t-doc endocycle

Komentarze

Transkrypt

t-doc endocycle
T-DOC ENDOCYCLE — REJESTRACJA DANYCH
DOKUMENTACJA PROCESÓW ENDOSKOPOWYCH
2 | T-DOC EndoCycle
CYFROWA DOKUMENTACJA
KONTROLA PARAMETRÓW CYKLU
Rosnące wymagania w zakresie dokumentowania procesu
dezynfekcji endoskopów mogą przysparzać poważnych
trudności. System T-DOC EndoCycle zapewnia
pierwszy poziom dokumentacji w oddziale reprocesingu
endoskopów i pomaga spełniać ustawowe wymogi.
Dzięki rozwiązaniu T-DOC EndoCycle można
dokumentować i śledzić najważniejsze procesy
dezynfekcji endoskopów, zachowując całkowitą
kontrolę nad codziennymi procedurami w urządzeniu do
mycia-dezynfekcji endoskopów. Ważne parametry cykli
są przechowywane w postaci cyfrowej w bazie danych
systemu T-DOC, więc są zawsze szybko i łatwo dostępne.
T-DOC EndoCycle jest częścią modułowej oferty
produktów T-DOC firmy Getinge — światowego lidera
rozwiązań w zakresie dokumentacji obiegu narzędzi
i zarządzania materiałami. Ponad 650 instalacji systemu
T-DOC w ponad 35 krajach świata daje doświadczenie,
które pomaga pokonywać najtrudniejsze wyzwania.
„Dzięki rozwiązaniu T-DOC EndoCycle możesz
cyfrowo rejestrować dane z procesu dezynfekcji,
aby bezproblemowo uzyskać pierwszy poziom
dokumentacji dezynfekcji endoskopów”.
T-DOC EndoCycle | 3
MAMY DLA CIEBIE PROPOZYCJĘ
DOKUMENTACJA PROCESÓW DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW
Pierwszy poziom dokumentacji
Zadbaj o jakość procedur dezynfekcji
w dziale dezynfekcji endoskopów
Przy pomocy T-DOC EndoCycle możesz cyfrowo powiązać
System T-DOC EndoCycle rejestruje endoskopy przez cały
endoskopy z pacjentem i lekarzem. Takie rozwiązanie
okres ich eksploatacji i łączy je ze wszystkimi procesami
pozwala zmniejszyć presję personelu i ograniczyć liczbę
dezynfekcji, innymi czynnościami oraz osobami, które
pomyłek. Docelowo umożliwia zoptymalizowanie zadań
mają z nimi kontakt w dziale dezynfekcji endoskopów.
wykonywanych w pracy, przy zachowaniu dokładności
Dzięki temu zawsze jest dostępna dokumentacja, na
i podniesieniu poziomu kontroli jakości.
podstawie której można ustalić, czy postępowano zgodnie
z procedurami i przeprowadzano właściwe procesy.
Większe bezpieczeństwo pacjentów
Wdrożenie rygorystycznych systemów zapobiegania
Zarządzanie procesami bez kartek papieru
zakażeniom i zapewniania jakości pozwala zminimalizować
T-DOC EndoCycle zapewnia całkowicie elektroniczną
rozprzestrzenianie się zakażeń wewnątrzszpitalnych.
rejestrację procesów dzięki cyfrowemu zapisowi
Jeśli jednak dojdzie do zakażenia, nasz system T-DOC
danych z urządzeń oraz ilości detergentów / środków
EndoCycle umożliwi szybkie i skuteczne zidentyfikowanie
dezynfekcyjnych. Eliminuje konieczność przechowywania
wszystkich zaangażowanych osób. Pacjenci mogą wtedy
nieskończonej liczby segregatorów z wydrukami danych
natychmiast otrzymać właściwe leczenie i uniknąć o wiele
dotyczących procesów. Dodatkowo dokumentacja
poważniejszych problemów zdrowotnych.
dezynfekcji manualnej zostanie utrzymana na poziomie
absolutnego minimum.
Zgodność z obowiązującymi normami
Automatyczne myjnie endoskopów Poka-Yoke
Zaawansowany i łatwy w obsłudze interfejs
i ED-FLOW AER firmy Getinge spełniają wymagania normy
W systemie T-DOC EndoCycle możesz tworzyć
EN ISO 15883-1&4. Po połączeniu z systemem T-DOC
tabele, wykresy i listy dla cykli urządzenia, które
EndoCycle można skorelować ze sobą wszystkie dane
