CEL ZAWODOWY WYKSZTAŁCENIE DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Komentarze

Transkrypt

CEL ZAWODOWY WYKSZTAŁCENIE DOSWIADCZENIE ZAWODOWE
Imię i nazwisko: Mateusz Rasiński
Data urodzenia: 26.03.1990
Obywatelstwo: polskie
Adres: Lipinki
ul. Słoneczna 49
05-200 Wołomin
Telefon dom.: 227762381
Telefon kom.: 602727965
e-mail: [email protected]
www.matras.daportfolio.com
CEL ZAWODOWY
Chcę być niezależnym grafikiem, ilustratorem, rysownikiem, designerem.
WYKSZTAŁCENIE
2009-2011 Warszawska Szkoła Reklamy
2006-2009 L.O. im. Jana Kilińskiego Warszawa
• szkoła ogólnokształcąca • Rozszerzenia : Historia Sztuki , Rysunek , Malarstwo i Grafika Komputerowa
2003-2006 Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Duczkach
1997-2003 Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Duczkach
DOSWIADCZENIE ZAWODOWE
• Odbyte praktyki w firmie Vinci Games Sp. z o.o. w Krakowie na stanowisku Concept Artist W terminie od 25.04.2011 roku do 24.07.2011 roku w wymiarze całkowitym 390 godzin. • Praca na zlecenie Ilustracje do podręcznika RPG, 70 ilustracji do kart , mapa i logo do gry planszowej
,,Władca Areny’’, Szkice , Conceptarty do gry ,,Amangard’’, Ilustracja do Ifrit Creative group
,,Reedycja Wiedźmina”
SZKOLENIA
Liczne warsztaty
Kurs Malarstwa
Kurs Rysunku
OSIAGNIECIA
Wyró nienia i nagrody w konkursach:
- plastycznych : G ówna nagroda w ogólnopolskim konkursie „Metra” ” „Transformers” pod
has em „Uwolnij wyobra ni ! Wymy l Transformersa” sponsorowany przez United
International Pictures 2011
Nagroda w ogólnopolskim konkursie grafiki komputerowej 2009
Nagroda w ogólnopolskim konkursie ,,T cza’’
Nagroda w Wojewódzkim konkursie ,,Muzyka renesansowa”
Nagroda w Powiatowym konkursie ,,Ekologia”
Wyró nienie w konkursie ,,Young Creatives 2011’’ w kategori Young Creative Students
Wyró nienie w Mi dzynarodowym Tolkienowskim konkursie ,, BITWY I POJEDYNKI I E
Wyró nienie w Wojewódzkim konkursie ,,Promocja M odych Talentów 2007’’!
Wyró nienie w Wojewódzkim konkursie ,,Promocja M odych Talentów 2008’’
Wyró nienie w Wojewódzkim konkursie ,,Warszawa moje miasto’’
UMIEJETNOSCI
Grafika, Grafika komputerowa, multimedia: Adobe Photoshop CS3 , CS4 CS5 (4), Adobe
Ilustrator (4) Adobe InDesign (3), Adobe Flash (2), Adobe After Effects (3) Corel Draw/Photopaint (3), Gimp (4)
zyki programowania: java (2), HTML (2), php (2),
Systemy operacyjne: Windows XP (4) , Linux (2) , Mac OS (3)
(*) poziom umiej tno ci: 1 - pocz tkuj cy, 2 - redniozaawansowany, 3 - zaawansowany, 4 – bieg y
Prawo jazdy – kategoria B
JEZYKI
Polski: jez. ojczysty
Angielski: redniozaawansowany
Niemiecki: redniozaawansowany
HOBBY
Digitalpainting, malarstwo, rysunek, sporty exstremalne, muzyka, filmy, ksi
ki.
Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezb dnych do realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. nr 133 poz. 883).