Marzec 2015

Komentarze

Transkrypt

Marzec 2015
MARZEC 2015
WIADOMOŚCI
I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów
www.baptysci .waw.pl
e-mail zborowy: [email protected] .waw.pl
e-mail pastora: [email protected]
Panie , Boże Zastępów,
spraw nam odnowę ,
Rozjaśnij oblicze swoje ,
a będziemy zbawieni .
Psalm 90; 20
ul . Waliców 25
00-865 Warszawa
tel . (22) 620 52 16
Nd 1
Pon 2
Wt 3
Śr 4
Czw
Pt
Sob
Nd
Pon
Wt
Śr
Czw
NABOŻEŃST WA
Nabożeństwa niedzielne – godz. 1 0.00
Nabożeństwa środowe – godz. 1 8.00
Nabożeństwa w j. rosyjskim – niedziela, godz. 1 3.30, www.baptist.pl
Nabożeństwa w j. wietnamskim – niedziela w godz. 1 6.00 - 1 9.00
HOI THANH TIN LANH VIET NAM TRUYEN GIAO tai Warszawa
THO
PHUONG CHUA NGAY CHUA NHAT HANG TUAN TU 1 6:30-1 9:00
5
GIO TAI: Ul Waliców 25, tel. 889-308-356
6
Nabożeństwa w j. chińskim – niedziela, godz. 1 4.00
Wólka Kosowska k. Jabłonowa ul. Marii Świątkiewicz 50
7
kontakt: br. Khac Hung, e-mail: [email protected]
8
Barycz – Fundacja Pomocy Chrześcijańskiej,
9
Barycz 82, 26-200 Końskie www.baptysci.waw.pl/barycz, tel. 41 372 63 30
Nabożeństwa: niedziela, godz. 1 0.00; czwartek, godz. 1 8.00,
10
Grodzisk
Mazowiecki , ul. 1 Maja 1 2, www.chlebzycia.pl
11
Nabożeństwa: niedziela, godz. 11 .00, piątek godz.1 8.00
12
Nr konta: 05 1 240 6348 1111 001 0 3504 01 93 (PEKAO S.A.)
Pt 13
Sob 14
Nd 15
Pon 16
Wt 17
Śr 18
Czw 19
Pt 20
Sob 21
Nd 22
Pon 23
Wt 24
Śr 25
Czw 26
Pt 27
Sob 28
Nd 29
Pon 30
Wt 31
AKTUALNOŚCI
1 marca (niedz.), godz. 1 0.00 - Wieczerza Pańska. Kazanie
pt. "Trzymajcie się mocno wyznania" wygłosi prezbiter Konstanty
Wiazowski.
Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie konferencji Zboru
podczas którego wybierzemy nowego przewodniczącego Rady
Zboru, uzupełnimy w wyborach skład Rady Zboru, wypowiemy się
o rozpoczęciu wikariatu przez br. Michała Stępnia oraz omówimy
sprawę przynależności zboru do Polskiej Rady Ekumenicznej.
4 marca (śr.), godz. 1 8.00 - "Izrael w księdze Izajasza" - cykl wykładów
pastora Lecha Macieszczaka.
8 marca (niedz.), godz. 1 0.00 - kazanie rekolekcyjne wygłosi pastor Marek
Budziński. Rozważanie - misjonarz Krzysztof Motyka .
godz. 1 4.00 - nabożeństwo młodzieżowe, sala kolumnowa.
11 marca (śr.), godz. 1 8.00 - rozważanie z Listu do Rzymian - pastor
Marek Budziński. Rozważanie - wikariusz Samuel Skrzypkowski.
1 5 marca (niedz.), godz. 1 0.00 - kazanie rekolekcyjne wygłosi pastor
Marek Budziński. Rozważanie - misjonarz Krzysztof Motyka .
1 8 marca (śr.), godz. 1 8.00 - rozważanie z Listu do Rzymian - pastor
Marek Budziński. Rozważanie - misjonarz Krzysztof Motyka.
1 9 marca (czw.), godz. 11 .00 - Herbatka Seniora.
22 marca (niedz.), godz. 1 0.00 - nabożeństwo z udziałem członków grupy
biblijnej na Gocławiu. Podczas nabożeństwa usłyszymy
świadectwa życia z Bogiem, śpiew i rozważanie Słowa Bożego.
godz. 1 3.30 - nabożeństwo młodzieżowe, sala kolumnowa.
2
25 marca (śr.), godz. 1 8.00 - "Historia Współczesnej Ewangelii - odejście od
Pisma" autorstwa br. Michaela Durhmana - prowadzący br. Adam