ułatwiają zaawansowaną obróbkę danych dotyczących
dotyczące procesów dezynfekcji endoskopów. W ten
realizowanych przez nie procesów. W ostatecznym
sposób użytkownik uzyskuje dokument potwierdzający, że
rozrachunku skutecznie ułatwia i zwiększa dokładność
endoskopy zostały odpowiednio zdezynfekowane, zgodnie
czynności wykonywanych w pracy.
z wcześniej określonymi procedurami szpitalnymi.
4 | T-DOC EndoCycle
WIELE MOŻLIWOŚCI
NOWA GENERACJA DOKUMENTACJI DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW
Pierwszy poziom dokumentacji
System T-DOC EndoCycle rejestruje wszystkie procesy,
jakie przechodzi endoskop w urządzeniu do dezynfekcji
— począwszy od zwrotu zanieczyszczonego narzędzia,
przez jego dezynfekcję, aż do oddania do ponownego
użycia. W efekcie historia danego endoskopu jest
w pełni udokumentowana, co zapewnia identyfikowalność
pierwszego poziomu przy rozsądnych kosztach.
Cyfrowa rejestracja danych
System T-DOC EndoCycle można łączyć
z automatycznymi myjniami endoskopów Poka-Yoke
i ED-FLOW AER firmy Getinge, aby umożliwić rejestrację
danych parametrów cyklu, takich jak fazy cyklu,
temperatura, detergent oraz stopień oddziaływania środka
dezynfekującego. Wszystkie dane są przechowywane
w postaci cyfrowej i można je przedstawić graficznie lub
w formie prostej listy. Dostępne są również dane
dotyczące działania sprzętu, co usprawnia procesy
naprawy i konserwacji urządzenia.
Automatyczna archiwizacja i większe
bezpieczeństwo danych
System T-DOC EndoCycle rejestruje i bezpiecznie
przechowuje dane w postaci cyfrowej. Dzięki temu można
szybko zlokalizować i odzyskać dane historyczne, ilekroć
będą potrzebne.
Kontrola zapasu detergentów i środków
dezynfekcyjnych
System T-DOC EndoCycle umożliwia rejestrację
podstawowych danych, takich jak numer LOT, data
ważności oraz wielkość zapasu detergentów i środków
dezynfekcyjnych. Można również dodać nowe
materiały eksploatacyjne do magazynu i powiązać je
z wybraną maszyną AER. Użytkownik otrzymuje więc
możliwość pełnej kontroli nad magazynem materiałów
eksploatacyjnych oraz identyfikowalność procesów
dezynfekcji.
Zaawansowane raportowanie administracyjne
System T-DOC EndoCycle umożliwia tworzenie
szczegółowych raportów, posiada funkcję wyszukiwania
i umożliwia posługiwanie się danymi historycznymi. Można
uzyskać raporty między innymi z takimi danymi, jak:
• Dokumentacja procesów dezynfekcji AER
• Statystyka błędów procesu dezynfekcji
• Użycie urządzeń AER
• Przywołanie statystyki endoskopu (w tym w powiązaniu
do pacjenta)
System T-DOC EndoCycle
można podłączyć do myjni
Poka-Yoke AER firmy
Getinge aby zapewnić
wysoki poziom dezynfekcji
i cyfrową dokumentację
każdego endoskopu.
Optymalizacja dezynfekcji endoskopów
dzięki urządzeniu ED-FLOW AER firmy
Getinge. W połączeniu z systemem
T-DOC EndoCycle urządzenie
zapewnia wysoki poziom dezynfekcji
i cyfrową dokumentację każdego
z endoskopów.
T-DOC EndoCycle | 5
ODKRYJ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU T-DOC ENDOCYCLE
PRZEDSTAWIAMY ZASADY CYFROWEJ DOKUMENTACJI PROCESÓW
1. Rejestracja procesów oraz danych
Endoskop jest rejestrowany i powiązany z wybranym
procesem dezynfekcji. Wszystkie parametry procesu
są dokumentowane i cyfrowo przechowywane
w systemie T-DOC EndoCycle. Do najważniejszych
parametrów procesu należą: znacznik RFID
endoskopu, znacznik RFID użytkownika, numer
maszyny AER, program oraz ilość detergentu lub
środków dezynfekcyjnych.
