjnych wymagają szybkości.
Niezwykle szybka konwersja A/D oraz aktualizacja zostały
połączone ze sprawdzoną procedurą filtrowania
TraxDSP™, aby zapewnić dostarczanie zaktualizowanych
informacji o ciężarze dokładnie w chwili, gdy jest ona
potrzebna dla automatyzacji procesu produkcyjnego.
Odporny: zaprojektowany do środowiska
przemysłowego
W celu zapewnienia odporności na zagrożenia ze strony
środowiska, integralność IND560 zapewniona jest przez
zabezpieczenia kategorii IP65 (panel) oraz IP69K (surowe
środowisko).
Mettler-Toledo Sp.z.o.o
+48 22 545 06 80
+48 22 545 06 88
Mettler-Toledo Sp.z.o.o, ul. Poleczki 21 , PL 02-822 Warszawa
http://pl.mt.com ; [email protected]
Terminale wagowe
Dane techniczne
Wymiary (mm)
Konstrukcja obudowy
Zasilanie
Wyświetlacz
Klawiatura
Wydajność
Typy wag
Rozdzielczość
Połączenia:
Opcje interfejsów
Kalibracja
Warunki zewnętrzne
Dopuszczenia
Obudowa
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Masa
Panelowa
265 mm
160 mm
91,8 mm
3,5 kg
Ścienna/stołowa
265 mm
160 mm
170,3 mm
3,5 kg
•
Obudowa panelowa: panel przedni ze stali nierdzewnej, typ ochronny IP65
•
Obudowa HE: stal nierdzewna, typ ochronny IP69K
87-264 VAC, 49-61Hz ; pobór prądu – 600 mA
Próżniowy VDF, 21 mm – maksymalna wysokość wyniku ważenia, 128x64 pikseli
5 definiowalnych klawiszy funkcyjnych, Kasowanie, Tara, Zerowanie, Drukowanie, klawisze nawigacyjne, klawisze
numeryczne
Maksymalne odświeżanie - Waga analogowa: 366 Hz; porównanie z setpoint’em – 50Hz; interfejs PLC – 20Hz
•
Waga analogowa: do 8-iu czujników 350Ω, 2 lub 3 mV/V
•
Waga IDNet: platformy wysokiej rozdzielczości typu K
100,000 działek
standard 1 port, COM1: RS-232/RS-422/RS-485; opcje Ethernet TCP/IP z dwoma
dodatkowymi interfejsami, COM2: RS-232; COM3: RS-232/RS-422/RS-485
•
PLC (jedna opcja/terminal): Allen-Bradley Remote I/O; Profibus L2 DP; Wyjście analogowe: 4-20 mA i 0-10
VDC; zewnętrzny Device Net;
•
We/Wy dyskretne: wewnętrzne 4 wejścia, 6 wyjść (max 30VDC/250VAC, 1A); dodatkowe zewnętrzne poprzez
moduł ARM 100 I/O (4we/6wy) – maksymalnie 2 dodatkowe moduły (całość we/wy – 12 we i 18 wy
1 stopniowa; 5-cio stopniowa; CalFREE (bez odważników kalibracyjnych), tryb programowalny (do 20 kroków)
-10 stopni C - +40 stopni C, 10-95% wilgotności powietrza
Klasa dokładności -II, III, IIII 100,000d, pamięć Alibi
Układy napełniania/mieszania realizowane przez terminal IND560 wyposażony w oprogramowanie FillPac
Mettler-Toledo Sp.z.o.o
+48 22 545 06 80
+48 22 545 06 88
Mettler-Toledo Sp.z.o.o, ul. Poleczki 21 , PL 02-822 Warszawa
http://pl.mt.com ; [email protected]