Wojnarowski oraz br. Łukasz Szcześniak.
29 marca (niedz.), godz. 1 0.00 - kazanie rekolekcyjne wygłosi pastor Marek
Budziński. Rozważanie - wikariusz Samuel Skrzypkowski.
Grupy studenckie odbywają się w tygodniu następującym po nabożeństwie
młodzieżowym, odpowiednio:
• W poniedziałek o godz. 1 8.30, ul. Waliców 25
• W czwartek o godz. 1 8.30, ul. Skierniewicka 1 3/39
• W sobotę o godz. 1 8.30, ul. Szymanowskiego 4a/3
• W każdy wtorek o godz. 1 8.00 - Kurs Alfa
• W każdy piątek o godz 1 8.00 - spotkania młodzieży gimnazjalnej
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warszawie zaprasza na zajęcia chóralne.
Próby chóru odbywają się w każdą środą o godz. 1 0.00
w kaplicy I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Waliców 25.
Chór prowadzi Pani Dyrygent Karolina Trusiewicz.
Wstęp wolny. Zapraszamy.
03.03 ­ Klaudia Radzimska
URODZINY
23.03 - Alicja Leibrandt
24.03 - Marek Budziński
03.03 - Zofia Szajner
25.03 - Dorota Gaca
04.03 - Krzysztof Rafalski
27.03 - Sławomir Dobaczewski
05.03 - Elżbieta Skoworodko
29.03 - Ryszarda Longić
05.03 - Cezary Szulich
30.03 - Elżbieta Luśnia
07.03 - Elżbieta Luśnia (z.d. Tołwińska)
31 .03 - Ewa Kuryłowicz
07.03 - Małgorzata Kisza
31 .03 - Zarysława Więcek
09.03 - Danuta Longić
09.03 - Ryszard Wilkosz (Końskie)
1 3.03 - Damaris Mackiewicz
1 4.03 - Łukasz Szcześniak
1 4.03 - Daniel Niedziałkowski
14.03 ­ Agnieszka Nadia Trojnara
1 5.03 - Katarzyna Zielińska
1 6.03 - Karolina Trusiewicz
1 7.03 - Aldona Sawicka
17.03 ­ Natalia Selmowicz
1 8.03 - Piotr Dąbrowski
1 9.03 - Joanna Galińska-Zienkiewicz
21.03 ­ Maciej Andrzejewski
3
"Leczjbędęwyczeki
a będęwypatwałBoga
rywałPana,
moj
e
gozbawi
e
ni
a
.
MójBógmni
e wysłucha!"
(KsięgaAmosa7;7)
Jestem Barabaszem
Co roku w okresie nadchodzących Świąt Wielkanocnych zagłębiamy się
w ostatnie rozdziały czterech ewangelii, które znajdujemy na początku Nowego
Testamentu. Wszystkie one opisują śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Choć każdy ewangelista robi to w nieco inny sposób, to łączą
je wspólne elementy. Jednym z nich jest osoba Barabasza.
Nie wiemy o nim zbyt wiele, ale każdy z ewangelistów daje nam odczuć
kim był ten człowiek. Mateusz nazywa go "dość znacznym więźniem" (Ewangelia
św. Mateusza 27:1 6), Marek mówi, że "Został on aresztowany wraz
z buntownikami, którzy podczas rozruchów dopuścili się zabójstwa" (Ewangelia
św. Marka 1 5:7). Podobnej informacji udziela nam Łukasz (Ewangelia
św. Łukasza 1 7:1 9), Jan natomiast nazywa Barabasza "przestępcą" (Ewangelia
św. Jana 1 8:40). Wnioski są jednoznaczne - Barabasz był człowiekiem,
który zasługiwał na więzienie, a zgodnie z żydowskim prawem, za morderstwo
jakiego dokonał, powinna go spotkać również kara śmierci.
Przyjrzyjmy się bliżej całej historii związanej z Barabaszem i procesem
Jezusa na podstawie zapisu Łukasza. W 23 rozdziale Ewangelii św. Łukasza
Jezus zostaje postawiony przed Piłatem. Trzy razy w tym fragmencie (rozdział
23:1 5-22) namiestnik mówi o niewinności Jezusa:
• werset 1 5: "Człowiek ten nie popełnił niczego, za co musiałby ponieść
śmierć."
• werset 20: "Piłat jednak, ponieważ chciał zwolnić Jezusa, zwrócił się do
nich ponownie... "
• werset 22: "Po raz trzeci więc odezwał się do nich: Cóż złego uczynił
ten człowiek? Nie stwierdziłem, by dopuścił się czegoś, za co musiałby
ponieść karę śmierci. Każę Go wychłostać i zwolnię."
Na przestrzeni 8 wersetów Piłat nie widzi niczego za co mógłby skazać
Jezusa na śmierć. Próbuje dokonać wszelkich możliwych zabiegów aby do tego
nie doprowadzić.
Nie tylko w tych wersach znajdujemy niewinność Jezusa w oczach
namiestnika. Temat uwolnienia Jezusa, wydaje się być nawet głównym tematem
historii opisywanej przez Łukasza. Już w wersecie 4 padają podobne słowa: "Nie
znajduję w tym człowieku żadnej winy." Podobnie w wersecie 1 4 Herod również
nie skazał Jezusa, pomimo ciągłych ataków ze strony arcykapłanów (Ewangelia
św. Łukasza 23:9-1 2). Po ukrzyżowaniu Chrystusa, ponownie padają słowa, "ten
człowiek jednak nie zrobił nic złego." (werset 41 ) oraz "Rzeczywiście ten człowiek
był sprawiedliwy."(werset 47).
Dlaczego Łukasz tyle razy umieszcza w swej Ewangelii deklaracje
niewinności Jezusa? Ani Herod, ani Piłat, ani skazaniec na krzyżu, nawet żołnierz
stojący na Golgocie, nikt z nich nie znalazł winy u Jezusa. Co chce nam przez to
ukazać autor?
4
Gdy Piłat nie znajduje u Jezusa dowodów winy, chce skorzystać z ostatecznego
argumentu, aby zachować Go przy życiu. Stawia przed ludźmi naszego Pana
i Barabasza. Z zarzutów jakie mu postawiono oraz taktyki Piłata wynika, że mógł
być on jednym z najgorszych skazańców jacy znajdowali się wtedy w więzieniu.
Wybór wydaje się oczywisty. Barabasz zasługuje na śmierć. Udowodniono mu
zbrodnię, Łukasz wyraźnie to podkreśla w wersecie 25, a mimo to lud wybiera
inaczej. Słowo "uwolnić" pojawia się w tym fragmencie aż 5 razy:
• "Wymierzę Mu zatem karę chłosty i zwolnię." (werset 1 6)
• Piłat miał obowiązek zwalniać im jednego więźnia z uwagi na święta.
(weset 1 7)
• "Piłat jednak, ponieważ chciał zwolnić Jezusa, zwrócił się do nich
ponownie." (werset 20)
• "… Każę Go wychłostać i zwolnię." (werset 22)
Jednak ostatecznie:
Zwolnił tego, który był w więzieniu za rozruchy i morderstwo – tego, o którego
prosili – a z Jezusem postąpił według ich woli (werset 25).
Ten który zasłużył na krzyż odchodzi wolno, zostaje ułaskawiony i może
rozpocząć nowe życie. To co spotkało Barabasza jest swego rodzaju
"przedsmakiem" łaski, jaka dokonała się dzięki śmierci Jezusa na krzyżu.
Oto pierwsza zastępcza śmierć. Gwoździe powinny przebić kończyny mordercy
i buntownika, a przebiły Chrystusa.
Jezus jest całkowicie niewinny. To co robił przez całe swoje ziemskie
życie, to pomagał potrzebującym, karmił głodnych, uzdrawiał chorych, uwalniał
od demonów, niósł nadzieję na życie wieczne. Natomiast wina Barabasza jest
oczywista. Dokładnie tak samo jak nasza wina przed Bogiem. "Wszyscy
zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały." (List św. Pawła do Rzymian 3:23).
