Boks śmietnikowy Eko 10 (na 10 pojemników 1100l)

Komentarze

Transkrypt

Boks śmietnikowy Eko 10 (na 10 pojemników 1100l)
Zalety boksów śmietnikowych Eko Light:
Dach:
Samonośna gięta płyta zbrojona włóknem szklanym - lekka,
niepalna,
a emisja światła
o porna na skoki
temperat ry o o
C oraz na warunki
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
Płyta posia a aprobatę techniczną ITB.
Foto: Bielawa
Ściany
Wykonane ze stali ocynkowane meto ą ogniową.
Mo łowość ścian pozwala na wmontowanie o atkowej
bramy w dowolnym miejsc po zielenie boks ścianą/ami wewnętrznymi wykonanie o atkowych ram po
reklamę oraz mo yfikowanie wielkości oraz ilości osłon
( opcja na yczenie klienta). Przykła - fotografia .
Osłony z blachy gładkiej:
- dolny pas ( ok. 25 cm ) niemo liwia wywiewanie
o pa ów poza obręb boks i tr nia nawiewanie liści
i śnieg o śro ka
- górny pas ( ok.
cm ) mieszczony na wysokości
pokryw pojemnika poprawia estetykę i mask je o pa y
przy otwartych pojemnikach

Podobne dokumenty