Technologia SIFT-MS: Zastosowania i korzyści

Komentarze

Transkrypt

Technologia SIFT-MS: Zastosowania i korzyści
Wprowadzenie do technologii SIFT-MS | Rozwiązania SYFT Technologies
Technologia SIFT-MS: Zastosowania i korzyści
Warunki pracy
Środowisko
Kontrola poziomu toksycznych związków, na które
wystawieni są pracownicy, poprawia bezpieczeństwo
i stan zdrowia personelu. W porównaniu do analizy
opartej na oznaczeniach kolorymetrycznych zastosowanie
SIFT-MS znacząco obniża koszt i redukuje czas analiz.
Żywność i zapachy
First
c ra c k
First
First
First
cc ra
ra ccc kkk
c ra
Ciągła lub okresowa analiza warunków wewnętrznych
jak i zewnętrznych na obecność wybranych związków.
Analiza wydychanego powietrza
Se c o nd
c ra c k
Se
cc o
nd
Se
Se
c co
oknd
nd
cc ra
c ra
ra cc kk
Analiza złożonych i dynamicznych próbek aromatów w
czasie rzeczywistym zapewnia nową, powtarzalną i lepszą
jakość badania. Przykładem jest monitorowanie prażenia
.
pojedynczego ziarna kawy – pękanie ziaren w 200⁰C
.
.
uwalnia więcej aromatu.
Poprawia diagnostykę wielu chorób. Ma zastosowanie
w powszechnych badaniach kontrolnych. Wykres
pokazuje pojedyncze wydechy od czterech różnych
osób. Aceton obrazuje linia przerywana, izopren czarna,
a etanol szara.
Ropa i gaz
Mobilne rozwiązanie
Przejrzysta analiza stężenia węglowodorów dla potrzeb
odwiertów naftowych lub wiercenia studni. Na rysunku:
instrument Syft Voice 200® określa ilość lotnych
związków organicznych (VOC) w błocie, próbkując dane
co 15 sekund dla wartości od C1 do C11 (załączony wykres
pokazuje odczyty tylko dla C1 do C5)
Dojedź na miejsce i w 15 minut przeprowadź analizę
powietrza wokół pod kątem obecności i stężenia
interesujących Cię lotnych związków organicznych (VOC).
Użyj do tego woreczka do próbkowania, kanistrów lub
pobierz powietrze bezpośrednio z otoczenia oraz innych
źródeł.
Wprowadzenie do technologii SIFT-MS | Rozwiązania SYFT Technologies
Informacje
Instrumenty Voice produkcji Syft Technologies są spektrometrami
mas opartymi na technologii Selected-Ion Flow Tube (SIFT- MS).
Ten krótki artykuł zawiera wprowadzenie do metody SIFT-MS
i jej praktyczne zastosowanie.
Wprowadzenie do SIFT-MS
Technika SIFT-MS polega na miękkiej jonizacji
chemicznej w połączeniu z detekcją spektrometryczną,
aby sprawnie określać ilość lotnych związków
organicznych (VOC) w czasie rzeczywistym w próbkach
gazowych. Do analizy używa się trzech standardowych
reagentów jonowych: H3O+, NO+ i O2+. Reagują
one z analizowanymi związkami (VOC) w ściśle
kontrolowanych reakcjach jon-cząsteczka, nie angażując
do reakcji głównych składników powietrza. Pozwala
to na wykrycie śladowych ilości związków (VOC)
w badanym powietrzu aż do jednej trylionowej (poziom
pptv). Ilość jonów powstałych w procesie miękkiej
jonizacji chemicznej jest zdecydowanie mniejsza
niż w elektronowej spektrometrii mas (używanej
w GC-MS) przez co separacja chromatograficzna jest
zbędna. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesza
wprowadzenie próbki do analizy oraz pozwala na
natychmiastową analizę ilościową. Zastosowanie
wielu różnych reagentów ogranicza występowanie
zakłóceń, co znacząco zwiększa specyficzność techniki
SIFT-MS w porównaniu do innych metod analizy gazów.
Detekcja dużej liczby różnorodnych związków
w jednej, prostej analizie to główna korzyść
instrumentów stosujących SIFT-MS.
Korzyści płynące z instrumentów
Voice od Syft Technologies


Identyfikacja i określenie ilościowe wybranych
związków w czasie rzeczywistym z dokładnością do
poziomu pptv
Analiza wielu różnorodnych związków podczas
jednego, prostego procesu. Włącznie ze związkami,
które sprawiają trudność w analizie GC-MS:






Organiczne związki siarki (merkaptany,
siarczki i siarkowodory)

Białka i amoniak

Aldehydy, także formaldehyd
Brak potrzeby przygotowania próbki
Wysoka wydajność wprowadzania próbek przy
niskich kosztach pojedynczej analizy
Proste w obsłudze oprogramowanie, które
posiada wszystkie narzędzia niezbędne do badań
naukowych, a także przemysłowych
Niezawodny oraz niewymagający instrument wraz
z gamą akcesoriów
Jedno z najlepszych na rynku zapleczy
technicznych i wsparcie serwisowe
ANCHEM
Dystrybutor Syft Technologies w Polsce
Telefon: +48 22 646 26 60
www.anchem.pl
[email protected]
ul. Międzyborska 23
04-041 Warszawa

Podobne dokumenty