W tym samym liście w rozdz. 6:23 mówi wyraźnie, że "zapłatą za grzech jest
śmierć...". Ukaranie Jezusa i uwolnienie Barabasza jest tym samym co spotkało
każdego nowonarodzonego chrześcijanina. Syn Boga umiera na krzyżu, a ten
który powinien na nim zawisnąć odchodzi wolno.
Powyżej podałem tylko początek wersetu z Listu św. Pawła do Rzymian
6:23, jego dalsza część mówi "...lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne
w Chrystusie Jezusie, naszym Panu." To, że Jezus umarł na krzyżu zamiast nas,
jest niewyobrażalną łaską. On przyjął na siebie karę, która należy się nam. Bóg
wylał na niego gniew, który powinien spać na każdego grzesznika. Jezus nas
uratował. Nasza wina jest oczywista przed Bogiem, dokładnie tak jak wina
Barabasza, a Mesjasz z własnej woli zajmuje nasze miejsce na krzyżu,
przez co my możemy odejść wolno.
Nie wiemy jak potoczyły się dalsze losy Barabasza. Biblia nic o tym nie
mówi, jednak mało prawdopodobne by został on chrześcijaninem. Pytanie jakie
należy sobie zadać, to co my robimy z naszym życiem? Jeśli nie jesteś pewien
swojego zbawienia i próbujesz na nie zapracować, to wiedz, że jest to
5
niemożliwe. Nie odpracujesz kary śmierci. Nie zasługujesz na przebaczenie i nie
możesz za nie zapłacić. Jedyne co ci pozostaje, to przyjąć je dzięki łasce, przez
wiarę i miłosierdzie Boga. Wyznaj Bogu swoje grzechy w modlitwie, odwróć się
od nich i idź za Jezusem. Trwaj z Nim w przymierzu, za które on sam zapłacił.
Jeśli jesteś chrześcijaninem, to nigdy nie zapomnij tego, co wykonało się
na krzyżu. Bóg ukarał Swego syna karą, która powinna spotkać ciebie. Nigdy nie
przestań być wdzięczny Chrystusowi, nigdy nie zapomnij o Golgocie i krzyżu.
Samuel Skrzypkowski
Baptystyczny Klub Filmowy
26 marca upływa 72 rocznica "Akcji pod Arsenałem". Tego dnia o godz.1 9:00
zapraszamy na pokaz dokumentu fabularyzowanego "ONI SZLI SZARYMI
SZEREGAMI" . Film prezentuje historię unikatowej w skali świata, tajnej
organizacji młodzieżowej - "Szarych Szeregów". To również opowieść
o niezwykłych losach trzech przywódców: Janka Bytnara "Rudego",
Aleksego Dawidowskiego "Alka"i Tadeusza Zawadzkiego "Zośki".
To historia przyjaźni i walki z okupantem niemieckim w naszej stolicy do wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Po filmie porozmawiamy o religijności i patriotyzmie młodzieży
II Rzeczypospolitej.
Spotkanie w naszej kawiarence przy ul. Waliców 25.
Wstęp wolny, zapraszamy.
Mariusz Malec
Powrót do biblijnego chrześcijaństwa
Serdecznie zapraszamy w środę, 25 marca, na nabożeństwo
do sali kolumnowej, w czasie którego wyświetlony zostanie program
prowadzony przez brata Michaela Durhmana - "Historia współczesnej Ewangelii".
Jest to seria krótkich i ciekawych filmików. Całość tłumaczy polski lektor.
Seria opowiada o przemianach, jakie zachodzą we współczesnym kościele,
a które są obserwowane od około 1 00 lat. Wielu z nas sądzi, że wierzy
w ponadczasowe doktryny, podczas gdy okazuje się, że te "ponadczasowe
doktryny" zostały wymyślone kilkadziesiąt lat temu i nie mają nic wspólnego
