Kryteria prób sprawności fizycznej dla kandydatów Dyscyplina

Komentarze

Transkrypt

Kryteria prób sprawności fizycznej dla kandydatów Dyscyplina
Załącznik nr 2.
Kryteria prób sprawności fizycznej dla kandydatów
do Gimnazjum Sportowego im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach.
Dyscyplina sportowa: judo
Kwalifikacja obejmuje:
 Szybkość – 0-10 pkt
 Wytrzymałość - 0-10 pkt
 Siłą - 0-10 pkt
 Gibkość - 0-10 pkt
 Koordynacja ruchowa - 0-10 pkt
Kwalifikacja pozytywna – min. 25 pkt
Dyscyplina sportowa: piłka nożna
Kwalifikacja obejmuje:
 Ogólna sprawność fizyczna – 0 – 20 pkt
 Umiejętności techniczne i predyspozycje ruchowe do gry w piłkę nożną – 0 – 30 pkt
Kwalifikacja pozytywna – min.25 pkt

Podobne dokumenty