2. Cyfrowa weryfikacja procesów
Po zakończeniu procesu dezynfekcji użytkownik
może sprawdzić najważniejsze wartości cyklu, aby
zweryfikować skuteczność procesu dezynfekcji.
Jeśli maszyna AER zgłasza błąd cyklu, system
T-DOC EndoCycle ostrzega pracowników podczas
weryfikacji procesu.
3. Rejestracja pacjentów i lekarzy
Po przekazaniu używanego endoskopu do dezynfekcji
można go również powiązać z pacjentem i (lub)
z lekarzem. Pacjenta i lekarza można zarejestrować
przy użyciu klawiatury lub skanera, aby zapewnić
pierwszy poziom identyfikowalności.
6 | T-DOC EndoCycle
NASZE ZOBOWIĄZANIE:
PEŁNY SERWIS I WSPARCIE TECHNICZNE
Usługi najlepsze w swojej klasie
Getinge oferuje gruntownie opracowane rozwiązania
w zakresie serwisu i wsparcia technicznego, umożliwiając
pełną optymalizację wdrożenia i wykorzystania systemu
T-DOC. Zapewnia to użytkownikom dłuższy czas
sprawnego działania systemu i obsługę bez błędów przy
stałym koszcie konserwacji.
Elastyczne opcje szkoleń
Naszym celem jest zapewnienie możliwe najlepszych
warunków pomyślnego korzystania z systemu T-DOC.
We wszystkich fazach wdrażania i produkcji oferujemy
najlepsze w swojej klasie usługi. Profesjonalne usługi
T-DOC zapewniają skuteczne wdrożenie systemu,
a umowa serwisowa systemu T-DOC wiąże się
z szeregiem różnych korzyści od chwili uruchomienia
systemu. Do wyboru są cztery poziomy wsparcia
serwisowego dla systemu T-DOC:
informatycznych w miejscu instalacji. Od standardowych
Platynowa umowa serwisowa T-DOC
Najlepsze rozwiązanie serwisowe
zapewniające całodobowe wsparcie i serwis
dla systemu T-DOC przez 7 dni w tygodniu,
w tym najkrótsze czasy reakcji, coroczną
dwudniową wizytę w miejscu instalacji oraz
serwis sprzętu T-DOC.
Złota umowa serwisowa T-DOC
Rozszerzone rozwiązane serwisowe
zapewniające rozległe wsparcie i serwis dla
systemu T-DOC, w tym krótsze czasy reakcji,
coroczną wizytę w miejscu instalacji oraz serwis
sprzętu T-DOC.
Srebrna umowa serwisowa T-DOC
Zaawansowane usługi serwisowe, w tym
wysokiej jakości przeglądy T-DOC
wsparcie w postaci aktualizacji i ulepszeń,
coroczna kontrola stanu systemu.
Brązowa umowa serwisowa T-DOC
Podstawowe rozwiązanie serwisowe, które
zapewnia: ekonomiczny poziom wsparcia
i serwisu dla systemu T-DOC.
Szkolenie to droga do pełnego wykorzystania wszystkich
możliwości oferowanych przez różne funkcje systemu
T-DOC EndoCycle. Oferujemy szkolenia personelu na
wszystkich poziomach zaawansowania i z wykorzystaniem
kilku metod. Od szkolenia w sali wykładowej w ośrodku
firmy Getinge po nadzór użytkowników i działów
szkoleń dotyczących produktów na poziomie
podstawowym i zaawansowanym po kursy dopasowane
indywidualnie do konkretnych potrzeb.
Wymiana doświadczeń w grupach użytkowników
systemu T-DOC
Firma Getinge zachęca do zakładania lokalnych grup
użytkowników systemu T-DOC. Takie grupy działają
już w kilku krajach i firma Getinge aktywnie je wspiera.
Takie forum pozwala korzystać z doświadczeń innych
użytkowników systemu T-DOC oraz przesyłać propozycje
dalszego rozwoju systemu.
Integralną częścią koncepcji
serwisu T-DOC jest łatwy
dostęp do doświadczonego
i dedykowanego lokalnego
zespołu pomocy technicznej,
wspieranego przez naszą
centralę pomocy technicznej
systemu T-DOC.
T-DOC EndoCycle | 7
POZNAJ SYSTEM T-DOC
ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA IT
Pełna identyfikowalność dzięki systemowi
T-DOC EndoTrace
System T-DOC EndoCycle można rozszerzyć do