z przesłaniem biblijnym.
Tytuły poszczególnych części:
• Odejście od Pisma
• Toksyczna inteligencja
• Witamy w cyrku
• Ja to czuję!
• Powtarzaj za mną
• Dobroć ze względu na dobroć
• Jezus jest ewangelią!
6
Kalendarz Modlitwy Kobiet
MARZEC – nieśmiało budzi się życie… Bóg jest Wierny!
"W Joppie natomiast mieszkała pewna uczennica, imieniem
Tabita…Wyświadczła ona innym wiele dobra i okazała wiele
miłosierdzia". Dzieje Apostolskie 9: 36-41
Będąc młodą dziewczyną, w wiośnie swojego życia, zamiast szukać
uciech życia, swoje zdolności i czas poświęcała pomagając innym, szyła
suknie i płaszcze, była uczennicą. Właśnie wtedy przyszła śmierć i wszystko
przerwała.
Historia Tabity jest krótka. Nic wielkiego nie działo się w życiu tej młodej
dziewczyny - jakieś szycie, posługa. Żadnych spektakularnych wydarzeń, cudów.
No właśnie…. A jednak Bogu się to podobało! Szczerość Tabity, jej miłość,
oddanie, pokora, siostrzane odruchy sprawiły, że Bóg miał swój dalszy plan
dla jej życia. On to wszystko widział, doceniał, kochał. Chciał, by to może drobne
w naszych oczach dzieło, dalej kontynuowała. Przez osobę Piotra przywrócił ją
z powrotem do życia, a to jest wielki cud z jej udziałem i wielki dowód Bożej
miłości.
Jakże ważni okazali się ludzie, którymi otaczała się Tabita. To oni po jej
śmierci zdecydowali, że nie zostawią jej. Choć po ludzku sytuacja była
beznadziejna, oni z wiarą poszli po pomoc.
Bóg pragnie każdą z nas tak jak Tabitę, uczynić dobrodziejstwem
dla innych. Możesz być błogosławieństwem. Wbrew temu, co widzą twoje
fizyczne oczy, możesz ufać i mieć nadzieję. Bóg nawet najdrobniejsze rzeczy
w naszym życiu może obrócić ku dobremu, On pragnie każdą z nas obdarować
łaską. Możesz wstawiać się, za swym ciałem - Kościołem.
Pielęgnujmy więzi z siostrami i braćmi. Jakimi ludźmi otaczasz się?
Z kim przebywasz i co oni gotowi są zrobić dla ciebie?
Poniedziałkowa grupa wsparcia dla kobiet
Chciałabyś rozpocząć dobrze tydzień?
Masz czas przed południem?
Potrzebujesz wsparcia, modlitwy?
Chcesz wyrazić Bogu wdzięczność
lub podzielić się swoim problemem?
Zapraszmy Cię serdecznie
na spotkania kobiet
w każdy poniedziałek o godzinie 11 .00 ,
w budynku administracyjnym
przy ul. Waliców 25 w tzw. salce młodzieżowej.
Więcej informacji: Lija, tel. 505 381 629, Grażyna, tel. 695 609 060.
7
GRUP Y W ZBORZE
• Grupa Biblijna, niedziela, godz. 9.00 – sala na parterze w budynku administracyjnym,
prowadzi br. Adam Wojnarowski, tel. 22 620 99 22
• Młodzież akademicka, w każdy poniedziałek, godz. 1 8.00 w sali młodzieżowej.
Szczegółowe informacje Samuel Skrzypkowski, tel. 882 51 6 320 .
• Poznawanie Biblii , piątek, godz. 1 9.00 – sala przy kuchni w budynku administracyjnym,
prowadzi br. Andrzej Dąbrowski, tel. 602 353 085
• Grupa wzrostu , wtorek, godz. 1 8.00 w sali Rady Zboru. Piotr Czerwiński, tel 602 678 797
• Grupa wzrostu - dla osób po chrzcie w wieku świadomym , środa, godz. 1 9.1 5
w sali rady zboru w budynku administracyjnym, prowadzi pastor Marek Budziński .
