z dnia 21 kwietnia 2002 roku

Komentarze

Transkrypt

z dnia 21 kwietnia 2002 roku
Llchwala nr 164
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia 21 kwietnia 2002 roku
Na podstawie $ 6 Statutu Uniwersy.tetr-r w Bialymstoku oraz
Uclrwaly nr 56 Senatu z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie trybu
przyznawania Medalu Uniwersytetu w Bialymstoku, Senat postanawia za
szczegolne zaslugi dla Unirversytetu przyznat Medal Panu Profesorolvi
Siergiejorvi Maskiewiczowi, Rektorowi Uniwersytetu irn. Janki Kupaly rv
Grodnie.
Przewodniczqcy

Podobne dokumenty