wersji T-DOC EndoTrace, która zapewnia pełną
identyfikowalność skomplikowanej obróbki i wysokiego
poziomu dezynfekcji endoskopów. Daje możliwość
rejestrowania i monitorowania krytycznych okresów
między dezynfekcją, procesem schnięcia i rzeczywistym
zastosowaniem u pacjenta.
Pełna integracja działu sterylizacji
dzięki systemowi T-DOC 2000
Nasz najwyższej klasy system T-DOC 2000 uwzględnia
wszelkie aspekty zarządzania obiegiem narzędzi
chirurgicznych i endoskopów. Został zaprojektowany
z myślą o tym, aby pozwolić na udostępnianie informacji
pomiędzy działami i funkcjami oraz zapewnić bieżącą
informację o wszystkich narzędziach, endoskopach
i podobnych zapotrzebowaniach.
Modułowa budowa asortymentu produktów T-DOC
umożliwia tworzenie rozwiązań pozwalających na łatwą
rozbudowę lub redukcję, które są właściwie przystosowane
do urządzeń medycznych. Dzięki temu możemy zapewnić
Klientowi spójną, ujednoliconą infrastrukturę, jeśli zechce on
rozbudować system T-DOC o dodatkowe funkcje w miarę
wzrostu potrzeb w przyszłości.
System T-DOC jest reprezentowany przez dedykowaną,
ogólnoświatową sieć firm handlowych i certyfikowanych
partnerów Getinge. Z chęcią przedstawimy Państwa
lokalnemu przedstawicielowi systemu T-DOC.
Prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
— Oferujemy rozwiązanie T-DOC, odpowiednie
do Twoich konkretnych potrzeb, oparte na
światowej klasy doświadczeniu.
Getinge Poland sp. z o.o.
ul. Osmańska 14,
PL-02-823 Warszawa
POLSKA
Telefon: +48 22 882 06 26
Fax: +48 22 882 24 52
E-mail: [email protected]
getinge.com
GETINGE GROUP to wiodący, światowy dostawca produktów i systemów
zapewniających poprawę jakości i efektywności ekonomicznej w służbie zdrowia i
branżach pokrewnych. Działamy posługując się trzema markami: ArjoHuntleigh,
GETINGE i MAQUET. ArjoHuntleigh oferuje rozwiązania w zakresie opieki nad
osobami o ograniczonej sprawności ruchowej i stanach z tym związanych oraz
leczenia ran. GETINGE dostarcza rozwiązania w zakresie systemów sterylizacji
wymaganych w służbie zdrowia i dezynfekcji w branżach pokrewnych. MAQUET
specjalizuje się w rozwiązaniach, metodach leczenia a także produktach dla bloków
operacyjnych i oddziałów intensywnej opieki medycznej.
2272 ENG 2013.05 ·Göteborgstryckeriet · Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i konstrukcyjnych.
Getinge Infection Control to światowy lider
dostarczający systemy sterylizacji dla służby zdrowia.
Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości
oraz bezpieczeństwa przy najniższym koszcie
całkowitym. Oferujemy kompletne rozwiązania
gwarantujące płynną pracę, zmniejszające ryzyko
rozprzestrzeniania się zakażeń i jednocześnie
pomagające zwiększyć wydajność.

Podobne dokumenty

getinge fd8 szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich

getinge fd8 szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich GETINGE GROUP to wiodący, światowy dostawca produktów i systemów zapewniających poprawę jakości i efektywności ekonomicznej w służbie zdrowia i branżach pokrewnych. Działamy posługując się trzema m...

Bardziej szczegółowo

T-DOC EndoSolutions Zarządzanie obiegiem endoskopów

T-DOC EndoSolutions Zarządzanie obiegiem endoskopów ośrodku firmy Getinge po nadzór użytkowników i działów informatycznych w miejscu instalacji. Od standardowych szkoleń dotyczących produktów na poziomie podstawowym i zaawansowanym po kursy dopasowa...

Bardziej szczegółowo