• Grupa dla osób przygotowujących się do chrztu w wieku świadomym , niedziela,
godz. 11 .30
• Grupa Gedeonitów, środa, godz. 1 7.00 – diakonka . Zapraszamy osoby, które pragną
pełnić służbę rozprowadzania Nowych Testamentów w rejonie Warszawy.
Prowadzi br. Jerzy Jagosz.
• Młodzież gimnazjalna i licealna, piątek, godz. 1 8.00 w sali przy kuchni.
Szczegółowe informacje Samuel Skrzypkowski, tel. 882 51 6 320 .
• Grupa wsparcia - modlitwa, duszpasterstwo, pomoc w wyjściu z uzależnień kontakt: Andrzej Dobosz, tel. 51 0 545 523, e-mail: [email protected]
• Grupa w języku rosyjskim - środa, czwartek, sobota o godz. 1 9.00.
GRUP Y DOMOWE
• Grupa indukcyjnego studium Słowa Bożego, Międzylesie – Góraszka – Garwolin ,
kontakt: M. Wiazowski, tel. 694 422 626.
• Grupa na Saskiej Kępie – kontakt: Ewa i Maciek Kuryłowicz: 506 1 63 432, 501 1 27 668
• Grupa świadectw na Gocławiu – kontakt: D. i G. Longić, tel. 509 070 070.
• Grupa Małżeństw, czwartek, godz. 1 8.00, ul. Waliców 25. Szczegółowe informacje :
Grażyna i Krzysztof Motyka, tel. 693 31 9 346
• Grupa Biblijna w Radości , prowadzący prezb. Gustaw Cieślar, tel. 506 1 98 07
• Grupa w Nowym Dworze Mazowieckiem , Dorota i Grzegorz Gaca, tel. 501 026 995.
KONTAKT
SEKRETARIAT czynny: pon. – pt. w godz. 1 0.00 – 1 6.00, www.baptysci.waw.pl
tel. 22 620 52 1 6, e-mail: 1 [email protected] , Lija Orych
PASTOR
prezb. Marek Budziński, e-mail: [email protected]
RADA ZBORU Piotr Czerwiński, tel. 602 678 797, e-mail: [email protected]
BIBLIOTEKA czynna w niedzielę po nabożeństwie
KSIĘGARNIA Lija Orych, tel. 22 620 52 1 6 ,
DZIECI - SZKÓŁKA NIEDZIELNA – Michał Stępień, e-mail: [email protected]
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA – BANK ŻYWNOŚCI, tel. 51 6 325 01 2
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA - działalność zawieszona do końca 201 4 roku.
Nr konta I Zboru KChB w Warszawie:
ALIOR BANK 80 2490 0005 0000 4500 11 79 8988
Przygotowanie i opracowanie graficzne: ES ([email protected]), Druk: KOMPAS II

Podobne dokumenty

WIADOMOŚCI I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów

WIADOMOŚCI I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów • Grupa wzrostu , wtorek, godz. 1 8.00 w sali Rady Zboru. Piotr Czerwiński, tel 602 678 797 • Grupa wzrostu - dla osób po chrzcie w wieku świadomym , środa, godz. 1 9.30 w sali rady zboru w budynku...

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 - I Zbór w Warszawie

Styczeń 2016 - I Zbór w Warszawie Zapraszamy w każdy poniedziałek od godziny 11:00 w budynku administracyjnym przy ul. Waliców 25 oraz w drugi i ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:30 na Woli. Szczegółowe informacje można znaleźć ...

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI

WIADOMOŚCI • Grupa wzrostu , wtorek, godz. 1 8.00 w sali Rady Zboru. Piotr Czerwiński, tel 602 678 797 • Grupa wzrostu - dla osób po chrzcie w wieku świadomym , środa, godz. 1 9.30 w sali rady zboru w budynku...

Bardziej szczegółowo