PROGRAM FORUM

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM FORUM
PROGRAM
Forum Regionalne
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska
2 marca 2012 r.
Dwór Myśliwski Ustronie, Ustronie Wielkopolskie
11.00-11.10
Dzień I - FORUM
Otwarcie Forum i przywitanie gości
Pan Marek Beer Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
11.10-11.30
Wystąpienie Pana Marszałka
11-30-11.50
Prezentacja Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska
Wręczenie certyfikatów członkowskich
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska
„Produkt lokalny, regionalny i tradycyjny w
kontekście Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolski”
Informacja nt. powstania Wielkopolskiego
Oddziału Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego
„Aspekty sanitarne w produkcji i obrocie
żywności tradycyjnej i lokalnej”
11-50-12.00
12.00-13.00
13.00-13.15.
13-15–14-00
15.00-16.00
„Obecne uwarunkowania weterynaryjne w
produkcji żywności lokalnej”
16.00 – 18.00
Dyskusja
Pan Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego
Pan Marek Beer Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
Pan Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego
dr inż. Aleksandra Swulińska-Katulska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Pan Tomasz Rembowski – Prezes
Oddziału Regionalnego Izby
Pan Andrzej Wieland - Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Poznaniu
Pani Grażyna Tomaszewska
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w
Poznaniu